ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ မၾကာမီ ဖြင့္လွစ္ေတာ့မယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က သီတဂူစကၡဳဒါန ေဆး႐ုံ ႀကီးအေၾကာင္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ မၾကာမီ ဖြင့္လွစ္ေတာ့မယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က သီတဂူစကၡဳဒါန ေဆး႐ုံ ႀကီးအေၾကာင္း

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သီတဂူ ဆရာေတာ္ ႀကီးသည္ ၁၅ -၆-၂၀၂၀ ရက္ေန႕ နံနက္ခင္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္-၁၀ ပင္လုံလမ္းတြင္ တည္ရွိေသာ သီတဂူဗုဒၶတကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္) ၈-ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္တြင္ တည္ေဆာက္ ၿပီးစီးသည့္ “သီ တဂူစကၡဳဒါန အဆင့္ျမင့္ေဆး႐ုံ” ကို စစ္ေဆးၾကည့္ရႈေတာ္မူသည္။

ယေန႕နံနက္ စကၡဳဒါနေဆး႐ုံတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ေခတ္မီစမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ စက္သစ္ႀကီးမ်ားျဖင့္ မ်က္စိအထူးကု ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ သီ တဂူ သာသနာျပဳအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ဦးျမေအာင္၊ သီတဂူေဒါက္တာ ဦးသိန္းျမင့္ (အဂၤလန္) ႏွင့္ သီတဂူစကၡဳဒါန ေဆး႐ုံေတာ္မ်ား လွည့္လည္ ကုသေရးတာ ဝန္ခံ သီတဂူေဒါက္တာ

ဦးစေဂ်လြင္တို႔က သီတဂူ ဆရာေတာ္ႀကီး၊ ဗုဒၶဂါယာ ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ ေဝဇယႏၲာ ဆရာေတာ္ႀကီး တို႔ကို စတင္စမ္းသပ္ စစ္ေဆးျခင္း မဂၤလာျပဳခဲ့ပါသည္။ သီ တဂူ စကၡဳဒါန အစီစဥ္ စတင္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၃ခုႏွစ္ -ဇန္နဝါ ရီလမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္-ဒီဇင္ဘာကုန္အထိ စမ္းသပ္ စစ္ေဆး ၅၂၂,၇၃၀ ဦး၊ ခြဲစိတ္ကုသလူနာ-၁၀၀,၈၅၄ ဦးတို႔ကို စကၡဳဒါန အလင္းကုသိုလ္ ျပဳေပးနိုင္ခဲ့ပါသည္။

လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ သီတဂူ ဆရာေတာ္ဘုရား ႀကီး တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ၿပီးေသာ သီတဂူ- အာယုဒါန၊ အာေရာဂ်ဒါန၊ စကၡဳဒါန ေဆး႐ုံေတာ္ေပါင္း-၃၇ ႐ုံရွိၿပီး (ေဆာက္လုပ္ေနဆဲမ်ားမွာ) ၃၈။စစ္ကိုင္းတိုင္း – ပုလဲၿမိဳ႕၊ ၃၉။ တနသၤာရီတိုင္း-ပုေလာၿမိဳ႕၊ ၄၀။ ရန္ ကုန္တိုင္း -ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊

၄၁။ တနသၤာရီတိုင္း-ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ ၄၂။ စစ္ကိုင္းတိုင္း-ခႏၲီးၿမိဳ႕၊ ၄၃။ စစ္ကိုင္းတိုင္း-အင္းေတာ္ၿမိဳ႕၊ ၄၄။ မႏၲေလးတိုင္း-ကူမဲၿမိဳ႕ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ သီတဂူေဆး႐ုံ အမွတ္စဥ္-၄၀ ျဖစ္ေသာ သီတဂူစကၡဳဒါနေဆး႐ုံ (ရန္ကုန္)ကို က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္

ရရွိသည့္ အခါသမယတြင္ Grand Open မဂၤလာအ ခမ္းအနားျဖင့္ မ်က္စိ ေဝဒနာရွင္မ်ားအား စကၡဳဒါနကုသေပးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဝမ္းေျမာက္ ဖြယ္ရာ သတင္းအား ႀကိဳတင္သိရွိေစအပ္ပါသည္။

သီတဂူ ဆရာေတာ္ ႀကီးသည္ နိုင္ငံအဝွမ္း ေဆး႐ုံေတာ္-၄၅ခု တည္ေဆာက္ရန္ ရည္စိတ္သန္ လွ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိစာရင္းအရ အားလုံးၿပီးစီးကာဖြင့္လွစ္ပါက ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ သီတဂူ-အာယုဒါန၊ အာေရာဂ်ဒါန၊ စကၡဳဒါန ေဆး႐ုံေတာ္ေပါင္း-၄၄ ခုျဖင့္ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ား၏ က်န္းမာေရး

က႑ကို႔ အားျဖည့္ေဆာင္႐ြက္ ေပးနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံက်န္းမာေရးက႑၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ရန္အတြက္ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ သီတဂူစကၡဳဒါနေဆး႐ုံ (ရန္ကုန္) ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အဖက္ဖက္က ပါဝင္

ကုသိုလ္ ယူၾကသည့္ ေစတနာရွင္မ်ား၊ အလႉရွင္မ်ား ၏ မြန္ျမတ္ေသာ အလႉေတာ္ကို သီတဂူသာသနာျပဳအဖြဲ႕က ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာျဖင့္ သာဓု အႏုေမာဒနာ ေခၚဆိုပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။ သီတဂူစန္းလပမာ ခ်မ္းျမသာယာ ရွိၾကပါေစ…သီတဂူသာသနာျပဳအဖြဲ႕

Tags: