စားေကာင္းေသာမွို ဟုတ္မဟုတ္ ခြဲျခားနည္း မွိုႏွင့္တြဲမစားသင့္ေသာအရာမ်ား

စားေကာင္းေသာမွို ဟုတ္မဟုတ္ ခြဲျခားနည္း မွိုႏွင့္တြဲမစားသင့္ေသာအရာမ်ား

ေဈးမ်ားတြင္ မွိုမ်ားလွိုင္ လွိုင္ထေနသည္။ မွိုႀကိဳက္တတ္ရင္ ဒါေလးေတာ့ဖတ္လိုက္ပါ။

၁။ မွိုမ်ားရရွိေသာအခါ အရိုးကိုလက္ျဖင့္ ဖ်စ္ၾကည့္လၽွင္ ေၾကမြသားလၽွင္ မစားေကာင္းပါ။ စားေကာင္းေသာမွိုမ်ားသည္ ေၾကမြသြားျခင္းမရွိပါ။၂။ မွိုေပၚသို့ ဆားအနည္းငယ္ ျဖဴးၾကည့္လိုက္ပါ မည္းသြားလၽွင္ မစားရပါ။စားေကာင္းေသာမွိုသည္ ဆားထိ႐ုံႏွင့္ မည္းသြားေလ့မရွိပါ။

၃။ မွိုကိုလက္ျဖင့္ ဖ်စ္ၾကည့္လို့ ေသြးေရာင္ေျပာင္းသြားလၽွင္ မစားေကာင္းပါ။

၄။စားေကာင္းေသာမွိုမွာ အေရာင္မေျပာင္းပါ။

၅။ မွိုကိုဓားျဖင့္ျဖတ္ေသာအခါ ျပာႏွမ္းသြားလၽွင္ မစားရပါ။ စားေကာင္းေသာမွိုမွာ မျပာႏွမ္းပါ။

၆။ မွိုကို ဆားရည္ တြင္စိမ္ၾကည့္ေသာအခါ နက္လာလၽွင္ မစားေကာင္းပါ။ စားေကာင္းေသာမွိုမွာ မနက္ပါ။

၇။ အထူးသျဖင့္ ေျချခင္းပါေသာမွိုမ်ား သည္ မစားေကာင္းပါ။ စားေကာင္းေသာမွိုမွာ ေျချခင္းပါေလ့မရွိပါ။

မွိုႏွင့္ေရာစပ္မစားေကာင္းေသာ အစာမ်ား

၁။ ၾကက္ဟင္းခါးသီး

၂။ ၾကက္ဥ

၃။ ခံသီး

၄။ ငွက္ေပ်ာသီး

၅။ နို့အမ်ိဳးမ်ိဳး

၆။ ေဖာင္စီးကဏန္း

၇။ ယုန္သား စသည္တို့ကို ေရာစပ္ေရြ႕မစားရပါ။

မီးဖြားၿပီးစ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္“မွိုတစ္ႏွစ္ မၽွစ္သုံးလ” မစားသင့္ေၾကာင္း ေရွးလူႀကီးမ်ားက ေျပာေလ့ရွိသည္။မွိုဟင္းမစားသင့္ေသာ အျခားသူမ်ားေျခေအးေရြ႕ အထက္သို့ အခိုး တက္ၿပီးျဖစ္တတ္ေသာ ႏွာပိတ္၊ ႏွာမႊန္ေရာဂါ၊ နား၊ မ်က္စိ၊ ေခါင္းကိုက္ေရာဂါ၊ ေခါင္းဦးေရက်ိမ္းေသာေရာဂါရွိသူမ်ားသည္ မစားသင့္ပါ။

မွိုဆိပ္ေျဖနည္း

မွိုဆိပ္တက္၍ ေတာက္ခဲ့လၽွင္ ထန္းလၽွက္ စားေပးပါ။ သံပုရာရည္ကို လၽွက္ေပးပါ။ မိုနတိုရြက္စိမ္းရည္ကို တိုက္ေပးပါ။ မရိုးေခၚ ျဖဴႀကီးအေခါက္ တစ္မတ္ သားခန႔္ ေသြးေရြ႕တိုက္ပါ။က်ီးအာျမစ္ကို ဆားႏွင့္ေသြး ၍ လၽွာကိုပြတ္ေပးပါ။ အစာမ်ား ျပန္အန္ က်လာမည္ျဖစ္သည္။ ထန္းလၽွက္ျပဳတ္ရည္ ပူပူေႏြးေႏြးတိုက္ေပးပါကလည္း မွိုေတာက္ျခင္း အဆိပ္ျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္နိုင္သည္။

မွိုႏွင့္ေဆးဝါးဝါး႐ုံနက္(သို့မဟုတ္)ၾကခတ္ဝါး႐ုံ၏ ပင္ေျခမွေပါက္ေသာ ပန္းရင့္ေရာင္မွိုမ်ားကို ဖဲ့ယူၿပီး ေရးစင္စြာေဆးေရြ႕ ထန္းလၽွက္သို့မဟုတ္ ပ်ားရည္ျဖင့္ ေသးငယ္ေသာအလုံးေလးမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးကေလးငယ္မ်ားကို ေကၽြးပါက ဝမ္းတြင္းရွိ သန္လုံး၊ သန္ျပားႏွင့္ တုတ္ေကာင္မ်ား ေနာက္တစ္ေန႔ဝမ္းသြားေသာအခါ အေထြးလိုက္ က်ဆင္းပါသည္။ ဝါးမွိုဆိုရာတြင္ ၾကခတ္ဝါးမွိုက ပိုေဆးဘက္ဝင္သည္။ သို့ေသာ္ မွိုကို သံထည္ပစည္းတို့ လုံးဝမထိရန္ သတိျပဳရမည္။

စားေကာင္းေသာမွိုမ်ား

ေကာက္ရိုးမွို၊ မွိုၾကက္ေတာင္၊ ငွက္ေပ်ာမွို၊ ေတာင္ပို့မွို(ေျခတို၊ ေျခရွည္)၊ ဖက္ဆြတ္မွို(မွိုျဖဴေလး) ၾကက္တူေရြးမွို၊ မွိုသားပိုက္၊ မွိုဆန္ကြဲ၊ မွိုေက်ာက္ခဲ၊ မွိုေျခတံရွည္၊မွိုနီ၊ မွိုျပင္းတြဲ၊ မွိုျဖဴ၊ မွိုအုန္းနက္၊(မွို၏ထိပ္တြင္ နက္ေသာအကြက္ေလးရွိသည္။)၊ ျမက္ၾကားမွို၊သေျပမွို၊ ေျမပဲမွို၊ ဝါးမွို၊ ကိုင္းမွို၊ အင္မွို၊ ဆင္ေျခသည္းမွိုႏွင့္ သရက္မွို(မွိုေျခာက္မ်ားျပဳလုပ္သည္)၊စေသာမွိုမ်ားသည္ စားေကာင္းေသာမွိုမ်ားျဖစ္သည္။

မစားေကာင္းေသာမွိုမ်ား

ၾကက္ခူမွို၊ မွိုကြန္ျခာ၊ ေခြးေလးမွို၊ ႏွင့္ ႏြားေျခးမွိုတို့သည္ မစားေကာင္းေသာ မွိုမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထို့အျပင္ အခ်ိဳ့မွိုမ်ားမွာ စားေကာင္းေသာမွိုျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိပ္သင့္ေစသျဖင့္ စမ္းသပ္ၿပီးမွ ခ်က္စားသင့္သည္။

အဆိပ္အေတာက္ ရွိေသာ မစားေကာင္းသည့္ မွိုမ်ား တြင္ ေအာက္ပါအမွတ္ လကၡဏာမ်ား ပါရွိမည္ျဖစ္သည္။

၁။ မွိုကိုခ်ိဳး၍ လၽွာ ျဖင့္ တို့ၾကည့္ ပါက အလြန္ပူၿပီးငရဲမီး အနံ့ ထြက္ ေနလၽွင္ မစားသင့္ ပါ။

၂။ မွိုကို ခ်ိဳးလိုက္ပါက အလြန္ျဖဴ ၍ ပ်စ္ေသာ ႏြားနို့ ႏွင့္ တူေသာ အေစးမ်ား ထြက္လာလၽွင္ မစားသင့္ ပါ။

၃။ မွိုေပၚတြင္ ဆား အနည္းငယ္ျဖဴး ၾကည့္ ျခင္း၊ဆားရည္ တြင္ စိမ္ၾကည့္ ျခင္း ျဖင့္ ညိဳ ၊ ျပာ၊ နက္ အေရာင္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ထို မွို ကို မစားသင့္ ပါ။

၄။မွို၏ အရိုးတံကို ေျခ ၾကည့္ ျခင္း ျဖင့္ ေႂကြမြ သြား ေသာ္ ထိုမွိုကို မစားသင့္ပါ။

၅။ မွိုတစ္ပြင့္လုံး ကို လက္ႏွင့္ေျခၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အနီေရာင္ အရည္မ်ား ထြက္လာေ သာ္ မစားသင့္ပါ။

၆။မွို၏ အရိုးကို ဓါးႏွင့္ျဖတ္ ၾကည့္ၿပီး ျဖတ္စသည္ ညိဳ၊ ျပာ၊ သြားေသာ္ မစားသင့္ပါ။

၇။ အဝါေရာင္ ၊ အနီေရာင္ ၊ အျပာေရာင္ စသည့္ ေတာက္ေျပာင္ ထင္ရွားေသာအေရာင္မ်ား ရွိသည့္ မွိုကို မစားသင့္ပါ။

၈။ မွို မ်ိဳး မွုန္ (S p o n r e) အစိမ္းေရာင္သန္းေနလၽွင္ ထိုမွို ကို မစားသင့္ပါ။

၉။ ပန္းေရာင္ရွိေသာ စပိုး (S p o r e ) ပါရွိသည့္ မွိုကို မစားသင့္ပါ

၁၀။ မွို ေျခ က်င္း ႏွင့္ မွို ခြက္ ႏွစ္ခုစလုံး ပါၿပီး အျဖဴေရာင္ ပါးဟက္မ်ိဳး ပါ တတ္သည့္ မွို မ်ိဳး ကို မစားသင့္ပါ။

၁၁။ ပိုးမႊား က်ေရာက္၍ သြန္ေနေသာ မွိုမ်ိဳး ကိုလည္း မစားသင့္ပါ

၁၂။ သဲေျမ တြင္ သိပ္မဝင္ေသာ (သို့ ) ေျမ မ်က္ႏွာျပင္ ေပၚတြင္ရွိေသာ အပြင့္ ေသး သည့္ မွို မ်ားကိုမစားသင့္ပါ။

၁၃။ လြန္စြာ ေလာင္း ရိပ္က်ၿပီး မည္းေမွာင္ေသာ ေနရာ တြင္ ေပါက္သည့္ မွို မ်ားကို မစားသင့္ပါ။

၁၄။ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ မွိုလုံး ကေလး မ်ား သည္ မွိုအဂၤါ ရပ္မ်ားကို အျပည့္အစုံ မေဖာ္ျပေသး သျဖင့္ စားသင့္၊ မစားသင့္ ကို ခြဲ ျခား ရန္ ခက္သျဖင့္ ဤ မွို ကို မစားသင့္ပါ။

၁၅။ အခ်ိဳ့ ေသာ မွို မ်ားသည္ တစ္ဦးကို အဆိပ္မျဖစ္ေစ တတ္ေသာ္လည္း အျခား တစ္ဦးကိုမွု အဆိပ္ျဖစ္ေစ တတ္သျဖင့္ စားေနက် မွိုမ်ိဳး မဟုတ္လၽွင္လုံးဝမစားျခင္း သည္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္သည္။credit: Bahututa

unicode . . .

စားကောင်းသောမှို ဟုတ်မဟုတ် ခွဲခြားနည်း မှိုနှင့်တွဲမစားသင့်သောအရာများ

ဈေးများတွင် မှိုများလှိုင် လှိုင်ထနေသည်။ မှိုကြိုက်တတ်ရင် ဒါလေးတော့ဖတ်လိုက်ပါ။

၁။ မှိုများရရှိသောအခါ အရိုးကိုလက်ဖြင့် ဖျစ်ကြည့်လျှင် ကြေမွသားလျှင် မစားကောင်းပါ။ စားကောင်းသောမှိုများသည် ကြေမွသွားခြင်းမရှိပါ။၂။ မှိုပေါ်သို့ ဆားအနည်းငယ် ဖြူးကြည့်လိုက်ပါ မည်းသွားလျှင် မစားရပါ။စားကောင်းသောမှိုသည် ဆားထိရုံနှင့် မည်းသွားလေ့မရှိပါ။

၃။ မှိုကိုလက်ဖြင့် ဖျစ်ကြည့်လို့ သွေးရောင်ပြောင်းသွားလျှင် မစားကောင်းပါ။

၄။စားကောင်းသောမှိုမှာ အရောင်မပြောင်းပါ။

၅။ မှိုကိုဓားဖြင့်ဖြတ်သောအခါ ပြာနှမ်းသွားလျှင် မစားရပါ။ စားကောင်းသောမှိုမှာ မပြာနှမ်းပါ။

၆။ မှိုကို ဆားရည် တွင်စိမ်ကြည့်သောအခါ နက်လာလျှင် မစားကောင်းပါ။ စားကောင်းသောမှိုမှာ မနက်ပါ။

၇။ အထူးသဖြင့် ခြေခြင်းပါသောမှိုများ သည် မစားကောင်းပါ။ စားကောင်းသောမှိုမှာ ခြေခြင်းပါလေ့မရှိပါ။

မှိုနှင့်ရောစပ်မစားကောင်းသော အစာများ

၁။ ကြက်ဟင်းခါးသီး

၂။ ကြက်ဥ

၃။ ခံသီး

၄။ ငှက်ပျောသီး

၅။ နို့အမျိုးမျိုး

၆။ ဖောင်စီးကဏန်း

၇။ ယုန်သား စသည်တို့ကို ရောစပ်ရွေ့မစားရပါ။

မီးဖွားပြီးစ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်“မှိုတစ်နှစ် မျှစ်သုံးလ” မစားသင့်ကြောင်း ရှေးလူကြီးများက ပြောလေ့ရှိသည်။မှိုဟင်းမစားသင့်သော အခြားသူများခြေအေးရွေ့ အထက်သို့ အခိုး တက်ပြီးဖြစ်တတ်သော နှာပိတ်၊ နှာမွှန်ရောဂါ၊ နား၊ မျက်စိ၊ ခေါင်းကိုက်ရောဂါ၊ ခေါင်းဦးရေကျိမ်းသောရောဂါရှိသူများသည် မစားသင့်ပါ။

မှိုဆိပ်ဖြေနည်း

မှိုဆိပ်တက်၍ တောက်ခဲ့လျှင် ထန်းလျှက် စားပေးပါ။ သံပုရာရည်ကို လျှက်ပေးပါ။ မိုနတိုရွက်စိမ်းရည်ကို တိုက်ပေးပါ။ မရိုးခေါ် ဖြူကြီးအခေါက် တစ်မတ် သားခန့် သွေးရွေ့တိုက်ပါ။ကျီးအာမြစ်ကို ဆားနှင့်သွေး ၍ လျှာကိုပွတ်ပေးပါ။ အစာများ ပြန်အန် ကျလာမည်ဖြစ်သည်။ ထန်းလျှက်ပြုတ်ရည် ပူပူနွေးနွေးတိုက်ပေးပါကလည်း မှိုတောက်ခြင်း အဆိပ်ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်သည်။

မှိုနှင့်ဆေးဝါးဝါးရုံနက်(သို့မဟုတ်)ကြခတ်ဝါးရုံ၏ ပင်ခြေမှပေါက်သော ပန်းရင့်ရောင်မှိုများကို ဖဲ့ယူပြီး ရေးစင်စွာဆေးရွေ့ ထန်းလျှက်သို့မဟုတ် ပျားရည်ဖြင့် သေးငယ်သောအလုံးလေးများ ပြုလုပ်ပြီးကလေးငယ်များကို ကျွေးပါက ဝမ်းတွင်းရှိ သန်လုံး၊ သန်ပြားနှင့် တုတ်ကောင်များ နောက်တစ်နေ့ ဝမ်းသွားသောအခါ အထွေးလိုက် ကျဆင်းပါသည်။ဝါးမှိုဆိုရာတွင် ကြခတ်ဝါးမှိုက ပိုဆေးဘ က်ဝင်သည်။ သို့သော် မှိုကို သံထည်ပစည်းတို့ လုံးဝမထိရန် သတိ ပြုရမည်။

စားကောင်းသောမှိုများ

ကောက်ရိုးမှို၊ မှိုကြက်တောင်၊ ငှက်ပျောမှို၊ တောင်ပို့မှို(ခြေတို၊ ခြေရှည်)၊ ဖက်ဆွတ်မှို(မှိုဖြူလေး) ကြက်တူရွေးမှို၊ မှိုသားပိုက်၊ မှိုဆ န်ကွဲ၊ မှိုကျောက်ခဲ၊ မှိုခြေတံရှည်၊မှိုနီ၊ မှိုပြင်းတွဲ၊ မှိုဖြူ၊ မှိုအုန်းနက်၊(မှို၏ထိပ်တွင် နက်သောအကွက်လေးရှိသည်။)၊ မြက်ကြားမှို၊သ ပြေမှို၊ မြေပဲမှို၊ ဝါးမှို၊ ကိုင်းမှို၊ အင်မှို၊ ဆင်ခြေသည်းမှိုနှင့် သရက်မှို(မှိုခြောက်များပြုလုပ်သည်)၊စသောမှိုများသည် စားကောင်း သောမှိုများဖြစ်သည်။

မစားကောင်းသောမှိုများ

ကြက်ခူမှို၊ မှိုကွန်ခြာ၊ခွေးလေးမှို၊နှင့် နွားခြေးမှိုတို့သည် မစားကော င်းသော မှိုများဖြစ်ကြသည်။ထို့အပြင် အချို့မှိုများမှာ စားကောင်း သောမှိုဖြစ်သော်လည်း အဆိပ်သင့်စေသဖြင့် စမ်းသပ်ပြီးမှ ချက်စားသင့်သည်။

အဆိပ်အတောက် ရှိသော မစားကောင်းသည့် မှိုများ တွင် အောက်ပါအမှတ် လက္ခဏာများ ပါရှိမည်ဖြစ်သည်။

၁။ မှိုကိုချိုး၍ လျှာ ဖြင့် တို့ကြည့် ပါက အလွန်ပူပြီးငရဲမီး အနံ့ ထွက် နေလျှင် မစားသင့် ပါ။

၂။ မှိုကို ချိုးလိုက်ပါက အလွန်ဖြူ ၍ ပျစ်သော နွားနို့ နှင့် တူသော အစေးများ ထွက်လာလျှင် မစားသင့် ပါ။

၃။ မှိုပေါ်တွင် ဆား အနည်းငယ်ဖြူး ကြည့် ခြင်း၊ဆားရည် တွင် စိမ်ကြည့် ခြင်း ဖြင့် ညို ၊ ပြာ၊ နက် အရောင်များ ဖြစ်ခဲ့သော် ထို မှို ကို မစားသင့် ပါ။

၄။မှို၏ အရိုးတံကို ခြေ ကြည့် ခြင်း ဖြင့် ကြွေမွ သွား သော် ထိုမှိုကို မစားသင့်ပါ။

၅။ မှိုတစ်ပွင့်လုံး ကို လက်နှင့်ခြေကြည့်ခြင်းဖြင့် အနီရောင် အရ ည်များ ထွက်လာေ သာ် မစားသင့်ပါ။

၆။မှို၏ အရိုးကို ဓါးနှင့်ဖြတ် ကြည့်ပြီး ဖြတ်စသည် ညို၊ ပြာ၊ သွားသော် မစားသင့်ပါ။

၇။ အဝါရောင် ၊ အနီရောင် ၊ အပြာရောင် စသည့် တောက်ပြောင် ထင်ရှားသောအရောင်များ ရှိသည့် မှိုကို မစားသင့်ပါ။

၈။ မှို မျိုး မှုန် (S p o n r e) အစိမ်းရောင်သန်းနေလျှင် ထိုမှို ကို မစားသင့်ပါ။

၉။ ပန်းရောင်ရှိသော စပိုး (S p o r e ) ပါရှိသည့် မှိုကို မစားသင့်ပါ

၁၀။ မှို ခြေ ကျင်း နှင့် မှို ခွက် နှစ်ခုစလုံး ပါပြီး အဖြူရောင် ပါး ဟက်မျိုး ပါ တတ်သည့် မှို မျိုး ကို မစားသင့်ပါ။

၁၁။ ပိုးမွှား ကျရောက်၍ သွန်နေသော မှိုမျိုး ကိုလည်း မစားသင့်ပါ

၁၂။ သဲမြေ တွင် သိပ်မဝင်သော (သို့ ) မြေ မျက်နှာပြင် ပေါ်တွင်ရှိသော အပွင့် သေး သည့် မှို များကိုမစားသင့်ပါ။

၁၃။ လွန်စွာ လောင်း ရိပ်ကျပြီး မည်းမှောင်သော နေရာ တွင် ပေါ က်သည့် မှို များကို မစားသင့်ပါ။

၁၄။ အရွယ်မရောက်သေးသည့် မှိုလုံး ကလေး များ သည် မှိုအင်္ဂါ ရပ်များကို အပြည့်အစုံ မဖော်ပြသေး သဖြင့် စားသင့်၊ မစားသင့် ကို ခွဲ ခြား ရန် ခက်သဖြင့် ဤ မှို ကို မစားသင့်ပါ။

၁၅။ အချို့ သော မှို များသည် တစ်ဦးကို အဆိပ်မဖြစ်စေ တတ်သော်လည်း အခြား တစ်ဦးကိုမှု အဆိပ်ဖြစ်စေ တတ်သဖြင့် စားနေကျ မှိုမျိုး မဟုတ်လျှင် လုံးဝမစားခြင်း သည် အကောင်းဆုံး ဖြစ်သည်။credit: Bahututa

(Visited 23 times, 1 visits today)