ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ဒီလို ယာဥ္ထိန္းရဲေတြ ရွိေနပါေသးတယ္ ဘာေျပာရမွန္း မသိေအာင္ ဆြံ႕အ မိပါတယ္

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ဒီလို ယာဥ္ထိန္းရဲေတြ ရွိေနပါေသးတယ္ ဘာေျပာရမွန္း မသိေအာင္ ဆြံ႕အ မိပါတယ္

ယခု သတင္းကို ( ကိုမိုး ) စာမ်က္ႏွာ မွ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ မွ်ေဝ တင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္

ေ႐ႊခရာယူနီေဖာင္း ေဟာင္းလွေပါ့ ဒီခ်ိန္ခါ။ ၾကည့္စမ္းပါဦးခင္ဗ်ာ မေကြးကျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းႀကီးရဲ႕ ယူနီေဖာင္း အေဟာင္းလို႔ေတာင္ ဆိုမရဘဲ အစုတ္ဘက္ ကိုသြားေနၿပီ။

ဒီယူနီေဖာင္းကိုပင္ ဝတ္လို႔ရပါေသးတယ္ သူ႕လိုခ်င္တာ ေဘာင္းဘီလို႔ေျပာရွာတဲ့ တစ္ကယ့္ ရဲစစ္စစ္။

ႏွစ္စုံေလာက္ခ်ဳပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေပးမယ္ေျပာေတာ့ တစ္စုံဆိုရင္အ ဆင္ေျပပါတယ္တဲ့ ျပန္ေျပာဖို႔စ ကား ဆြံ႕အခဲ့။

ဖိနပ္တစ္ရံ ႏွစ္ေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ ဆိုေတာ့ ေစ်းႀကီးတယ္ မလုပ္ပါနဲ႕တဲ့ ရင္ထဲကပါပါ ျငင္းတာပါ။

ႏွစ္သိန္းေက်ာ္လစာ ယူနီေဖာင္း မခ်ဳပ္နိုင္ရွာဘူး ဖိနပ္အသစ္တစ္ရံ ဝယ္မစီးနိုင္ဘူး ဒါယာဥ္ထိန္းအစစ္ေတြရဲ႕ ဘဝမွန္။ ကိုမိုး(မေကြးပရဟိတ)

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ဒီလို ယာဥ္ထိန္းရဲေတြ ရွိေနပါေသးတယ္ ဘာေျပာရမွန္း မသိေအာင္ ဆြံ႕အ မိပါတယ္

ယခု သတင္းကို ( ကိုမိုး ) စာမ်က္ႏွာ မွ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ မွ်ေဝ တင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္

ေ႐ႊခရာယူနီေဖာင္း ေဟာင္းလွေပါ့ ဒီခ်ိန္ခါ။ ၾကည့္စမ္းပါဦးခင္ဗ်ာ မေကြးကျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းႀကီးရဲ႕ ယူနီေဖာင္း အေဟာင္းလို႔ေတာင္ ဆိုမရဘဲ အစုတ္ဘက္ ကိုသြားေနၿပီ။

ဒီယူနီေဖာင္းကိုပင္ ဝတ္လို႔ရပါေသးတယ္ သူ႕လိုခ်င္တာ ေဘာင္းဘီလို႔ေျပာရွာတဲ့ တစ္ကယ့္ ရဲစစ္စစ္ ။ႏွစ္စုံေလာက္ခ်ဳပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေပးမယ္ေျပာေတာ့ တစ္စုံဆိုရင္အ ဆင္ေျပပါတယ္တဲ့ ျပန္ေျပာဖို႔စ ကား ဆြံ႕အခဲ့။

ဖိနပ္တစ္ရံ ႏွစ္ေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ ဆိုေတာ့ ေစ်းႀကီးတယ္ မလုပ္ပါနဲ႕တဲ့ ရင္ထဲကပါပါ ျငင္းတာပါ။

ႏွစ္သိန္းေက်ာ္လစာ ယူနီေဖာင္း မခ်ဳပ္နိုင္ရွာဘူး ဖိနပ္အသစ္တစ္ရံ ဝယ္မစီးနိုင္ဘူး ဒါယာဥ္ထိန္းအစစ္ေတြရဲ႕ ဘဝမွန္။ ကိုမိုး(မေကြးပရဟိတ)

ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ဒီလို ယာဥ္ထိန္းရဲေတြ ရွိေနပါေသးတယ္ ဘာေျပာ ရမွန္း မသိေအာင္ ဆြံ႕အ မိပါတယ္

ယခု သတင္းကို ( ကိုမိုး ) စာမ်က္ႏွာ မွ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ မွ်ေဝ တင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္

ေ႐ႊခရာယူနီေဖာင္း ေဟာင္းလွေပါ့ ဒီခ်ိန္ခါ။ ၾကည့္စမ္းပါဦးခင္ဗ်ာ မေကြးကျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းႀကီးရဲ႕ ယူနီေဖာင္း အေဟာင္းလို႔ေတာင္ ဆိုမရဘဲ အစုတ္ဘက္ ကိုသြားေနၿပီ။

ဒီယူနီေဖာင္းကိုပင္ ဝတ္လို႔ရပါေသးတယ္ သူ႕လိုခ်င္တာ ေဘာင္းဘီလို႔ေျပာရွာတဲ့ တစ္ကယ့္ ရဲစစ္စစ္။

ႏွစ္စုံေလာက္ခ်ဳပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေပးမယ္ေျပာေတာ့ တစ္စုံဆိုရင္အဆင္ေျပပါတယ္တဲ့ ျပန္ေျပာဖို႔စကား ဆြံ႕အခဲ့။

ဖိနပ္တစ္ရံ ႏွစ္ေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ ဆိုေတာ့ ေစ်းႀကီးတယ္ မလုပ္ပါနဲ႕တဲ့ ရင္ထဲကပါပါ ျငင္းတာပါ။

ႏွစ္သိန္းေက်ာ္လစာ ယူနီေဖာင္း မခ်ဳပ္နိုင္ရွာဘူး ဖိနပ္အသစ္တစ္ရံ ဝယ္မစီးနိုင္ဘူး ဒါယာဥ္ထိန္း အစစ္ေတြရဲ႕ ဘဝမွန္။ကိုမိုး(မေကြးပရဟိတ)

(Visited 14 times, 1 visits today)