ကိုဗစ္ 19ေၾကာင့္ မက်င္းပခဲ့ရ သည့္ သၾကၤန္ပြဲေတာ္ကို ဇူလိုင္ (၄)ရက္၌ အစားထိုး သၾကၤန္ပြဲေတာ္ အျဖစ္ စတင္ က်င္းပရန္ လ်ာထား

ကိုဗစ္ 19ေၾကာင့္ မက်င္းပခဲ့ရ သည့္ သၾကၤန္ပြဲေတာ္ကို ဇူလိုင္ (၄)ရက္၌ အစားထိုး သၾကၤန္ပြဲေတာ္ အျဖစ္ စတင္ က်င္းပရန္ လ်ာထား

ထိုင္းနိုင္ငံက COVID 19 ေၾကာင့္ ဧၿပီလက မက်င္းပခဲ့ရသည့္ သၾကၤန္ကာလကို မိုးရာသီျဖစ္သည့္ ဇူလိုင္ လတြင္ အစားထိုး ျပန္လည္က်င္းပ မည္ျဖစ္ၿပီး လူစုလူေဝးမျဖစ္ေစရန္ တင္းၾကပ္စြာ စီမံေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ အမ်ားႀကီးေတာ့ သတိထားစဥ္းစားဖို႔လိုတယ္”ဟု ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး Ittipol Khunpluem က ေျပာသည္။

သၾကၤန္ပြဲေတာ္ကို အစားထိုးက်င္းပရန္ လ်ာထားသည့္အစီအစဥ္အရ ဇူလိုင္လ (၄)ရက္ေန႕မွ (၆)ရက္ေန႕အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ကာ သၾကၤန္ႏွင့္တြဲသည့္ အစားထိုးပိတ္ရက္အျဖစ္ ဇူလိုင္ (၇)ရက္ေန႕မွ (၉)ရက္အထိ ေပးရန္စီစဥ္ထားရာ စုစုေပါင္း ပိတ္ရက္ (၆)ရက္ ရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ လ်ာထားအစီအစဥ္ကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၅)ရက္ေန႕ အစည္းအေဝး၌ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Tachileik News Agency(Source: Khaosod
#TachileikNewsAgency #TNA #Tachileik OnlineNews #တာခ်ီလိတ္ သတင္းေအဂ်င္စီ)

ကိုဗစ္ 19ေၾကာင့္ မက်င္းပခဲ့ရ သည့္ သၾကၤန္ပြဲေတာ္ကို ဇူလိုင္ (၄)ရက္၌ အစားထိုး သၾကၤန္ပြဲေတာ္ အျဖစ္ စတင္ က်င္းပရန္ လ်ာထား

ထိုင္းနိုင္ငံက COVID 19 ေၾကာင့္ ဧၿပီလက မက်င္းပခဲ့ရသည့္ သၾကၤန္ကာလကို မိုးရာသီျဖစ္သည့္ ဇူလိုင္ လတြင္ အစားထိုး ျပန္လည္က်င္းပ မည္ျဖစ္ၿပီး လူစုလူေဝးမျဖစ္ေစရန္ တင္းၾကပ္စြာ စီမံေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ အမ်ားႀကီးေတာ့ သတိထားစဥ္းစားဖို႔လိုတယ္”ဟု ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး Ittipol Khunpluem က ေျပာသည္။

သၾကၤန္ပြဲေတာ္ကို အစားထိုးက်င္းပရန္ လ်ာထားသည့္အစီအစဥ္အရ ဇူလိုင္လ (၄)ရက္ေန႕မွ (၆)ရက္ေန႕အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ကာ သၾကၤန္ႏွင့္တြဲသည့္ အစားထိုးပိတ္ရက္အျဖစ္ ဇူလိုင္ (၇)ရက္ေန႕မွ (၉)ရက္အထိ ေပးရန္စီစဥ္ထားရာ စုစုေပါင္း ပိတ္ရက္ (၆)ရက္ ရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ လ်ာထားအစီအစဥ္ကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၅)ရက္ေန႕ အစည္းအေဝး၌ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Tachileik News Agency(Source: Khaosod
#TachileikNewsAgency #TNA #Tachileik OnlineNews #တာခ်ီလိတ္ သတင္းေအဂ်င္စီ)

Tags: