ပုဂံမွာ အတည္မျပဳနိုင္ေသးတဲ့ သတင္းမ်ားအရ ဌာပနာအေဖာက္ခံရတဲ့ ပုဂံဘုရားေပါင္း ၅၁ ဆူရွိသြားၿပီလို႔ သိရ

ပုဂံမွာ အတည္မျပဳနိုင္ေသးတဲ့ သတင္းမ်ားအရ ဌာပနာအေဖာက္ခံရတဲ့ ပုဂံဘုရားေပါင္း ၅၁ ဆူရွိသြားၿပီလို႔ သိရ

အတည္မျပဳနိုင္ေသးတဲ့ သတင္းမ်ားအရ ဌာပ နာအေဖာက္ခံရတဲ့ ပုဂံဘုရားေပါင္း ၅၁ ဆူရွိသြားၿပီလို႔ သိရပါတယ္။

အတည္ျပဳၿပီး သတင္းမ်ားအရ ဌာပနာမ်ားထဲက ဘာတခုမွ ယူေဆာင္မသြားဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။

သူခိုးေတြဟာ ဘုရားအထြဋ္မွာ ရွိတဲ့ ဌာပနာတိုက္ကို ေနရာအတိအက်သိတဲ့ ပုံ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဌာပနာေဖာက္တဲ့ ေနရာမွာ အုတ္ ၂ ခ်ပ္ထက္ ပိုမေဖာက္ထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ပိုထူးဆန္းတာက အခ်ိဳ႕ဘုရားေတြရဲ႕အတြင္းကို အသာအယာ ေသာ့ဖြင့္ဝင္ထားတာကို ေတြ႕ရတာပါ။

ဘုရား တစ္ဆူအတြင္းမွာ ဘီယာတစ္ဖာက်န္ခဲတာ ကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ဘီယာေသာက္ရင္း ေအးရာေအးေၾကာင္းေဖာက္ခဲ့ပုံရပါတယ္။

ပုဂံမွာ အတည္မျပဳနိုင္ေသးတဲ့ သတင္းမ်ားအရ ဌာပနာအေဖာက္ခံရတဲ့ ပုဂံဘုရားေပါင္း ၅၁ ဆူရွိသြားၿပီလို႔ သိရ

အတည္မျပဳနိုင္ေသးတဲ့ သတင္းမ်ားအရ ဌာပ နာအေဖာက္ခံရတဲ့ ပုဂံဘုရားေပါင္း ၅၁ ဆူရွိသြားၿပီလို႔ သိရပါတယ္။

အတည္ျပဳၿပီး သတင္းမ်ားအရ ဌာပနာမ်ားထဲက ဘာတခုမွ ယူေဆာင္မသြားဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။

သူခိုးေတြဟာ ဘုရားအထြဋ္မွာ ရွိတဲ့ ဌာပနာတိုက္ကို ေနရာအတိအက်သိတဲ့ ပုံ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဌာပနာေဖာက္တဲ့ ေနရာမွာ အုတ္ ၂ ခ်ပ္ထက္ ပိုမေဖာက္ထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ပိုထူးဆန္းတာက အခ်ိဳ႕ဘုရားေတြရဲ႕အတြင္းကို အသာအယာ ေသာ့ဖြင့္ဝင္ထားတာကို ေတြ႕ရတာပါ။

ဘုရား တစ္ဆူအတြင္းမွာ ဘီယာတစ္ဖာက်န္ခဲတာ ကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ဘီယာေသာက္ရင္း ေအးရာေအးေၾကာင္းေဖာက္ခဲ့ပုံရပါတယ္။

ပုဂံမွာ အတည္မျပဳနိုင္ေသးတဲ့ သတင္းမ်ားအရ ဌာပနာအေဖာက္ခံရတဲ့ ပုဂံဘုရားေပါင္း ၅၁ ဆူရွိသြားၿပီလို႔ သိရ

အတည္မျပဳနိုင္ေသးတဲ့ သတင္းမ်ားအရ ဌာပ နာအေဖာက္ခံရတဲ့ ပုဂံဘုရားေပါင္း ၅၁ ဆူရွိသြားၿပီလို႔ သိရပါတယ္။

အတည္ျပဳၿပီး သတင္းမ်ားအရ ဌာပနာမ်ားထဲက ဘာတခုမွ ယူေဆာင္မသြားဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။

သူခိုးေတြဟာ ဘုရားအထြဋ္မွာ ရွိတဲ့ ဌာပနာတိုက္ကို ေနရာအတိအက်သိတဲ့ ပုံ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဌာပနာေဖာက္တဲ့ ေနရာမွာ အုတ္ ၂ ခ်ပ္ထက္ ပိုမေဖာက္ထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ပိုထူးဆန္းတာက အခ်ိဳ႕ဘုရားေတြရဲ႕အတြင္းကို အသာအယာ ေသာ့ဖြင့္ဝင္ထားတာကို ေတြ႕ရတာပါ။

ဘုရား တစ္ဆူအတြင္းမွာ ဘီယာတစ္ဖာက်န္ခဲတာ ကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ဘီယာေသာက္ရင္း ေအးရာေအးေၾကာင္းေဖာက္ခဲ့ပုံရပါတယ္။