ပုဂံက ဘုရားေတြမွာ လိုက္ရွာေနတယ္ ဆိုတဲ့ ေကာလာ ဟလ ထြက္ေနတဲ့ ေဒဝီ(၁၂)ပါး လက္စြပ္အေၾကာင္း

ပုဂံက ဘုရားေတြမွာ လိုက္ရွာေနတယ္ ဆိုတဲ့ ေကာလာ ဟလ ထြက္ေနတဲ့ ေဒဝီ(၁၂)ပါး လက္စြပ္အေၾကာင္း

ေဒဝီ(၁၂)ပါးလက္စြပ္၏သဲလြန္စေ ဒဝီ၁၂ပါးလက္စြပ္ကို ပုဂံဘုရားေတြမွာ လိုက္ရွာေနတယ္ ဆိုတဲ့ ေကာလာဟလေၾကာင့္ ေဒဝီ(၁၂)ပါးဆိုတာ ဘာလဲလို႔ သိခ်င္တာနဲ႕ စူးစမ္းၾကည့္ လိုက္ေတာ့

ေရွးေရွးတုန္းက စႏၵာရဝတီ အမည္ရွိတဲ့ တိုင္းျပည္ တစ္ျပည္တြင္ သူေဌးလင္မယား ရွိသည္။ သား သမီး ထြန္းကားျခင္း မရွိသျဖင့္ ေညာင္ပင္ႀကီး တစ္ပင္ရွိ ႐ုကၡစိုးနတ္ကို တိုင္တည္၍ သားသမီး ရရွိရန္ သြား ေရာက္ပသၾကသည္။ ထိုသို႔ပသၿပီး

မၾကာမီမွာပင္ သူေဌးဇနီးသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ သမီးတစ္ဦးက် ဆက္တိုက္ ေမြးဖြားရာ စုစုေပါင္းသမီး (၁၂) ေယာက္ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ညီအစ္မ၁၂ ေယာက္ အနည္းငယ္ အ႐ြယ္ေရာက္ လာခ်ိန္တြင္ သူေဌးႀကီး ၏ဇနီး မက်န္းမမာျဖစ္၍ ဆုံးပါးသြားသည္။

တစ္ပင္လဲမူ တစ္ပင္ထူ ဆိုေသာ စကားအတိုင္း သူ ေဌးႀကီးသည္ ေနာက္အိမ္ေထာင္ ျပဳလိုက္သည္။ မိ ေထြးသည္ သမီး (၁၂) ေယာက္ကိုမၾကည္ျဖဴ ဘဲတစ္ ေန႕တစ္ျခား အမုန္းပြား လာရာ သမီးမ်ားကို ပိုခ်စ္လွ်င္ သူမအား ကြာရွင္းရန္ သူမိုပိုခ်စ္လွ်င္ သမီးမ်ားကို စြန႔္ပစ္ရန္ မိေထြးက

သူေဌးႀကီးကို ေတာင္းဆိုသည္။ သူေဌးႀကီးက သမီးမ်ားကို ဇနီးအလိုက် စြန႔္ပစ္မည္ဟု ေျပာသည္။ ေနာက္တစ္ေန႕ ေရာက္ေသာအခါ သူေဌးႀကီးက သမီးမ်ားကိုေခၚယူၿပီး ေတာတြင္း တစ္ေနရာရွိ သီတာအင္းတြင္ ေရသြားခ်ိဳးမည္။ သီတာအင္းေရကို ခ်ိဳးရသူတိုင္း ႐ုပ္ရည္လွပမည္ ဟုလိမ္ညာေျပာဆို ၍

ေတာတြင္းသို႔ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး လမ္းမမွတ္မိ နိုင္သည့္ ေတာတြင္း တစ္ေနရာ ေရာက္ေသာအခါ သမီးမ်ား ေသာက္ရန္ ေရသြားခပ္ ေပးမည္ ဤေနရာတြင္ေစာင့္ေနၾကပါ ဟုေျပာဆိုၿပီး သမီး (၁၂) ေယာက္အား ထားရစ္၍ ထြက္ခြာသြားၿပီး ျပန္မလာေတာ့ေပ။

သမီး(၁၂) ေယာက္တို႔သည္ ဖခင္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေသာ္ လည္းေပၚမလာ။ အျပန္လမ္းစ ရွာေသာ္လည္း လမ္း စမျမင္ရ ေတာထဲတြင္ တစ္ဝဲလည္လည္ ႏွင့္ဝမ္းနည္း စြာ ဟစ္ေအာ္ငိုေႂကြး ၾကရွာသည္။ လမ္းစရွာရာမွ ေတာတြင္းတစ္ ေနရာတြင္ စမ္းေခ်ာင္း တစ္ခုေတြ႕ရွိၿပီး ဝမ္းစာအလို႔ငွာ

ယင္းေခ်ာင္း အတြင္းသို႔ဆင္းၿပီး ကိုယ္စီငါး ဖမ္းၾကသည္။ သမီး (၁၁) ေယာက္ ဖမ္း၍ရရွိ ေသာငါးကို မ်က္လုံး(၂) ဖက္ေဖာက္၍ သီၾကေသာ္လည္း ညီမအေထြးဆုံးသည္ ကြၽမ္းက်င္မႈမရွိသျဖင့္ ငါး၏ မ်က္ လုံး(၁) ဖက္ကိုသာသီခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ယကၡပူရ တိုင္းျပည္မွ ဘီလူ းမသည္ လူ႕အသြင္ ေျပာင္းၿပီး ညီမ (၁၂) ေဖာ္ကိုေတြ႕ဆုံရာ ညီမ (၁၂) ေဖာ္ထံမွ အေၾကာင္းစုံ သိရၿပီး ညီမ(၁၂)ေဖာ္ကို ကူညီမည္ဟု ေျပာဆို၍ မိမိႏွင့္ေခတၱ ေနထိုင္ရန္ဟုေျပာၿပီး ညီမ(၁၂) ေဖာ္အား မိမိ၏ေဂဟာရွိရာ ယကၡပူရျပည္သို႔ ေခၚေဆာင္ သြားေလသည္။

ဘီလူးမေဂဟာ သို႔ေရာက္ေသာ္ ဘီလူးမ၏ သမီးႏွင့္ အေဖာ္ျပဳေပးရၿပီး ေရာက္ခါစတြင္ ေပ်ာ္႐ႊင္ၾကရပါ သည္။ ဘီလူးမသည္ မိမိေဂဟာမွ ထြက္ခြာသည့္အခါ တိုင္း ညီ အ မ(၁၂)တို႔ ဟိုဟို ဒီဒီေလွ်ာက္မသြား ၾကရန္ အၿမဲမွာၾကားေလ့ရွိသည္။

တစ္ေန႕ေသာအခါ ဘီလူးမ မရွိခိုက္ ညီ အမ (၁၂)ေဖာ္တို႔ ဟိုဟိုဒီဒီ ေလွ်ာက္သြားရာမွ တြင္းႀကီးတစ္တြင္း ကိုေတြ႕ရွိရၿပီး ယင္းတြင္းထဲတြင္ လူ႕အရိုးပုံႀကီးေတြ႕ ရသျဖင့္ မိမိတို႔ေရာက္ရွိ ေသာေနရာသည္ ဘီလူးတို႔ တိုင္းျပည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး လြန္စြာထိတ္လန႔္တုန္လႈပ္ သြားၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ညီမ(၁၂)ေဖာ္တို႔ ဘီလူးမ မရွိခိုက္ ထြက္ ေျပး ၾကေလေတာ့သည္။ ဘီလူးမ အိမ္သို႔ ေရာက္အခါ ညီမ(၁၂)ေဖာ္ကို မေတြ႕ရ ေတာ့သျဖင့္ ေျခရာခံလိုက္ရွာ ေသာအခါ ေတာနက္ႀကီး တစ္ေနရာတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ညီအစ္မ(၁၂)ေဖာ္အား ဘီလူးမ မွီလုမီခင္ အခ်ိန္တြင္အနီးရွိ ႏြားမင္းထံ သြားေရာက္ အကူအညီ ေတာင္းခံရာ ႏြားမင္းက ေနာက္လိုက္ ႏြားမ်ားကို ေခၚယူ၍ ဘီ လူးမ လာရာလမ္းမွ ဆီးႀကိဳ၍ ဘီလူးမကို ေဝွ႕ရမ္းတိုက္ ခိုက္သျဖင့္ ဘီလူးမထြက္ေျပးရသည္။

ႏြားမင္းသည္ ညီအမ (၁၂)ေဖာ္အား ဦးေဆာင္လမ္းျပၿပီး လူတို႔၏တိုင္းျပည္ျဖစ္သည့္ မဟာနာဂရ ၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕ဦးအဝင္ ေညာင္ပင္ႀကီး ေအာက္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပး သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ မဟာနာရ ျပည္တြင္ မိဖုရားမရွိ ေသးဘဲ မူးမတ္မ်ား ရွာေဖြေန ခ်ိန္ျဖစ္ရာ

႐ုပ္ရည္ ႐ူပကာယ ေခ်ာေမာသာ ညီမ (၁၂) ေဖာ္ကိုေတြ႕ျမင္ၾက ရၿပီးေသာအခါ မဟာနာဂရျပည္ စတုရမၼမင္းထံ သံေတာ္ဦး တင္ၾကသည္။ စတုရမၼမင္းသည္ ညီမ(၁၂)ေဖာ္အား ေခၚယူရန္ ခ်က္ျခင္း အမိန႔္ေတာ္ခ်မွတ္ရာ မႉးမတ္မ်ားသည္ ညီအမ (၁၂)ေဖာ္အားျမင္းရထားျဖင့္ သြားေရာက္ႀကိဳဆိုၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ စတုရမၼမင္းသည္မဂၤလာသဘင္ကို ခုနစ္ရက္ခုနစ္လီ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ ဆင္ယင္က်င္းပၿပီး ညီမ(၁၂)ေဖာ္ကိုမိဖုရားအရာ ခ်ီးျမႇောက္ေလေတာ့သည္။ ဘီလူးမသည္ ညီမ၁၂ေဖာ္ လြတ္ေျမာက္ သြားသည္ကို ေတြးမိတိုင္း အခဲမေၾက ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ညီမ(၁၂)ေဖာ္တို႔ မိဖုရားျဖစ္ေန ေၾကာင္းစုံစမ္းသိရွိ သြားသည္။

ထိုေနာက္ ဘီလူးမသည္ ႐ုပ္ဆင္းအလြန္ လွပေသာ အမ်ိဳးသမီးငယ္ အျဖစ္ဖန္ဆင္းၿပီး မဟာနာဂရၿမိဳ႕အနီးတြင္ ေန႕စဥ္သြားလာရာ လူအမ်ား သတိျပဳမိၿပီးစတုရမၼမင္း၏ နားသို႔ေပါက္ၾကား သြားသည္။ ႐ုပ္ ရည္အလြန္ ေခ်ာေမာေသာ အမ်ိဳးသမီးကိုသြား ေရာက္ ႀကိဳဆိုရန္ စတုရမၼမင္းက မိန႔္ၾကားသျဖင့္ မႉးမတ္တို႔က သြားေရာက္ ႀကိဳဆိုၾကသည္။

ညီမ(၁၂)ေဖာ္ထက္ ႐ုပ္ရည္႐ူပကာယ ေခ်ာေမာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရေသာအခါ လူဖန္ဆင္း ထားေသာဘီလူး မကိုစတုရမၼမင္းက မိဖုရားေခါင္အရာ တင္ျမႇောက္လိုက္ သည္။ ထိုသို႔ေနထိုင္လာရာမွ ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာလာေသာအခါ တစ္ညေသာ

သန္းေခါင္ယံ အခ်ိန္တြင္ ဘီလူးမသည္ နန္းေတာ္အ တြင္းရွိလူမ်ား နိုးမရေအာင္ ဂါထာျဖင့္ မန္းမႈတ္၍ ေဒဝီ(၁၂)ပါး၏ မ်က္လုံးမ်ားကို သြားေရာက္ ေဖာက္ထုတ္သည္။ ကမန္းကတမ္း ေဖာက္ထုတ္ရသျဖင့္ အေထြးဆုံးညီမ၏ မ်က္လုံး

တစ္လုံးကိုသာ ေဖာက္ထုတ္နိုင္သည္။ ဘီလူးမသည္မ်က္လုံး (၂၃)လုံးကို ရကၡပူရ တိုင္းျပည္သို႔သြား ထားကာ စတုရမၼမင္း၏ နံဘးသို႔ ဟန္မပ်က္ အိပ္စက္သည္။ ေဒဝီ (၁၂)ပါး အိပ္ရာမွ နိုးလာေသာအခါ မ်က္ စိအလင္း မရၾကသျဖင့္ ဝမ္းနည္းစြာငိုၾကသည္။

စတုရမၼမင္းသည္ က်ယ္ေလာင္ေသာ ငိုသံကိုၾကားသျဖင့္ မိဖုရားေခါင္အား ေမးျမန္းရာ မိဖုရားေလးမ်ားသည္ စုန္းမမ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း မ်က္လုံး ေဖာက္စား ၾကသည္ဟု ေျဖၾကားသည္။ စတုရမၼမင္းသည္ မိဖုရားေခါင္၏ ဂုံးေခ်ာစကားကိုၾကားရေသာအခါ ထိုစကားကို

ယုံၾကည္ၿပီး လြန္စြာထိတ္လန႔္ေျခာက္ျခားသြားသျဖင့္ မနက္လင္းသည္ႏွင့္ ေဒဝီ(၁၂)ပါးကို ေတာႀကီးတစ္ေနရာသို႔ ပို႔ေဆာင္စြန႔္ပစ္ရန္ အေစအပါးမ်ား ကိုေစ ခိုင္းေလသည္။

စြန႔္ပစ္ျခင္းခံရသျဖင့္ေဒဝီ(၁၂)ပါးသည္ ေတာတြင္းတစ္ေနရာရွိ ဂူတစ္လုံးတြင္ေနထိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ စတုရမၼမင္းႏွင့္ရရွိေသာ ကိုယ္ဝန္ တစ္ေျဖးေျဖးရင့္မာလာရာအခ်ိန္တန္ေသာအခါ ေဒဝီ(၁၂)ပါး ေရွ႕ဆင့္ ေနာက္ဆင့္ခေလးမ်က္ႏွာျမင္ၾကသည္။ခေလးမ်ားအဖတ္မတင္ေသာ္လည္း အေထြးဆုံးေဒဝီေလး၏ ခေလးသာ အသက္ရွင္ခဲ့သည္။ အေထြးဆုံး ေဒဝီ၏ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈျဖင့္သားေတာ္ေလး တစ္ေန႕တစ္ျခား

ႀကီးျပင္းလာၿပီး မယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ သစ္သီးသစ္ဖု မ်ားကို ရွာေဖြ၍ ႀကီးေဒၚ (၁၁) ေဖာ္အား ေကြၽးေမြးခဲ့သည္။ ရွာေဖြရရွိလာေသာ သစ္သီးသစ္ဖု မ်ားကို ဂူဝတြင္ အတူတကြ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ေန႕စဥ္စား ေသာက္ၾကသည္။ လိမၼာေရးျခားရွိေသာ သားေတာ္ျဖစ္ သျဖင့္မိခင္ကို ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးၿပီး အားလပ္ခ်ိန္တြင္ၿမိဳ႕ တြင္းသို႔သြား၍ ဒိုးပစ္ကစား ေလ့ရွိသည္။

ဒိုးပစ္ရာတြင္ သားေတာ္ကို မည္သူမွ် အနိုင္မကစားနိုင္။ ေလာင္းေၾကးထပ္ ကစား၍ နိုင္ေသာအခါ ေ႐ႊစေငြစကိုမယူ ၊ထမင္းဟင္း (၁၂)ထုပ္ ကိုသာယူေလ့ရွိသျဖင့္ သားေတာ္သည္ ေဒဝီ (၁၂) ပါး၏ ရင္သြးျဖစ္ ေၾကာင္း ဘီလူးမ ရိပ္မိသိရွိ သြားေတာ့သည္။ သားေတာ္သည္ ေဒဝီ(၁၂)ပါးတို႔၏

သားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိသြားသျဖင့္ ဘီလူးမမိဖုရားေခါင္သည္သားေတာ္ကိုသတ္ရန္ နည္းလမ္းရွာေတာ့ သည္။ တေန႕ေသာအခါ ဘီလူးမသည္ သားေတာ္ကိုေခၚယူၿပီး ယကၡပူရျပည္သို႔ စာတစ္ေစာင္ ပို႔ရန္ တာ ဝန္ေပးသည္။ တာဝန္ကို ေဆာင္႐ြက္၍ တိုင္း ျပည္သို႔ျပန္ေရာက္လာလွ်င္သူေကာင္းျပဳ မည္။တာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္ရန္ ျငင္းဆန္လွ်င္

ႀကီးေလးေသာ အျပစ္ဒဏ္ေပးမည္ ဟုဆိုသျဖင့္သားေတာ္လည္း ျငင္းဆန္ရန္ မဝံ့ေတာ့သျဖင့္ စာခြၽန္ကိုယူၿပီး ခ်က္ျခင္းပင္ ျမင္းစီး၍ ခရီးနင္ေတာ့သည္။ ေတာေတာင္ လ်ိဳေျမာင္အသြယ္သြယ္ ျဖတ္သန္းၿပီး ခရီးနင္ခဲ့ရာ မိုးခ်ဳပ္သြားသျဖင့္ ေတာအုပ္တစ္ေနရာ ရွိ ရေသ့တပါး၏ ေက်ာင္းသခၤန္းတြင္

တစ္ညတာအိပ္စက္နားခိုရန္ ရွင္ရေသ့ထံ ခြင့္ေတာင္း သည္ မင္းသားေလး ေမာေမာပန္းပန္းႏွင့္ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္အိပ္ေပ်ာ္ေနခ်ိန္တြင္ ရေသ့သည္ မင္းသား၏ ပုံပန္းကို အကဲခပ္၍ ဘုန္းကံႀကီးမည့္သူျဖစ္မည္ဟုေကာက္ခ်က္ခ် ကာ မင္းသားေလး ယူေဆာင္လာေသာ စာကိုဖတ္ၾကည့္ရာ

`အေမ့သမီး ဤသူငယ္ေလး ညအခ်ိန္ ေရာက္လွ်င္ မနက္စာ အျဖစ္ သုံးေဆာင္လိုက္ပါ၊ မနက္ေရာက္လွ်င္ ညစာအျဖစ္ သုံးေဆာင္လိုက္ပါ´ ဟုေရးထားသည္ ကိုေတြ႕ရသည္။

ရွင္ရေသ့သည္ မင္းသားေလး ကိုသနားသျဖင့္ အေမ့သမီး ဤသူငယ္ေလး ညအခ်ိန္ ေရာက္လွ်င္ နံနက္အခ်ိန္ မဂၤလာေဆာင္ႏွင္းပါ၊ နံနက္ေရာက္လွ်င္ ညမဂၤလာ ေဆာင္ပါ´ဟုျပင္ေရးလိုက္သည္။

မင္းသားသည္ နံနက္မိုးလင္းသည္ႏွင့္ ခရီးဆက္ရာ ယကၡပူရ တိုင္းျပည္သို႔ ဆိုက္ၿမိဳက္စြာ ေရာက္ရွိသြားသည္။ မိဖုရားေခါင္ ဘီလူးမႀကီး ပါးလိုက္ေသာစာခြၽန္လႊာကို ေပးအပ္ရာ ဘီလူးမသမီးဖတ္ရႈၿပီး ဝမ္းသာစြာျဖင့္ မင္းသားေလးကို ႀကိဳဆိုလွ်က္ ခ်က္ျခင္းပင္ မဂၤလာသဘင္ ဆင္ယင္က်င္းပ ေတာ့သည္။

အတူေနထိုင္ ေပါင္းသင္းသည့္ ကာလၾကာလာသည္ ႏွင့္အမွ် ဘီလူးမင္းသမီး သည္မင္းသားေလး အေပၚယုံၾကည္မႈ ရွိလာသည္။ တေန႕ေသာအခါ ဘီလူးမင္း သမီးသည္ မင္းသားေလးအား ေဂဟာအတြင္းရွိ ပစၥည္း ပစၥယမ်ားကို လိုက္လံျပသရာ

အသက္ ဇီဝိန္ေစာင္း ေဆးရည္စိမ္ထား ေသာမ်က္ လုံး(၂၃)လုံး စသည္တို႔ ေတြ႕ရသည္။ တဖန္ဥယ်ာဥ္ေတာ္ အတြင္း မီးဂမုံး၊ ေရဂမုံး ၊႐ႊံ႕ဂမုံး၊ သီတာေရစင္ စသည္တို႔ကို ေတြ႕ရွိၿပီး စိတ္တြင္ မွတ္သားထားသည္။
တေန႕တြင္ မင္းသားသည္

ပရိယာယ္သုံးၿပီး ဇီဝိန္ေစာင္း၊ မ်က္လုံး သီတာေရစင္ႏွင့္ ဂမုံး႐ြက္မ်ားကို ယူေဆာင္လွ်က္ မဟာနာဂရ ျပည္ရွိရာ အရပ္သို႔ထြက္ေျပးသည္။ ဘီလူးမင္းသမီးႏွင့္ ေနာက္လိုက္ ေနာက္ပါမ်ား မင္းသားေလးေနာက္ သို႔ထပ္ခ်ပ္မခြာ လိုက္နိုင္ေသာ္လည္း မင္းသားေလး ပစ္ေပါက္ေသာ ေရဂမုန္း ႐ႊံ႕ဂမုံး အဟန႔္အတားကိုသာ ဘီလူးမ်ား

ခက္ခဲစြာ ေက်ာ္ျဖတ္နိုင္ၿပီး မီးဂမုံးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ထုထည္ႀကီး မားေသာ မီးေတာက္မီးလွ်ံကိုမူ ေက်ာ္ျဖတ္ရန္ မစြမ္းေဆာင္နိုင္ ေတာ့သျဖင့္ ဘီလူးမင္းသမီး သည္ စိတ္ထိခိုက္၍ ငိုေႂကြးျမည္တမ္းလွ်က္ ရင္ကြဲနာက် ေသဆုံးသြား ရွာသည္။

မင္းသားသည္ မဟာနာဂရ တိုင္းျပည္သို႔ ျပန္ေရာက္သြားေသာအခါ ဦးစြာ မိခင္ႏွင့္ ႀကီးေဒၚမ်ား ေနထိုင္ရာဂူသို႔ သြားေရာက္ၿပီး မိခင္ႏွင့္ႀကီးေဒၚတို႔၏ မ်က္ လုံးမ်ားကို ျပန္လည္တပ္ဆင္ ေပးကာ သီတာေရစင္ျဖင့္ ပက္ျဖန္းေပးလိုက္သည္။

မ်က္စိမ်ား အေကာင္းပကတိအတိုင္း အလင္းရၾက၍ မိခင္ႏွင့္ႀကီးေဒၚမ်ား ဝမ္းသာၾကသျဖင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္ရယ္ ေမာသံမ်ား တစ္ဂူလုံးဆူညံသြားၿပီး မင္းသားအတြက္လည္းဂုဏ္ယူၾကသည္။ ေနာက္တစ္ေန႕ ကူးေသာအ ခါ မင္းသားသည္ အသက္ဇီဝိန္ေစာင္းကိုပိုက္၍

နန္းေတာ္သို႔ သြားေရာက္ကာ မိဖုရားေခါင္က စာခြၽန္လႊာ ပို႔ခိုင္းသည္မွ အစျပဳ၍ ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ကို စတုရမၼမင္းထံ သံေတာ္ဦးတင္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ အသက္ ဇီဝိန္ေစာင္းႀကိဳးကို ေလွ်ာ့ျပရာ မိဖုရားေခါင္ ဘီလူးမ၏ ႐ုပ္ရည္သည္ မယုံနိုင္စရာ အိုမင္းရင့္ေယာ္ၿပီး အစြယ္ငြားငြားႏွင့္ ဘီလူးမ ႐ုပ္သြင္သို႔ ေျပာင္း သြားသည္။

အသက္ဇီဝိန္ ေစာင္းႀကိဳး ျပန္လည္တင္းရာ ငယ္႐ြယ္ႏုပ်ိဳ လွပေသာ အမ်ိဳးသမီး ႐ုပ္သြင္သို႔ ေျပာင္းလဲသြား ျပန္သည္။ ေစာင္းႀကိဳးကို တင္းသည္ထက္ တင္းေအာင္ တင္းလိုက္ေသာအခါ အစြယ္ငြားငြား ႏွင့္ႀကီးမားေသာ ဘီလူးမခႏၶာကိုယ္ အသြင္ေျပာင္းသြားသည္။ျပတ္သည္အထိ ေစာင္းႀကိဳး

ကိုတင္းလိုက္ေသာအခါ ဘီလူးမသည္ လဲက်ေသဆုံးသြားသည္။ထိုအျဖစ္အပ်က္ကို ေတြ႕ျမင္ရေသာ မင္း မႈထမ္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား အျဖစ္မွန္ကိုသိရွိၾကၿပီး အံ့ၾသထိတ္လန႔္ သြားၾကပါသည္။ စတုရမၼမင္းက မင္းသားေလးသည္ မိမိ၏သားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရၿပီး ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ကာ ခ်က္ျခင္းပင္ အိမ္ေရွ႕မင္းအရာ အပ္ႏွင္းေပးလိုက္သည္။

တဖန္လး ဂူတစ္လုံးတြင္ စံျမန္းေနေသာေဒဝီ(၁၂)ပါးကိုလည္း နန္းေတာ္အတြင္းသို႔ ျပန္လည္ႀကိဳဆို ေခၚယူၿပီး မိဖုရားအရာႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္ မ်ားျပန္ လည္ ေပးအပ္ေတာ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေဒဝီ(၁၂) ပါးႏွင့္ မင္းသားေလးတို႔ နန္းေတာ္တြင္ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာေနထိုင္ သြားၾကပါသည္။

ဘီလူးမ၏ ခႏၶာကိုယ္က အလြန္ႀကီးမား လွသျဖင့္အပိုင္းပိုင္း ခုတ္ျဖတ္ကာ လွည္းျဖင့္တင္ေဆာင္၍ ၿမိဳ႕ျပင္သို႔ သြားေရာက္ စြန႔္ပစ္သည္။ စြန႔္ပစ္ရာလမ္းတစ္ ေနရာရွိ ေတာင္ကုန္း တစ္ခုတြင္ ဘီလူးမ၏ အသားတုံး အခ်ိဳ႕ဖိတ္က်သျဖင့္ ထိုေနရာကို (လြိုင္ေဟ)ဟုေခၚၿပီး ကာလၾကာေသာ္ (လြိုင္ေဝ=လြိုင္ေျမ) ျဖစ္လာသည္။

ဘီလူးမေသြး စီးက်၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အင္း=ေနာင္ေခ်ာဝ္း၊ ကာလၾကာေသာ္ (ေနာင္ေက်ာဝ္း=ေနာင္ေက်ာ့) ျဖစ္လာသည္။ ဘီလူးမအရိုး အသားေသြး စိမ္ေသာေတာင္ႏွင့္ အင္းကို (လြိုင္စယ္ေတာင္၊ လြိုင္စယ္အင္း)ဟုေခၚသည္။ စာခြၽန္လႊာ ျပင္ဆင္ေရးသားေသာ ေတာင္ကုန္း (လြိုင္မဲတဲမ္)ၾကာေသာ္(လြိုင္ၿမိဳင္းတဲမ္)။

ေဒဝီ(၁၂)ပါးထဲမွ အေထြးဆုံး ေဒဝီမိဖုရားသည္ သား စဥ္ေျမးဆက္ အသက္ရွည္ခဲ့သျဖင့္ ယင္းမိဖုရားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ (မိန္းနိုင္း)၊ ျမန္မာအသံထြက္ (မိုးနဲ) ျဖစ္သည္။ မိုးနဲမိဘုရားတြင္ ရွိေသာေဒဝီ (၁၂)ပါးလက္စြပ္ျဖစ္ေလသတည္း Crd #စစ္ေသြ

(Visited 10 times, 1 visits today)