တ႐ုတ္နယ္စပ္ အေရးေပၚညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ နယ္စပ္ေနအမ်ားျပည္သူတို႔ သိရွိႏိုင္ရန္ လက္ဆင့္ကမ္းမွ်ေဝေပးပါ

တ႐ုတ္နယ္စပ္ အေရးေပၚညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ နယ္စပ္ေနအမ်ားျပည္သူတို႔ သိရွိႏိုင္ရန္ လက္ဆင့္ကမ္းမွ်ေဝေပးပါ

တ႐ုတ္ျပည္ ေရႊလီအစိုးရက နယ္စပ္ေဒသ ေက်းရြာအသီးသီးမွ ရပ္ေက်းပါတီအတြင္း ေရးမွူးမ်ားႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွူးမ်ားကို ဆင့္ေခၚ၍ ယူနန္ျပည္နယ္အစိုးရ၏ အ ေရးေပၚညႊန္ၾကားခ်က္ကို နယ္စပ္တေလၽွာက္တြင္ ေနထိုင္ေသာျပည္သူလူထုအမ်ား

သိရွိရန္ရွင္းျပသည့္ အစည္းအေဝးကို ဒီကေန႔ (၂၃.၄.၂၀၂၀) ေရႊလီတြင္က်င္း ပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေဝး၌ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ အေရးေပၚ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ေရႊလီအစိုးရက နယ္စပ္ေဒသေန အမ်ားျပည္သူ သိရွိရန္ ထုတ္ျပန္ေၾက ညာခဲ့ပါသည္။

ေၾကညာခ်က္မ်ားမွာ..

၁- တ႐ုတ္နိုင္ငံသားမ်ား ျမန္မာျပည္သို့ သြားေရာက္ခြင့္ ကိုယာယီပိတ္ပင္လိုက္ပါသည္။ ခိုးဝင္၊ ခိုးထြက္ ပါ – ကေထာင္ဒဏ္အထိအေရးယူခံရမည္။

၂- နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ခြင့္ ပိတ္ပင္သည့္ကာလကို ရက္ ေပါင္း၆၀ ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ ျမန္မာျပည္ကိုဗစ္ ေရာဂါကူးဆက္မွုအေျခအေနေပၚမူတည္၍ ကန္႔ သတ္မွုကာလကို ရက္ထပ္တိုးနိုင္ပါသည္။

၃- ဤစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ကို က်ဴးလြန္သည့္မည္ သည့္ရြာသားမဆို တစ္ရြာလုံးက တာဝန္ယူရမည္။ တရြာလုံးက ခံစားေနရေသာ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို အစိုးရမွ ျဖတ္ေတာက္ပစ္ျခင္းခံရမည္။

၄- နယ္စပ္လုံျခဳံေရးကို ပူးေပါင္းကိုင္သြယ္နိုင္ရန္ စစ္ သား ၆၀၀-ဦး အင္အားျဖည့္ထားပါမည္။

၅- ေန႔အခ်ိန္မွာ နယ္ျခားေစာင့္ရဲႏွင့္ ျပည္သူ႔ရဲအဖြဲ႕တို့က တာဝန္ယူမွာျဖစ္ၿပီး၊ ညအခ်ိန္မွာ ေတာ့စစ္တပ္က တာဝန္ယူမွာျဖစ္ပါတယ္။

၆- သို့ျဖစ္ပါ၍ တ႐ုတ္နိုင္ငံသားမ်ား ျမန္မာျပည္ဘက္ သို့၂-လအတြင္း လုံးဝသြားေရာက္ျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ တရားမဝင္သြားေရာက္ပါကဥပေဒအရထိေရာက္စြာ အေရးယူျခင္းခံရမည္။ ခိုးထြက္သြားၿပီးေရာဂါကူး ဆက္လာပါက ႀကီးေလးေသာျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းခံရ မည္။

၇- ဤထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သည္ မနက္ျဖန္ (၂၄) ရက္ေန႔မွစတင္အသက္ဝင္မွာျဖစ္ၿပီး၊ (၂၄-၆-၂၀) ရက္ေန႔အထိျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္ဘက္က မနက္ျဖန္မွစၿပီး အဝင္အထြက္လုံးဝ ပိတ္ပင္လိုက္သည့္အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံ သားမ်ားလည္း အသြားအလာ

သတိထားၾကပါရန္၊ တ႐ုတ္နိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း အထူးသတိထားၾကပါရန္နိုး ေဆာ္အပ္ပါသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးခိုးဝင္ သူမ်ားကိုဖမ္းေပးပါကတစ္ဦးကို၁၀၀၀ယြမ္ ဆုခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ညာထားပါ တယ္။ Sai Yee An