စားေသာက္ဆိုင္ကို အတူလာၿပီးမွ ခြဲထိုင္ရတဲ့ကိစၥဟာ အက်ိဳးရွိမယ့္ ကိစၥမဟုတ္ဘူးလို႔ အတိုင္ပင္ခံေျပာ

စားေသာက္ဆိုင္ကို အတူလာၿပီးမွ ခြဲထိုင္ရတဲ့ကိစၥဟာ အက်ိဳးရွိမယ့္ ကိစၥမဟုတ္ဘူးလို႔ အတိုင္ပင္ခံေျပာ

ကားတစ္စီးထဲ၊ ဆိုင္ကယ္တစ္စီးထဲ အတူလာၿပီးမွ စားေသာက္ဆိုင္ ေရာက္တဲ့အခ်ိန္ အတူမထိုင္ ရဘူးဆိုတာဟာ လက္ေတြ႕ အက်ိဳးရွိမယ့္ စည္းကမ္းမ ဟုတ္လို႔ အဲဒီလို

မလုပ္သင့္ဘူးလို႔ နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူစိမ္းေတြနဲ႕ ထိေတြ႕မႈမရွိေစဖို႔ ခြာထားတဲ့ စားပြဲခုံေတြၾကား

အကာေတြ ကာဖို႔ပဲ လိုတယ္လို႔လည္း အတိုင္ပင္ခံက သူ႕ရဲ႕ Facebook အေကာင့္မွာ ေရးသားထားပါတယ္။ အခုအခ်ိန္ မွာေတာ့ မိသားစုေတြ၊ သူငယ္ခ်ေတြ မိတ္ ေဆြေတြ

အတူတူလာၿပီးမွ စားေသာက္ဆိုင္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္ ခုံေတြခြဲၿပီးထိုင္ေနရတဲ့အေပၚ ေဝဖန္မႈေတြ ရွိေနတာျဖစ္ ပါတယ္။

စားေသာက္ဆိုင္ကို အတူလာၿပီးမွ ခြဲထိုင္ရတဲ့ကိစၥဟာ အက်ိဳးရွိမယ့္ ကိစၥမဟုတ္ဘူးလို႔ အတိုင္ပင္ခံေျပာ

ကားတစ္စီးထဲ၊ ဆိုင္ကယ္တစ္စီးထဲ အတူလာၿပီးမွ စားေသာက္ဆိုင္ ေရာက္တဲ့အခ်ိန္ အတူမထိုင္ ရဘူးဆိုတာဟာ လက္ေတြ႕ အက်ိဳးရွိမယ့္ စည္းကမ္းမ ဟုတ္လို႔ အဲဒီလို

မလုပ္သင့္ဘူးလို႔ နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူစိမ္းေတြနဲ႕ ထိေတြ႕မႈမရွိေစဖို႔ ခြာထားတဲ့ စားပြဲခုံေတြၾကား

အကာေတြ ကာဖို႔ပဲ လိုတယ္လို႔လည္း အတိုင္ပင္ခံက သူ႕ရဲ႕ Facebook အေကာင့္မွာ ေရးသားထားပါတယ္။ အခုအခ်ိန္ မွာေတာ့ မိသားစုေတြ၊ သူငယ္ခ်ေတြ မိတ္ ေဆြေတြ

အတူတူလာၿပီးမွ စားေသာက္ဆိုင္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္ ခုံေတြခြဲၿပီးထိုင္ေနရတဲ့အေပၚ ေဝဖန္မႈေတြ ရွိေနတာျဖစ္ ပါတယ္။

စားေသာက္ဆိုင္ကို အတူလာၿပီးမွ ခြဲထိုင္ရတဲ့ကိစၥဟာ အက်ိဳးရွိမယ့္ ကိစၥမဟုတ္ဘူးလို႔ အတိုင္ပင္ခံေျပာ

ကားတစ္စီးထဲ၊ ဆိုင္ကယ္တစ္စီးထဲ အတူလာၿပီးမွ စားေသာက္ဆိုင္ ေရာက္တဲ့အခ်ိန္ အတူမထိုင္ ရဘူးဆိုတာဟာ လက္ေတြ႕ အက်ိဳးရွိမယ့္ စည္းကမ္းမ ဟုတ္လို႔ အဲဒီလို

မလုပ္သင့္ဘူးလို႔ နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူစိမ္းေတြနဲ႕ ထိေတြ႕မႈမရွိေစဖို႔ ခြာထားတဲ့ စားပြဲခုံေတြၾကား

အကာေတြ ကာဖို႔ပဲ လိုတယ္လို႔လည္း အတိုင္ပင္ခံက သူ႕ရဲ႕ Facebook အေကာင့္မွာ ေရးသားထားပါတယ္။ အခုအခ်ိန္ မွာေတာ့ မိသားစုေတြ၊ သူငယ္ခ်ေတြ မိတ္ ေဆြေတြ

အတူတူလာၿပီးမွ စားေသာက္ဆိုင္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္ ခုံေတြခြဲၿပီးထိုင္ေနရတဲ့အေပၚ ေဝဖန္မႈေတြ ရွိေနတာျဖစ္ ပါတယ္။

(Visited 5 times, 1 visits today)