မိမိတို႔ရဲ႕ ပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွာ မထားသင့္တဲ့ (လာဘ္ ပိတ္ေစတဲ့ စြမ္းအင္ေတြ ရွိေသာ) အရာမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ထား သင့္သည့္ အရာမ်ား

သင့္ရဲ႕ ပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွာ မထားသင့္တဲ့ (လာဘ္ပိတ္ေစတဲ့ စြမ္းအင္ေတြ ရွိေသာ) အရာမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ထား သင့္သည့္ အရာမ်ား

စြမ္းအင္ေတြ အေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကည့္ တဲ့အခါ ဝါစတုသွ်တၱရ ပညာအရ စၾကာဝဠာထဲမွာ အလို အေလ်ာက္ သဘာဝအတိုင္း ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အရာေတြေရာ လူသားေတြ ဖန္တီးျပဳလုပ္ ထားတဲ့မည္သည့္ အရာမဆို အကုန္လုံးမွာ တစ္ခုထက္ပိုတဲ့ စြမ္းအင္ ရွိေနၾကတယ္ဆိုတာ

ေလ့လာသိရွိ ခဲ့ရသလို ဒီအထဲမွာမွ မိမိအသုံးျပဳ ေနတဲ့ ပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွာ မလိုအပ္တဲ့ အရ ာေတြ ထည့္ထားမိ တဲ့အခါ မေကာင္းတဲ့ စြမ္းအင္ေတြ ျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္။

ေငြကုန္ေၾကးက် ေငြယိုေပါက္ေတြ မ်ားလိမ့္မယ္။ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး ထိခိုက္မႈေတြ ႀကဳံရသလို လာဘ္ပိတ္ တာေတြ။ ေငြေၾကး အလိမ္ခံရ တာေတြ ျဖစ္တတ္ၿပီး ေကာင္းေသာ စြမ္းအင္ေတြ ျဖစ္ေစတတ္သည့္ အရာေတြကို သင့္ရဲ႕ ပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွာ ထည့္ထားခဲ့မည္ ဆိုလွ်င္လည္း

ေငြေၾကး အဆက္မျပတ္ ဝင္သလို၊ က်န္းမာ ခ်မ္းသာကာ၊ ေငြကုန္ရတဲ့ ေငြထြက္ေပါက္ေတြ ပိတ္ပစ္လိုက္ နိုင္ပါလိမ့္မယ္။ သင့္ရဲ႕ ပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွာ

ေဘလ္၊ ေျပစာေဟာင္းမ်ား၊ receipt ေဟာင္းမ်ား ညစ္ညမ္းပုံမ်ား၊ ေသဆုံးၿပီး သူမ်ားပုံ၊ ၾကမ္းတမ္း ရက္စက္ေသာ ပုံမ်ား။ (မေကာင္းတဲ့ စြမ္းအင္မ်ား ျဖစ္ေစပါတယ္။) တိုလီမိုလီ မွတ္စုမ်ား၊ လိပ္စာကဒ္ အေဟာင္းမ်ား၊

သက္တမ္း ကုန္ေနတဲ့- membership card မ်ား သုံးမရေအာင္ စုတ္ျပတ္ေနတဲ့ ေငြစကၠဴမ်ား ေခါက္တြန႔္ ေနတဲ့ ေငြစကၠဴမ်ား (ေခါက္ေနတဲ့ ပိုက္ဆံကို ျဖန႔္ထည့္ပါ။) သြားရည္စာ မုန႔္ေတြနဲ႕ ေဆးမ်ား။ (ေဆးမ်ားဟာ- က်န္းမာေရး ျပသနာကို ထပ္ေခၚေပးေနလို႔ ခြဲေဆာင္ပါ။)

–လက္သည္းညွပ္နဲ႕ ကပ္ေၾကး အပါအဝင္ ခြၽန္ထက္တဲ့ အရာမ်ား။ ကြၽမ္းက်င္ေသာ နကၡတ္ ပညာရွင္အ ဆင့္ ဆရာ၏ အႀကံေပးျခင္း မဟုတ္ေသာ အေဆာင္မ်ား၊ ပရိတ္ခ်ည္၊ လက္ဖြဲ႕ စသည္မ်ား (သီးသန႔္ထားပါ။)

သင့္ပိုက္ဆံအိတ္ (သို႔မဟုတ္) ေငြေသတၱာထဲမွာ ထည့္ထားသင့္တဲ့ အရာေတြကေတာ့ .

ေငြ၊ ေၾကးျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ နိမိတ္ေကာင္း အရာ မ်ား။ အထူးသျဖင့္ ေငြဒဂၤါး။ လက္ခ်မီး မယ္ေတာ္ပုံ- ႐ုပ္ပုံေတာ္ ျဖစ္ေစ ေၾကးဒဂၤါး ျဖစ္ေစ။ ေဗာဓိေညာင္ ႐ြက္ (အထူးသျဖင့္ ႏွလုံးေရာဂါ ရွိသူမ်ားအတြက္)

ပင္လယ္ ခ႐ုခြံမ်ား (စၾကာဝဠာ စြမ္းအင္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။) ဆန္ေစ့ ၂၁ေစ့ (အင္မတန္ အက်ိဳးမ်ားပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ရွင္းျပေပးပါ့မယ္။)

-ဂ်င္းဖက္ေလး အနည္းငယ္ (ေငြကို ဆြဲေဆာင္နိုင္ ေစသည္) ကို ထည့္ထားျခင္း အားျဖင့္ ေကာင္းေသာစြမ္းအင္ေတြကို ျဖစ္ေပၚေစကာ အက်ိဳးစီးပြား လာဘ္လာဘတိုးတက္ၾကေစ။ Credit-YTM

(Visited 14 times, 1 visits today)