အျမန္လမ္းမႀကီး မိုင္တိုင္ 116/6 ႏွင့္ 116/7 ႀကားတြင္ SURF အျပာေရာင္တစ္စီး လမ္းေဘးေခ်ာက္ထဲထိုးက်

အျမန္လမ္းမႀကီး မိုင္တိုင္ 116/6 ႏွင့္ 116/7 ႀကားတြင္ SURF အျပာေရာင္တစ္စီး လမ္းေဘးေခ်ာက္ထဲထိုးက်

၁.၆.၂၀၂၀ရက္ေန႔၊ (၀၇ ၅၀)အခ်ိန္ခန႔္၊ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္အျမန္လမ္းမႀကီး၊ မိုင္တိုင္အမွတ္(၁၁၆/၆)ႏွင့္ (၁၁၆/၇)အၾကားတြင္ SURF (အမ်ိဳးအစား) အျပာေရာင္ယာဥ္သည္

အရွိန္လြန္ၿပီး လမ္းေဘးေခ်ာက္ထဲ ထိုးက် တိမ္းေမွာက္မွုျဖစ္ပြားေၾကာင္း သတင္းရရွိသျဖင့္ (၁၁၅)မိုင္အျမန္လမ္းမီးသတ္စခန္းမွ သြားေရာက္ကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မွုေၾကာင့္ ယာဥ္ေမာင္း က်ား(၁)ဦး (ေသဆုံး)အား အျမန္လမ္းရဲတပ္ဖြဲ႕ပိုင္ လူနာတင္ယာဥ္ျဖင့္ ျဖဴးျပည္သူ႔ေဆး႐ုံသို့ ပို့ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။

(Visited 4 times, 1 visits today)