ထိုင္းနိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္မည့္ ျမန္မာလု ပ္သားမ်ား ကန္ေဒၚလာတစ္သိန္း (ျမန္မာေငြ သိန္းေပါင္း ၁၄၀၀) တန္က်န္းမာေရး အာမခံျပရမည့္ အ ျပင္ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ Quarantine ၁၄ ရက္ၾကာ ဝင္ရမည္ဟုဆို

ထိုင္းနိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္မည့္ ျမန္မာလု ပ္သားမ်ား ကန္ေဒၚလာတစ္သိန္း (ျမန္မာေငြ သိန္းေပါင္း ၁၄၀၀) တန္က်န္းမာေရး အာမခံျပရမည့္ အ ျပင္ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ Quarantine ၁၄ ရက္ၾကာ ဝင္ရမည္ဟုဆို

COVID-19 ေရာဂါ ကာလအတြင္း ထိုင္းနိုင္ငံသို႔သြား ေရာက္လုပ္ကိုင္မည့္ အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္လူ တစ္ဦးလွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာတစ္သိန္း တန္ဖိုးရွိသည့္ က်န္းမာေရး အာမခံျပရမည္ဟု ထိုင္းအစိုးရက သတ္မွတ္ လိုက္သည္။

ျမန္မာလုပ္သားမ်ား အေနျဖင့္ ထိုင္းနိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာ က္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားပါက အလုပ္လုပ္ ကိုင္ခြင့္လက္ မွတ္ (သို႔မဟုတ္) ထိုင္းအစိုးရ ေအဂ်င္စီက ထုတ္ေပးသည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္စာ မိတၱဴျပသ ရမည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ COVID-19 ေရာဂါ ကုသမႈအပါအဝင္ ေဆး ကုသ စရိတ္အနည္းဆုံး အေမရိကန္ေဒၚလာတစ္သိန္း ရွိက်န္းမာေရး အာမခံျပသရမည္ဟု ထိုင္းအစိုးရက သတ္မွတ္ ထားေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး႐ုံးက ထိုင္းနိုင္ငံသို႔

အလုပ္သမား ေစလႊတ္သည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားကို အသိ ေပးထားသည္။ ထိုင္းနိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိပါက လည္း အစိုးရမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာတြင္ မိမိတို႔စရိတ္ျဖင့္ Quarantine ၁၄ ရက္ဝင္ရမည္ ဟုလည္းဆိုသည္

‘‘သတ္မွတ္ခ်က္ေတြက ျပည္ပအလုပ္သမား အဝင္လက္ မခံေသးဘူးဆိုတဲ့ သေဘာပဲ။ ဘယ္အလုပ္ သမားမွေဒၚလာ တစ္သိန္းက်န္းမာေရးအာမခံျပ နိုင္မွာမဟုတ္သလို ေစလႊတ္မယ့္ ေအဂ်င္စီေတြလည္း စိုက္ထုတ္ ေပးနိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ ဒါက COVID ကာလအတြင္း ထိုင္း အစိုးရက

မူတစ္ခု အေနနဲ႕ၫႊန္ ၾကားတာျဖစ္လို႔ ေရာဂါအေျခအ ေနေတြ ျပန္တည္ၿငိမ္ရင္ ေျဖေလွ်ာ့ေပး လာမယ္ထင္တယ္’’ဟု ေ႐ႊမႏၲေလး ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြ ေရးေအဂ်င္စီမွ မန္ေနဂ်င္း ဒါရိုက္တာ ဦးသန္းထြဋ္ဦးက ေျပာသည္။

ထိုင္းနိုင္ငံမွ လက္ရွိသတ္ မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာအလုပ္ သမားမွာ ယင္းၫႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားအတိုင္း လိုက္နာနိုင္မည္ မဟုတ္၍ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ မည့္သူမရွိနိုင္ဟု ေအဂ်င္စီလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားက သုံးသပ္သည္။

‘‘မရွိလို႔ ဝန္ေဆာင္ခသက္သာတဲ့ နိုင္ငံသြားလုပ္ပါမယ္ဆိုမွ ေဒၚလာတစ္သိန္း ဘယ္တတ္နိုင္မလဲ။ အဲေလာ က္ ရွိေနမွေတာ့ သြားလုပ္ေတာ့မလား’’ဟု ထိုင္း နိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ ကိုျမင့္စိန္က ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ထိုင္းနိုင္ ငံ၌ ျမန္မာအလုပ္သမားဦးေရ ႏွစ္ သန္းေက်ာ္ တရားဝင္ေရာက္ရွိ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ ကမာၻ တစ္ဝန္း COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ ပြားၿပီးေနာက္ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ ထိုင္းေရာက္ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား

ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္ဝင္လာ သည္။ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ လည္း ထိုင္းအပါအဝင္အျခားနိုင္ ငံသို႔ အလုပ္သမားေစလႊတ္မႈရပ္ ဆိုင္းျခင္းကို ေမလကုန္အထိအ ခ်ိန္ ထပ္တိုးထားသည္။ Labour Hittai

Tags: