ကိုဗစ္ ကူးစက္ခံေနရတဲ့ မိခင္ျဖစ္သူက ကေလးကို နို႔ခ်ိဳ ဆက္လက္ တိုက္ေကြၽးနိုင္ဟု ကမာၻ႔က်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္း (WHO ) ေျပာ​ၾကား

ကိုဗစ္ ကူးစက္ခံေနရတဲ့ မိခင္ျဖစ္သူက ကေလးကို နို႔ခ်ိဳ ဆက္လက္ တိုက္ေကြၽးနိုင္ဟု ကမာၻ႔က်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္း (WHO ) ေျပာ​ၾကား

ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံေနရတဲ့ မိခင္ျဖစ္သူေတြဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ ရင္ေသြးငယ္ေတြကို နို႔ခ်ိဳဆက္လက္ တိုက္ေကြၽး နိုင္ေၾကာင္း၊ ရင္ေသြးနဲ႕ ခြဲမေနသင့္ေၾကာ င္း ကမာၻ႔က်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္း (WHO ) က ေသာ ၾကာေန႕ မွာ ေျပာၾကားပါတယ္။

WHO မွ အေထြေထြၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ က ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ေနတဲ့ မိခင္ျဖစ္သူမွ ရင္ေသြးငယ္ကို နို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြၽးေနစဥ္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္နိုင္ေျခ ရွိ/မရွိ ကို ဂ႐ုတစိုက္ ေလ့လာစစ္ေဆးခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ကေလးငယ္ေတြဟာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္နိုင္ေျခ နည္းပါးေၾကာင္း၊ မိခင္နို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြၽးျခင္းဟာ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ထက္ အႏၲရာယ္မ်ားတဲ့ မ်ားစြာေသာ ေရာဂါအေျခအေနေတြမွ ကာကြယ္ေပးနိုင္ေၾကာင္း၊ WHO က မိခင္နို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြၽးျခင္းရဲ႕

အက်ိဳးေက်းဇူးဟာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ေဘးအႏၲရာယ္ထက္ ပိုမ်ားတယ္လို႔ အႀကံျပဳထားေၾကာင္း၊ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ သံသယရွိ ( သို႔ ) ကူးစက္လူနာအျဖစ္ အတည္ျပဳထားတဲ့ မိခင္ဟာ မိမိရဲ႕ ရင္ေသြးကို နို႔ခ်ိဳဆက္လက္တိုက္ေကြၽးသင့္ေၾကာင္း ယင္းက ေျပာၾကားပါတယ္။

WHO မ်ိဳးဆက္ပြားဌာနနဲ႕ သုေတသနဌာနမွ အႀကီးတန္းအႀကံေပး က မိခင္နို႔ရည္ထဲမွာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ အသက္ရွင္နိုင္ျခင္း မရွိတာ ေတြ႕ရတာေၾကာင့္ နို႔ရည္ကတစ္ဆင့္ ရင္ေသြးကို ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈဟာ အခုခ်ိန္ထိ မေတြ႕ရွိရေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ Ref-အကုန္သိ Myanmar _ Online _News

ကိုဗစ္ ကူးစက္ခံေနရတဲ့ မိခင္ျဖစ္သူက ကေလးကို နို႔ခ်ိဳ ဆက္လက္ တိုက္ေကြၽးနိုင္ဟု ကမာၻ႔က်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္း (WHO ) ေျပာ​ၾကား

ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံေနရတဲ့ မိခင္ျဖစ္သူေတြဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ ရင္ေသြးငယ္ေတြကို နို႔ခ်ိဳဆက္လက္ တိုက္ေကြၽး နိုင္ေၾကာင္း၊ ရင္ေသြးနဲ႕ ခြဲမေနသင့္ေၾကာ င္း ကမာၻ႔က်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္း (WHO ) က ေသာ ၾကာေန႕ မွာ ေျပာၾကားပါတယ္။

WHO မွ အေထြေထြၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ က ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ေနတဲ့ မိခင္ျဖစ္သူမွ ရင္ေသြးငယ္ကို နို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြၽးေနစဥ္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္နိုင္ေျခ ရွိ/မရွိ ကို ဂ႐ုတစိုက္ ေလ့လာစစ္ေဆးခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ကေလးငယ္ေတြဟာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္နိုင္ေျခ နည္းပါးေၾကာင္း၊ မိခင္နို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြၽးျခင္းဟာ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ထက္ အႏၲရာယ္မ်ားတဲ့ မ်ားစြာေသာ ေရာဂါအေျခအေနေတြမွ ကာကြယ္ေပးနိုင္ေၾကာင္း၊ WHO က မိခင္နို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြၽးျခင္းရဲ႕

အက်ိဳးေက်းဇူးဟာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ေဘးအႏၲရာယ္ထက္ ပိုမ်ားတယ္လို႔ အႀကံျပဳထားေၾကာင္း၊ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ သံသယရွိ ( သို႔ ) ကူးစက္လူနာအျဖစ္ အတည္ျပဳထားတဲ့ မိခင္ဟာ မိမိရဲ႕ ရင္ေသြးကို နို႔ခ်ိဳဆက္လက္တိုက္ေကြၽးသင့္ေၾကာင္း ယင္းက ေျပာၾကားပါတယ္။

WHO မ်ိဳးဆက္ပြားဌာနနဲ႕ သုေတသနဌာနမွ အႀကီးတန္းအႀကံေပး က မိခင္နို႔ရည္ထဲမွာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ အသက္ရွင္နိုင္ျခင္း မရွိတာ ေတြ႕ရတာေၾကာင့္ နို႔ရည္ကတစ္ဆင့္ ရင္ေသြးကို ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈဟာ အခုခ်ိန္ထိ မေတြ႕ရွိရေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ Ref-အကုန္သိ # Myanm ar_ Online _News

(Visited 13 times, 1 visits today)