အကူညီေပးေနေသာ တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕ ျပည္ေတာ္ျပန္သြားျပီ

တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆုံးၿပီျဖစ္၍ ျပန္လည္ထြက္ခြာ

ျမန္မာနိုင္ငံ COVID-19 ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းအား ကူညီရန္အတြက္ တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ ေစလႊတ္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္ (၁၂) ဦးပါဝင္သည့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕သည္ တာဝန္ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆုံးၿပီျဖစ္၍ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔မနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ့မွ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာတ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး Mr. Chen Hai ၊ သံမွူးႀကီး Ms. Li Xiaoyan ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံက်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ ပါေမာကၡေဒါက္တာေဇာ္သန္းထြန္းတို့က ေလဆိပ္၌ ပို့ေဆာင္ႏွုတ္ဆက္ခဲ့ ပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္၌ COVID-19 ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ညႊန္ၾကားလ်က္ရွိသည့္

ျမန္မာနိုင္ငံက်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ဗြီဒီယိုမွတစ္ဆင့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕အား ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး ႏွုတ္ဆက္ခဲ့ ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက လက္ရွိတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ COVID-19 ေရာဂါ၏ ႀကီးမားေသာစိန္ေခၚမွုႏွင့္

ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕က ယခုလို ခက္ခဲလွသည့္အခ်ိန္၌ ျမန္မာနိုင္ငံသို့ လာေရာက္ကူညီေပးျခင္းကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးကို သက္ဝင္လွုပ္ရွားစြာေပၚလြင္ေစေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ပတ္အတြင္း၌ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕သည္

ေဒသအသီးသီးသို့ သြားေရာက္ ေလ့လာ၍ ညႊန္ျပမွုမ်ားေပးၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံက်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ က်န္းမာေရးဌာနတို့ႏွင့္ ဗြီဒီယိုအစည္းအေဝးက်င္းပကာ ျမန္မာနိုင္ငံ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္မွုႏွင့္ ကုသကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ သိပၸံနည္းက်စြာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို

ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံဗဟိုႏွင့္ ေဒသႏၲရက်န္းမာေရးဌာနမ်ားက ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႕ကေပးအပ္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား ေသခ်ာစြာသင္ယူ၍ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ အင္တိုက္အားတိုက္ကူညီေပးမွုေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ COVID-19 ေရာဂါကို ေဆာလ်င္စြာတိုက္ဖ်က္နိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း၊

မိမိတို့သည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံႏွင့္ ေဆးပညာဆိုင္ရာကူးလူးဖလွယ္မွုႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုကို တိုးျမႇင့္၍ ႏွစ္နိုင္ငံဆက္ဆံေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုအတြက္ အားသစ္ေလာင္းေပးလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သံအမတ္ႀကီး Mr. Chen Hai က ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနသည့္အေျခအေန တြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံအစိုးရက ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ေစလႊတ္၍ အေဝးမွ လာေရာက္ကူညီေပးျခင္းသည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာနက္ရွိုင္းလွသည့္ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးကို ေပၚလြင္ေစၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာေအးအတူပူအမၽွအသိုက္အဝန္း၏ အႏွစ္သာရကို လက္ေတြ႕ ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံသို့ေရာက္ရွိေနစဥ္ကာလအတြင္း၌

တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ေစတနာအျပည့္အဝျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ေရာဂါကာကြယ္ေရးအေတြ႕အၾကဳံမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာမၽွေဝကာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ ေရာဂါကာကြယ္ေရးက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားစြာ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့သည့္အျပင္ ကုသေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္းလမ္းညႊန္ခဲ့ေၾကာင္း၊

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕သည္ ကုသေရးပစၥည္းမ်ားစြာ အထူးသျဖင့္ ဗိုင္းရပ္စ္ရွိမရွိအလိုအေလ်ာက္စမ္းသပ္ေရးစက္ စသည္တိို့ကို သယ္ေဆာင္လာၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံက ေရာဂါကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ အက်ိဳးထမ္းေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕

ျမန္မာနိုင္ငံအား လာေရာက္ကူညီေပးျခင္းသည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာပူးေပါင္း၍ COVID-19 ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးကို ထင္ဟပ္ေစေၾကာင္း၊ ယေန႔တြင္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕ သည္ တာဝန္ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆုံးၿပီျဖစ္၍ ျပန္လည္ထြက္ခြာေတာ့မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံ COVID-19 ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္

တ႐ုတ္နိုင္ငံက ဆက္လက္ကူညီေပးမည္ျဖစ္ၾကာင္း၊ မိမိတို့သည္ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ အျပန္အလွန္ကူညီေဖးမ၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုအား တိုးျမႇင့္ကာ COVID-19 ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး ေအာင္ျမင္မွုအား အတူတကြဆြတ္ခူးရရွိလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္ေဆးဘက္ဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕သည္ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္

ျမန္မာနိုင္ငံသို့ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ရွိေနစဥ္အတြင္း ပူျပင္းလွသည့္ရာသီဥတု စသျဖင့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊား၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕အစည္း၊ ဓာတ္ခြဲခန္းႏွင့္ သီးသန႔္ေစာင့္ၾကည့္သည့္ေနရာ ၄၃ ခုသို့ သြားေရာက္၍ ကူးလူးဖလွယ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမွတစ္ဆင့္ ေဆြးေႏြးကာ ကူးလူးဖလွယ္ေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးအခမ္းအနားေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ က်င္းပၿပီး လူဦးေရေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ကို ေလ့က်င့္ေပးခဲ့ပါသည္။ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕က ျမန္မာနိုင္ငံအား လုပ္ငန္းအႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ နည္းပညာလမ္းညႊန္မွုမ်ားစြာ ေပးအပ္ၿပီး

ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္စမ္းသပ္ေရး၊ ေဆး႐ုံတြင္ ေရာဂါကူးစက္မွုထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ ကုသကယ္ဆယ္ေရး၊ တ႐ုတ္တိုင္းရင္းေဆးျဖင့္ ကုသေရးစသည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္အေတြ႕အၾကဳံမ်ားအား မၽွေဝခဲ့ပါသည္။ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕ကလည္း ျမန္မာနိုင္ငံရွိ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ား အတြက္လည္း

က်န္းမာေရးလမ္းညႊန္မွုႏွင့္ ကူညီမွုမ်ားလည္း ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံနယ္ပယ္အသီးသီး၏ ခ်ီးက်ဳးျခင္းကို ခံခဲ့ရပါသည္။