ပ႒ာန္းကိို နားမလည္ပဲရြတ္ရင္ အစြမ္းထက္မထက္္ ေနရာေရြးၿပီးရြတ္သင့္/မသင့္(ပါခ်ဳပ္္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ အေျဖ )

ပ႒ာန္းကိို နားမလည္ပဲရြတ္ရင္ အစြမ္းထက္မထက္္ ေနရာေရြးၿပီး ရြတ္သင့္/မသင့္ (ပါခ်ဳပ္္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ အေျဖ )

ေမး။ ပ႒ာန္းဂါထာမ်ားရြတ္ဆိိုရင္အနက္အဓိပၸါယ္နားလည္မွုမရွိပဲရြတ္ဆိုရင္ အစြမ္းထက္ပါသလား ? ေမး။ ပ႒ာန္းကိုေနရာေရြးၿပီး ရြတ္သင့္တယ္၊ ေနရာမေရြးပဲရြြတ္ရင္ အေႏွာင့္အယွက္အေပးခံရတယ္ဆိုတာ ဟုတ္ပါသလား ? ဘာေၾကာင့္လဲ။ ရွင္းျပေပးေတာ္မူပါဘုရား။

ေျဖ။ ပ႒ာန္းပါဠိိေတာ္မ်ားလို့ သုံးသင့္တယ္ေပါ့ေနာ္။ ဂါထာဆိုတာက သံစဥ္နဲ႔ဖြဲ႕ထားတဲ့ မဂၤလသုတ္တို့ ေမတၱာသုတ္ တို့လိုိ ေရးထားတဲ့အရာေတြ ျဖစ္တယ္။ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္က်ေတာ့ စုႏၷိယ လို့ ေခၚတာေပါ့ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္ရြတ္ဆိုတာ အနက္အဓိပၸါယ္နားလည္မွုမရွိပဲရြတ္ဆိုရင္ေရာ အစြမ္းထက္ပါသလား ဆိ္ိုရင္ အစြမ္းထက္တယ္ဆိုတာ အစြမ္းထက္ခ်င္လို့ ရြတ္တာမ်ိဳး။

တရားေတာ္ေတြကေတာ့ လူေတြအတြြက္ တရားစြမ္းထက္ဖို့ရြတ္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒါရြတ္ရင္ အစြမ္းထက္တယ္ ဆိုတာ တန္ခိုးရွိတယ္ လို့ ဒီလိုဆိုလိုတာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။အနက္အဓိပၸါယ္နားမလည္ပဲရြတ္ဆိုရင္ေရာ ကုသိုလ္ရပါသလားဒီလိုပဲ ေမးသင့္တာေပါ့ေနာ္။

ဘုရားရဲ့တရားေတာ္က အစြမ္းရွိတယ္ဆိုတာဘယ္လိုအစြမ္းရွိတုန္းဆို ျမတ္စြာဘုရား တရားေတာ္ေတြကို ၾကားနာၿပီးေတာ့ ျမတ္ျမတ္န္ုးနိုး ေနၾကတဲ့အထဲမွာ လူေတြသာမကဘူး နတ္ျဗဟၼာေတြလည္း ပါတယ္ေပါ့အဲေတာ့ ဘုရားေဟာတဲ့တရားေတာ္ကိုရြတ္ဆ္ုၿပီဆိုရင္နတ္ျဗဟၼာေတြကစိတ္ဝင္စားၿပီစေတာ့ သူတို့လာတဲ့အခါမွာ တျခားမေကာင္းဆိုိးရြားေတြကဖယ္ရွားသြားၾကတယ္။

တန္ခိုးရွိိတဲ့နတ္ေတြကလာရင္ တန္ခိုးမရွိတဲ့နတ္ေတြက ဖယ္ရွားရလို့ ဒုကၡေပးမယ့္ဟာေတြ မရွိေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ္။ အဲလိုေတာ့ ျဖစ္နိူင္တယ္။ ျမတ္စြာဘုရားပ႒ာန္းကို ျမတ္ျမတ္နိူးနိူး နာယူဖူးၾကတဲ့ နတ္ေတြဟာ နတ္တို့နာခ်င္စိတ္ရွိတဲ့အခါမွာ သူတို့ရဲ့အရွိန္အဝါေတြေပါ့ ဥပမာမယ္ ရာထူးႀကီးတဲ့ လူတစ္ေယာက္လာတဲ့အခါ အလိုအေလ်ာက္ သူ႔ရဲ့အရွိန္အဝါဆိုတာ ရွိတယ္ေပါ့ေနာ္္

အဲသလို အရွိန္အဝါမ်ိဳးျဖစ္တယ္လို႔လဲ ဆိုနိူင္တယ္။ ျမတ္စြာဘုရားရဲ့တရားေတာ္္ကို ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္တယ္ဆိုတဲ့ ဒီကုသိုလ္ေကာင္းမွုရဲ့အစြမ္းလည္း ရွိတယ္ေပါ့ ရင္ထဲ ႏွလုံးထဲမွာ ပီတိျဖစ္ၿပီးေတာ့ရြတ္ဆိုမယ္ဆိုရင္ ဘုရားကို ပူေဇာ္မယ္ဆိုရင္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာတဲ့တရားေတာ္ေတြရဲ့ေလးနက္မွန္ကန္မွုေၾကာင့္ နားမလည္ေသာ္လည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မွုေတာ့ ရွိတယ္လို့ ဒီလိုေျပာရမွာေပါ့ေနာ္။

ဘာေၾကာင့္အက်ိဳးသက္ေရာက္တာတုန္းဆိုေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားေဟာတဲ့တရားေတာ္ေတြဟာ ေၾကာင္းက်ိဳး ဆီေလ်ာ္ၿပီး စစ္မွန္တဲ့ တရားေတာ္ေတြျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္။ထိုစစ္မွန္တဲ့တရားေတာ္ေတြကို နတ္ျဗဟၼာေတြက လိုလိုလားလားႏွစ္သက္ၾကတာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရင္ထဲ ႏွလုံးထဲမွာ ပီတိျဖစ္နိူင္တာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္။ကုသိုလ္တရားျဖစ္နိူင္တာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကုသိုလ္ရဲ့ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာေပးန္ူင္တဲ့အစြမ္းသတၱိေတာ့ ရွိတယ္ လို့ ဒီလိုပဲ မွတ္သင့္တယ္ေပါ့။

ေမး။.. ေနရာေရြးၿပီး ရြတ္သင့္/မသင့္္ ေျဖ။. ပ႒ာန္းကို ေနရာေရြးၿပီး ရြတ္သင့္တယ္။ ေနရာမေရြးပဲဲ ရြတ္ပါက အေႏွာင့္အယွက္ေပးခံရတယ္ဆိုတာ ဟုတ္ပါသလား

တခ်ိဳ့ေျပာဆိုၾကတာေတြကို ဘုန္းဘုန္းလည္း ၾကားဖူးပါတယ္။ဒါက ျဖစ္နိိူင္တာတစ္ခုကေတာ့ ဒီလိုေပါ့ ပ႒ာန္းတရားေတာ္ေတြကို ဘုရားတရားေတာ္ေတြကို မၾကည္ညိဳတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြနားမွာ ရြတ္တယ္ ဆိုပါစို့။ ရြတ္မိဆိုရင္ ဆန္႔က်င္ဘက္ေတာ့ ျဖစ္နိူင္တယ္ေပါ့ အေႏွာင့္အယွက္ေပးတယ္ဆိုတာ အဲဒါမ်ိဳးေပါ့။

ဥပမာမယ္္ ပ႒ာန္းေတြရြတ္ေနတယ္္ အသံခ်ဲ႕စက္ႀကီးနဲ႔ရြတ္လို့ နားမခံနိူင္လို့ ဆန္႔က်င္တဲ့လူေတြလည္း ရွိတာပဲ လူထဲမွာေတာင္မွ။ အဲဒါကေတာ့ အသံက်ယ္လို့ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ အဓိပၸါယ္တစ္မ်ိဳးေပါ့ေနာ္ အဲသလိုမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ျမတ္စြာဘုရားကို မၾကည္ညိဳလို့ ဘာသာခ်င္းမတူလို့ မုုန္းတီးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြက လူသားက အေႏွာင့္အယွက္ေပးက တစ္မ်ိဳး။

လူေတြမျမင္ရတဲ့သတၱဝါေတြထဲမွာလည္း ဒီလိုမႀကိဳက္တဲ့ သတၱဝါေတြ ရွိနိူင္တယ္။ နတ္ေတြမႀကိဳက္တဲ့သတၱဝါေတြက သူတို့ ဒါရြတ္ရင္ အေနအထိုင္ခက္တယ္။ စိတ္ဆင္းရဲတယ္ဆိုရင္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးန္ူင္တယ္ ေပါ့ဒါေၾကာင့္ ပ႒ာန္းရြတ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ေမတၱာပို့ၿပီးေတာ့႔ အားလုံးလက္ခံနိူင္ေလာက္ေအာင္္ ေမတၱာစိတ္နဲ႔ရြတ္နိူင္ရင္ပိုေကာင္းတယ္ေပါ့ေနာ္။

ေမး။ အဲဒါဆိုလို့ရွိရင္ ပဌာန္းေတြ ဂါထာေတြ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ေတြ ရြတ္ဆိုတာ အနက္အဓိပၸါယ္နားလည္မွုမရွိပဲနဲ႔ အနက္အဓိပၸါယ္သိၿပီး ရြတ္တာနဲ႔ ကုသိုလ္ရတာခ်င္းက အတူတူပဲလားဘုရား။

ေျဖ။ ကြာျခားတယ္။ အဓိပၸါယ္နားမလည္ပဲရြတ္ဆိုတာကေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားကို ၾကည္ည္ုတဲ့စိတ္နဲ႔ရြတ္ဆိုမယ္ဆိုရင္္ သဒၶါပဲ ျဖစ္မွာေပါ့ေနာ္။ အနက္အဓိိပၸါယ္နားလည္ၿပီး ရြတ္ဆိုရင္ ပညာလည္း ျဖစ္တာေပါ့ ပိုၿပီးေတာ့ အဓိပၸါယ္ နားလည္လိုက္လို့ရွိရင္ အသိပညာ ပါသြားတယ္။

‘ေအာ္ ဘုရားဘာေတြရွင္းျပေနတယ္’ဆိုတာ နားလည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ သဒၶါေရာ ပညာေရာ ႏွစ္ခု စုံသြားတယ္။ အဲေတာ့ သိၿပီးေတာ့ရြတ္တာ ပိုၿပီးေတာ့ တန္ဖိုးႀကီးတယ္ လို့ ေျပာရမွာေပါ့ ။ေလးစား ၾကည္ညိုစြာျဖင့္ ကုသိုလ္ပြားေစရန္ ျပန္လည္မ်ွေဝပါသည္။

unicode . . .

ပဋ္ဌာန်းကို နားမလည်ပဲရွတ်ရင် အစွမ်းထက်မထက် နေရာရွေးပြီး ရွတ်သင့်/မသင့် (ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီး၏ အဖြေ )

မေး။ ပဋ္ဌာန်းဂါထာများရွတ်ဆိုရင်အနက်အဓိပ္ပါယ်နားလည်မှုမရှိပဲရွတ်ဆိုရင် အစွမ်းထက်ပါသလား ? မေး။ ပဋ္ဌာန်းကိုနေရာရွေးပြီး ရွတ်သင့်တယ်၊ နေရာမရွေးပဲရွတ်ရင် အနှောင့်အယှက်အပေးခံရတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား ? ဘာကြောင့်လဲ။ ရှင်းပြပေးတော်မူပါဘုရား။

ဖြေ။ ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်များလို့ သုံးသင့်တယ်ပေါ့နော်။ ဂါထာဆိုတာက သံစဉ်နဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ မင်္ဂလသုတ်တို့ မေတ္တာသုတ် တို့လို ရေ ထားတဲ့အရာတွေ ဖြစ်တယ်။ပဋ္ဌာန်း ပါဠိတော်ကျတော့ စုန္နိယ လို့ ခေါ်တာပေါ့ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်ရွတ်ဆိုတာ အနက်အဓိပ္ပါယ်နား လည်မှုမရှိပဲရွတ်ဆိုရင်ရော အစွမ်းထက်ပါသလား ဆိုရင် အစွမ်း ထက်တယ်ဆိုတာ အစွမ်းထက်ချင်လို့ ရွတ်တာမျိုး။

တရားတော်တွေကတော့ လူတွေအတွက် တရားစွမ်းထက်ဖို့ရွတ်တာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒါရွတ်ရင် အစွမ်းထက်တယ် ဆိုတာ တန် ခိုးရှိတယ် လို့ ဒီလိုဆိုလိုတာ မဟုတ်ဘူးနော်။အနက်အဓိပ္ပါယ်နားမလည်ပဲရွတ်ဆိုရင်ရော ကုသိုလ်ရပါသလားဒီလိုပဲ မေးသင့်တာပေါ့နော်။

ဘုရားရဲ့တရားတော်က အစွမ်းရှိတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုအစွမ်းရှိတုန်းဆို မြတ်စွာဘုရား တရားတော်တွေကို ကြားနာပြီးတော့ မြတ်မြတ်န်ုးနိုး နေကြတဲ့အထဲမှာ လူတွေသာမကဘူး နတ်ဗြဟ္မာတွေလည်း ပါတယ်ပေါ့အဲတော့ ဘုရားဟောတဲ့တရားတော်ကိုရွတ်ဆ်ုပြီဆိုရင်နတ်ဗြဟ္မာတွေကစိတ်ဝင်စားပြီစတော့ သူတို့လာတဲ့အခါမှာ တခြားမကောင်းဆိုးရွားတွေက ဖယ်ရှားသွားကြတယ်။

တန်ခိုးရှိတဲ့နတ်တွေကလာရင် တန်ခိုးမရှိတဲ့နတ်တွေက ဖယ်ရှားရလို့ ဒုက္ခပေးမယ့်ဟာတွေ မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။ အဲလိုတော့ ဖြစ်နိူင်တယ်။ မြတ်စွာဘုရားပဋ္ဌာန်းကို မြတ်မြတ်နိူးနိူး နာယူဖူးကြတဲ့ န တ်တွေဟာ နတ်တို့နာချင်စိတ်ရှိတဲ့အခါမှာ သူတို့ရဲ့အရှိန်အဝါတွေပေါ့ ဥပမာမယ် ရာထူးကြီးတဲ့ လူတစ်ယောက်လာတဲ့အခါ အလို အလျောက် သူ့ရဲ့အရှိန်အဝါဆိုတာ ရှိတယ်ပေါ့နော်

အဲသလို အရှိန်အဝါမျိုးဖြစ်တယ်လို့လဲ ဆိုနိူင်တယ်။ မြတ်စွာဘု ရားရဲ့တရားတော်ကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့ ဒီကုသိုလ်ကောင်း မှုရဲ့အစွမ်းလည်း ရှိတယ်ပေါ့ ရင်ထဲ နှလုံးထဲမှာ ပီတိဖြစ်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုမယ်ဆိုရင် ဘုရားကို ပူဇော်မယ်ဆိုရင် မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေရဲ့လေးနက်မှန်ကန်မှုကြောင့် နားမလည်သော် လည်း အကျိုးသက်ရောက်မှုတော့ ရှိတယ်လို့ ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်။

ဘာကြောင့်အကျိုးသက်ရောက်တာတုန်းဆိုတော့ မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေဟာ ကြောင်းကျိုး ဆီလျော်ပြီး စစ်မှန်တဲ့ တရားတော်တွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်။ထိုစစ်မှန်တဲ့တရားတော်တွေကို နတ်ဗြဟ္မာတွေက လိုလိုလားလား နှစ်သက် ကြတာဖြစ်သောကြောင့် ရင်ထဲ နှလုံးထဲမှာ ပီတိဖြစ်နိူင်တာ ဖြစ်သောကြောင့် ကုသိုလ်တရားဖြစ်နိူင်တာ ဖြစ်သောကြောင့် ကုသိုလ်ရဲ့ကောင်း ကျိုးချမ်းသာပေးန်ူင်တဲ့အစွမ်းသတ္တိတော့ ရှိတယ် လို့ ဒီလိုပဲ မှတ်သင့်တယ်ပေါ့။

မေး။.. နေရာရွေးပြီး ရွတ်သင့်/မသင့် ဖြေ။. ပဋ္ဌာန်းကို နေရာရွေးပြီး ရွတ်သင့်တယ်။ နေရာမရွေးပဲ ရွတ်ပါက အနှောင့်အယှက်ပေးခံရတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား

တချို့ပြောဆိုကြတာတွေကို ဘုန်းဘုန်းလည်း ကြားဖူးပါတယ်။ဒါက ဖြစ်နိူင်တာတစ်ခုကတော့ ဒီလိုပေါ့ ပဋ္ဌာန်းတရားတော်တွေကို ဘုရားတရားတော်တွေကို မကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားမှာ ရွတ်တယ် ဆိုပါစို့။ ရွတ်မိဆိုရင် ဆန့်ကျင်ဘက်တော့ ဖြစ်နိူင်တယ်ပေါ့ အနှောင့်အယှက်ပေးတယ်ဆိုတာ အဲဒါမျိုးပေါ့။

ဥပမာမယ် ပဋ္ဌာန်းတွေရွတ်နေတယ် အသံချဲ့စက်ကြီးနဲ့ ရွတ်လို့ နားမခံနိူင်လို့ ဆန့်ကျင်တဲ့လူတွေလည်း ရှိတာပဲ လူထဲမှာတောင်မှ။ အဲဒါကတော့ အသံကျယ်လို့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အဓိ ပ္ပါယ်တစ်မျိုးပေါ့နော် အဲသလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ မြတ်စွာဘုရားကိုမကြ ည်ညိုလို့ ဘာသာချင်းမတူလို့ မုုန်းတီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက လူသားက အနှောင့်အယှက်ပေးက တစ်မျိုး။

လူတွေမမြင်ရတဲ့သတ္တဝါတွေထဲမှာလည်း ဒီလိုမကြိုက်တဲ့ သတ္တဝါတွေ ရှိနိူင်တယ်။ နတ်တွေမကြိုက်တဲ့သတ္တဝါတွေက သူတို့ ဒါရွတ်ရင် အနေအထိုင်ခက်တယ်။ စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုရင် အနှောင့်အယှ က်ပေးန်ူင်တယ္ ဒါကြောင့် ပဋ္ဌာန်းရွတ်တော့မယ်ဆိုရင် မေတ္တာပို့ပြီးတော့ အားလုံးလက်ခံနိူင်လောက်အောင် မေတ္တာစိတ်နဲ့ရွတ်နိူင်ရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်။

မေး။ အဲဒါဆိုလို့ရှိရင် ပဌာန်းတွေ ဂါထာတွေ ဘုရားဂုဏ်တော်တွေ ရွတ်ဆိုတာ အနက်အဓိပ္ပါယ်နားလည်မှုမရှိပဲနဲ့ အနက် အဓိပ္ပါယ်သိပြီး ရွတ်တာနဲ့ ကုသိုလ်ရတာချင်းက အတူတူပဲလားဘုရား။

ဖြေ။ ကွာခြားတယ်။ အဓိပ္ပါယ်နားမလည်ပဲရွတ်ဆိုတာကတော့ မြတ်စွာဘုရားကို ကြည်ည်ုတဲ့စိတ်နဲ့ရွတ်ဆိုမယ်ဆိုရင် သဒ္ဓါပဲ ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ အနက်အဓိပ္ပါယ်နားလည်ပြီး ရွတ်ဆိုရင် ပညာလည်း ဖြစ်တာပေါ့ ပိုပြီးတော့ အဓိပ္ပါယ် နားလည်လိုက်လို့ရှိရင် အသိပ ညာ ပါသွားတယ်။

‘အော် ဘုရားဘာတွေရှင်းပြနေတယ်’ဆိုတာ နားလည်သည့်အတွ က်ကြောင့် သဒ္ဓါရော ပညာရော နှစ်ခု စုံသွားတယ်။ အဲတော့ သိပြီးတော့ရွတ်တာ ပိုပြီးတော့ တန်ဖိုးကြီးတယ် လို့ ပြောရမှာပေါ့ ။လေးစား ကြည်ညိုစွာဖြင့် ကုသိုလ်ပွားစေရန် ပြန်လည်မျှဝေပါ သည်။

(Visited 6 times, 1 visits today)