မင္းသား ေဇရဲထက္ကို မေသခင္ေနာက္ဆုံး အေနနဲ႔ ေတြ ႔ခ်င္ေနတဲ႔ အဖြားရင္း

သူ႔ေျမးေလး မင္းသား ေဇရဲထက္ကို မေသခင္ေနာက္ဆုံး အေနနဲ႔ ေတြ႕ခ်င္လို့ပါတဲ့

ေဇရဲထက္ရဲ့ အဖြားအရင္းလို့ ေျပာပါတယ္ အေဖဘက္ ကေတာ္တဲ့အဖြားပါ ေဇရဲထက္က ဦးဝင္းျမင့္+ေဒါစုစုလွိုင္ (ေခၚ) ေဒၚရွုဝါ ရဲ့သားလို့ေျပာတယ္

ေဇရဲထက္ ငယ္အမည္က ဆန္းထြန္းဦးတဲ့ အေဖကဆုံးသြားၿပီ ငယ္ငယ္ကတည္းကြဲသြားတာလို့သိရတယ္ အဖြားက ဆင္းဆင္းရဲရဲနဲ႔ အိမ္ငွားဘဝနဲ ႔ေနေနရသူပါ

အိမ္လခ တလငါးေသာင္းတဲ့ မ်က္စိကလည္းမေကာင္းဘူး သူ႔ေျမးေလးကို ေတြ႕ရရင္ေသေပ်ာ္ပါပီ တဲ့ေျပာေပးလိုက္ပါအုံး ေဇရဲထက္ကို ေျမဖြားႏွစ္ေယာက္ ဆုံစည္းခြင့္ရေအာင္

အဖြားက အမွတ္၂ ေအာင္ေဇယ်လမ္းၾကား လယ္ေဝးၿမိဳ့နယ္ မွာေနတယ္လို့သိရ

သူ႔ေျမးေလး မင္းသား ေဇရဲထက္ကို မေသခင္ေနာက္ဆုံး အေနနဲ႔ ေတြ႕ခ်င္လို့ပါတဲ့

ေဇရဲထက္ရဲ့ အဖြားအရင္းလို့ ေျပာပါတယ္ အေဖဘက္ ကေတာ္တဲ့အဖြားပါ ေဇရဲထက္က ဦးဝင္းျမင့္+ေဒါစုစုလွိုင္ (ေခၚ) ေဒၚရွုဝါ ရဲ့သားလို့ေျပာတယ္

ေဇရဲထက္ ငယ္အမည္က ဆန္းထြန္းဦးတဲ့ အေဖကဆုံးသြားၿပီ ငယ္ငယ္ကတည္းကြဲသြားတာလို့သိရတယ္ အဖြားက ဆင္းဆင္းရဲရဲနဲ႔ အိမ္ငွားဘဝနဲ ႔ေနေနရသူပါ

အိမ္လခ တလငါးေသာင္းတဲ့ မ်က္စိကလည္းမေကာင္းဘူး သူ႔ေျမးေလးကို ေတြ႕ရရင္ေသေပ်ာ္ပါပီ တဲ့ေျပာေပးလိုက္ပါအုံး ေဇရဲထက္ကို ေျမဖြားႏွစ္ေယာက္ ဆုံစည္းခြင့္ရေအာင္

အဖြားက အမွတ္၂ ေအာင္ေဇယ်လမ္းၾကား လယ္ေဝးၿမိဳ့နယ္ မွာေနတယ္လို့သိရ

သူ႔ေျမးေလး မင္းသား ေဇရဲထက္ကို မေသခင္ေနာက္ဆုံး အေနနဲ႔ ေတြ႕ခ်င္လို့ပါတဲ့

ေဇရဲထက္ရဲ့ အဖြားအရင္းလို့ ေျပာပါတယ္ အေဖဘက္ ကေတာ္တဲ့အဖြားပါ ေဇရဲထက္က ဦးဝင္းျမင့္+ေဒါစုစုလွိုင္ (ေခၚ) ေဒၚရွုဝါ ရဲ့သားလို့ေျပာတယ္

ေဇရဲထက္ ငယ္အမည္က ဆန္းထြန္းဦးတဲ့ အေဖကဆုံးသြားၿပီ ငယ္ငယ္ကတည္းကြဲသြားတာလို့သိရတယ္ အဖြားက ဆင္းဆင္းရဲရဲနဲ႔ အိမ္ငွားဘဝနဲ ႔ေနေနရသူပါ

အိမ္လခ တလငါးေသာင္းတဲ့ မ်က္စိကလည္းမေကာင္းဘူး သူ႔ေျမးေလးကို ေတြ႕ရရင္ေသေပ်ာ္ပါပီ တဲ့ေျပာေပးလိုက္ပါအုံး ေဇရဲထက္ကို ေျမဖြားႏွစ္ေယာက္ ဆုံစည္းခြင့္ရေအာင္

အဖြားက အမွတ္၂ ေအာင္ေဇယ်လမ္းၾကား လယ္ေဝးၿမိဳ့နယ္ မွာေနတယ္လို့သိရ

ယခုေဖာ္ျပ ထားေသာ သတင္းကို ဟန္ၿငိမ္းဦးရဲ့ ေဖ့စ္ဘုတ္မွ တစ္ဆင့္ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။