ထိုင္းထီမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္ တရားမဝင္၊ ေရာင္းခ်သူ/ထိုးသူ ေထာင္က်နိုင္တဲ့ ဥပေဒအား ထုတ္ျပန္

ထိုင္းထီမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္ တရားမဝင္၊ ေရာင္းခ်သူ/ထိုးသူ ေထာင္က်နိုင္တဲ့ ဥပေဒအား ထုတ္ျပန္

ယခုတေလာ အြန္လိုင္းေပၚမွာ ထိုင္းထီေတြ ေတာ္ေတာ္ေခတ္စားလာပါတယ္။ တစ္ေစာင္ကို ၆၀၀၀ နဲ႔ ေရာင္းတဲ့သူကလည္း အားရပါးရေရာင္း၊ ထိုးတဲ့သူကလည္း အားရပါးရထိုးနဲ႔ အေတာ္အလုပ္ျဖစ္လာၾကပါတယ္။

ထိုင္းထီကလည္း ေစာင္ေရ ၁ သန္းပဲ ထုတ္ၿပီး ၁ လမွာ ၂ ခါ ဖြင့္ပါတယ္။ အျမင့္ဆုံးဆုက ဘတ္ ၆ သန္း (ျမန္ မာေငြ သိန္း ၂၆၀၀ ေက်ာ္) ဆိုေတာ့လည္း မက္ေလာက္စရာပါ။ ဒီၾကားထဲ တြတ္ေတြ ဒဲ့ေတြနဲ႔ အဆေတြ ျပန္ရေတာ့လည္း ထိုးေပ်ာ္တဲ့ အေနအထားမွာ ရွိေနပါတယ္

ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြကလည္း ပထမထီဆုႀကီးေတြ ဆက္တိုက္ေပါက္ေတာ့ ျမန္မာျပည္က လူေတြ ပိုၿပီး ကံစမ္းခ်င္သြားတာလည္း ပါပါတယ္။ ထိုင္းအစိုးရကေတာ့ သူ႔ထီကို မည္သည့္ နိုင္ငံသားမဆို ကံစမ္းလို့ ရတယ္လို့ ေျပာထားေပမယ့္ ျမန္မာနိုင္ငံကေတာ့ ဒီလို မဟုတ္ပါဘူး

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၇ ရက္ေန႔မွာ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးဝင္းျမင့္ကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ေလာင္းကစားဥပ‌ေဒ ရွိပါတယ္။ အဲဒီဥပေဒရဲ့ ပုဒ္မ (၁၁) မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္-

ပုဒ္မ (၁၁) – မည္သူမၽွ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ ေအာက္ပါတို့ကို မျပဳရ (က) ထီ သို့မဟုတ္ ထီကဲ့သို့ေသာ အျခားကံစမ္း ကစားနည္းတခုခုကို ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ စီမံခန႔္ခြဲျခင္း၊ ေလာင္း ေၾကးလက္ခံျခင္း၊ ဒိုင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေငြေၾကး အက်ိဳးအျမတ္ ရယူျခင္း သို့မဟုတ္ ထိုသို့ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းကို တနည္းနည္းျဖင့္ အားေပးကူညီျခင္း

ပုဒ္မ (၁၂) – မည္သူမၽွ ပုဒ္မ ၁၁ ပါ ကစားနည္းတမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ပါဝင္ေလာင္းကစားျခင္း မျပဳရ။ “ျပစ္ဒဏ္မ်ား” ပုဒ္မ (၁၈) မည္သူမဆို – (က) ပုဒ္မ ၁၁ ပါ ျပဌာန္းခ်က္ တရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မွု ထင္ရွားစီရင္ျခင္း ခံရလၽွင္ ထိုသူကို အ နည္းဆုံး တႏွစ္မွ အမ်ားဆုံး

သုံးႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္ အျပင္ အနည္းဆုံး က်ပ္တသိန္းမွ အမ်ား ဆုံး က်ပ္ငါးသိန္းအထိ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္နိုင္သည္။ ထို့ျပင္ ျပစ္မွုႏွင့္ အက်ဳံးဝင္ေသာ သက္ေသခံပစၥည္းႏွင့္ ေငြကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းျခင္း ခံရမည္။

(ခ) ပုဒ္မ ၁၁ ပါ ျပဌာန္းခ်က္ တရပ္ရပ္ကို ထပ္မံက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မွုထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူကို အနည္းဆုံး သုံးႏွစ္မွ အမ်ားဆုံး ငါးႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ အနည္းဆုံး က်ပ္ငါးသိန္းမွ အ မ်ားဆုံး က်ပ္တဆယ္သိန္းအထိ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္နိုင္သည္။ ထို့ျပင္ ျပစ္မွုႏွင့္ အက်ဳံးဝင္ေသာ သက္ ေသခံပစၥည္းႏွင့္ ေငြကို ျပည္သူ႔ဘ႑အျဖစ္ သိမ္းဆည္းျခင္း ခံရမည္။

ပုဒ္မ (၁၉) မည္သူမဆို (က) ပုဒ္မ ၁၂ သို့မဟုတ္ ၁၃ ပါ ျပဌာန္းခ်က္ တရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မွုထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူကို အနည္းဆုံး ‌ေျခာက္လမွ အမ်ားဆုံး က်ပ္တသိန္းအထိ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္နိုင္သည္။ ထို့ျပင္ ျပစ္မွုႏွင့္ အက်ဳံးဝင္ေသာ သက္ေသခံပစၥည္းႏွင့္ ေငြကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းျခင္း ခံရမည္

(ခ) ပုဒ္မ ၁၂ သို့မဟုတ္ ပုဒ္မ ၁၃ ပါ ျပဌာန္းခ်က္တရပ္ရပ္ကို ထပ္မံက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မွုထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလၽွင္ ထိုသူကို အနည္းဆုံး တႏွစ္မွ အမ်ားဆုံး သုံးႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ အနည္း ဆုံး က်ပ္တသိန္းမွ အမ်ားဆုံး က်ပ္ငါးသိန္းအထိ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္နိုင္သည္

ထို့ျပင္ ျပစ္မွုႏွင့္ အက်ဳံး ဝင္ေသာ သက္ေသခံပစၥည္းႏွင့္ ေငြကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းျခင္း ခံရမည္။ ေဖာ္ျပ ထားတဲ့ ဥပေဒထဲက အတိုင္းဆိုရင္ေတာ့ ထီပုံစံမ်ိဳးကို ဒိုင္ကိုင္တာ၊ ေအးဂ်င့္လုပ္တာေတြဟာ ဥပ‌ေဒနဲ႔ ၿငိစြန္းေနၾကပါတယ္။ ထိုးသားမ်ားလည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းပါပဲ

ဒါဆို အခုလည္း ေရာင္းေန ထိုးေနၾကတာပဲ ဘာျဖစ္လို့ ဘာမွ မျဖစ္တာလဲလို့ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိပါလိမ့္မယ္။ အားလုံး သိတဲ့အတိုင္း ျမန္မာျပည္ရဲ့ ဥပ‌ေဒ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ စာရြက္ေပၚမွာတင္ပဲ ရွိေနၾကတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဥပေဒ ျပဌာန္းထားတဲ့အတြက္ တိုင္ရင္ေတာ့ ရဲက အေရးယူၿပီး တရားသူႀကီးက ျပစ္ဒဏ္ေပးၿပီး ေထာင္ခ်ရမွာပါပဲ။

အဲဒါေၾကာင့္ ထိုင္းထီေရာင္းသူနဲ႔ ထိုးသူမ်ား လူျမင္ကပ္ေအာင္ မလုပ္ၾကပါနဲ႔လို့ အသိ ေပးလိုက္ခ်င္ပါတယ္။ ယခုစာသည္ မည္သူ၏ စီးပြားေရးကိုမွ တိုက္ခိုက္လိုျခင္း မရွိဘဲ။ ေစတနာနဲ႔ အသိေပးေသာ စာသာ ျဖစ္ပါသည္။ Source – Lashio Media

(unicode version) ထိုင်းထီများ မြန်မာပြည်တွင် တရားမဝင်၊ ရောင်းချသူ/ထိုးသူ ထောင်ကျနိုင်တဲ့ ဥပဒေအား ထုတ်ပြန်

ယခုတလော အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ထိုင်းထီတွေ တော်တော်ခေတ်စားလာပါတယ်။ တစ်စောင်ကို ၆၀၀၀ နဲ့ ရောင်းတဲ့သူကလည်း အားရပါးရရောင်း၊ ထိုးတဲ့သူကလည်း အားရပါးရထိုးနဲ့ အတော်အလုပ်ဖြစ်လာကြပါတယ်။

ထိုင်းထီကလည်း စောင်ရေ ၁ သန်းပဲ ထုတ်ပြီး ၁ လမှာ ၂ ခါ ဖွင့်ပါတယ်။ အမြင့်ဆုံးဆုက ဘတ် ၆ သန်း (မြန် မာငွေ သိန်း ၂၆၀၀ ကျော်) ဆိုတော့လည်း မက်လောက်စရာပါ။ ဒီကြားထဲ တွတ်တွေ ဒဲ့တွေနဲ့ အဆတွေ ပြန်ရတော့လည်း ထိုးပျော်တဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေပါတယ်

ထိုင်းရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကလည်း ပထမထီဆုကြီးတွေ ဆက်တိုက်ပေါက်တော့ မြန်မာပြည်က လူတွေ ပိုပြီး ကံစမ်းချင်သွားတာလည်း ပါပါတယ်။ ထိုင်းအစိုးရကတော့ သူ့ထီကို မည်သည့် နိုင်ငံသားမဆို ကံစမ်းလို့ ရတယ်လို့ ပြောထားပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံကတော့ ဒီလို မဟုတ်ပါဘူး

၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလ ၇ ရက်နေ့မှာ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးဝင်းမြင့်ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ လောင်းကစားဥပ‌ဒေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီဥပဒေရဲ့ ပုဒ်မ (၁၁) မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါတယ်-

ပုဒ်မ (၁၁) – မည်သူမျှ ခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ အောက်ပါတို့ကို မပြုရ (က) ထီ သို့မဟုတ် ထီကဲ့သို့သော အခြားကံစမ်း ကစားနည်းတခုခုကို ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ လောင်း ကြေးလက်ခံခြင်း၊ ဒိုင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ငွေကြေး အကျိုးအမြတ် ရယူခြင်း သို့မဟုတ် ထိုသို့ ဆောင် ရွက်ခြင်းကို တနည်းနည်းဖြင့် အားပေးကူညီခြင်း

ပုဒ်မ (၁၂) – မည်သူမျှ ပုဒ်မ ၁၁ ပါ ကစားနည်းတမျိုးမျိုးတွင် ပါဝင်လောင်းကစားခြင်း မပြုရ။ “ပြစ်ဒဏ်များ” ပုဒ်မ (၁၈) မည်သူမဆို – (က) ပုဒ်မ ၁၁ ပါ ပြဌာန်းချက် တရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှု ထင်ရှားစီရင်ခြင်း ခံရလျှင် ထိုသူကို အ နည်းဆုံး တနှစ်မှ အများဆုံး သုံးနှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့် အပြင် အနည်းဆုံး ကျပ်တသိန်းမှ အများ ဆုံး ကျပ်ငါးသိန်းအထိ ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည်။ ထို့ပြင် ပြစ်မှုနှင့် အကျုံးဝင်သော သက်သေခံပစ္စည်းနှင့် ငွေကို ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းခြင်း ခံရမည်။

(ခ) ပုဒ်မ ၁၁ ပါ ပြဌာန်းချက် တရပ်ရပ်ကို ထပ်မံကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို အနည်းဆုံး သုံးနှစ်မှ အများဆုံး ငါးနှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အပြင် အနည်းဆုံး ကျပ်ငါးသိန်းမှ အ များဆုံး ကျပ်တဆယ်သိန်းအထိ ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည်။ ထို့ပြင် ပြစ်မှုနှင့် အကျုံးဝင်သော သက် သေခံပစ္စည်းနှင့် ငွေကို ပြည်သူ့ဘဏ္ဍအဖြစ် သိမ်းဆည်းခြင်း ခံရမည်။

ပုဒ်မ (၁၉) မည်သူမဆို (က) ပုဒ်မ ၁၂ သို့မဟုတ် ၁၃ ပါ ပြဌာန်းချက် တရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို အနည်းဆုံး ‌ခြောက်လမှ အများဆုံး ကျပ်တသိန်းအထိ ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည်။ ထို့ပြင် ပြစ်မှုနှင့် အကျုံးဝင်သော သက်သေခံပစ္စည်းနှင့် ငွေကို ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းခြင်း ခံရမည်

(ခ) ပုဒ်မ ၁၂ သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၁၃ ပါ ပြဌာန်းချက်တရပ်ရပ်ကို ထပ်မံကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို အနည်းဆုံး တနှစ်မှ အများဆုံး သုံးနှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အပြင် အနည်း ဆုံး ကျပ်တသိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်ငါးသိန်းအထိ ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည်

ထို့ပြင် ပြစ်မှုနှင့် အကျုံး ဝင်သော သက်သေခံပစ္စည်းနှင့် ငွေကို ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းခြင်း ခံရမည်။ ဖော်ပြ ထားတဲ့ ဥပဒေထဲက အတိုင်းဆိုရင်တော့ ထီပုံစံမျိုးကို ဒိုင်ကိုင်တာ၊ အေးဂျင့်လုပ်တာတွေဟာ ဥပ‌ဒေနဲ့ ငြိစွန်းနေကြပါတယ်။ ထိုးသားများလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ

ဒါဆို အခုလည်း ရောင်းနေ ထိုးနေကြတာပဲ ဘာဖြစ်လို့ ဘာမှ မဖြစ်တာလဲလို့ မေးခွန်းထုတ်စရာ ရှိပါလိမ့်မယ်။ အားလုံး သိတဲ့အတိုင်း မြန်မာပြည်ရဲ့ ဥပ‌ဒေ အတော်များများဟာ စာရွက်ပေါ်မှာတင်ပဲ ရှိနေကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဥပဒေ ပြဌာန်းထားတဲ့အတွက် တိုင်ရင်တော့ ရဲက အရေးယူပြီး တရားသူကြီးက ပြစ်ဒဏ်ပေးပြီး ထောင်ချရမှာပါပဲ။

အဲဒါကြောင့် ထိုင်းထီရောင်းသူနဲ့ ထိုးသူများ လူမြင်ကပ်အောင် မလုပ်ကြပါနဲ့လို့ အသိ ပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ ယခုစာသည် မည်သူ၏ စီးပွားရေးကိုမှ တိုက်ခိုက်လိုခြင်း မရှိဘဲ။ စေတနာနဲ့ အသိပေးသော စာသာ ဖြစ်ပါသည်။ Source – Lashio Media