ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးတီခြန္ျမတ္ကို တာဝန္ကေန႐ုပ္သိမ္းေပးဖို့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၁၀)ဦးက လက္မွတ္ေရးထိုး အဆိုျပဳ

ဦးတီခြန္ျမတ္ကို တာဝန္႐ုပ္သိမ္းေပးဖို့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၁၁၀) ဦးက လက္မွတ္ေရးထိုးတင္ျပတာကို လႊတ္ေတာ္ကေန လက္ခံေဆြးေႏြးမည္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၂၈-၂၀၂၀ ကိုထြန္း (VOM)၊ စြမ္းရဲထြဋ္ (VOM) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးတီခြန္ျမတ္ကို တာဝန္ကေန႐ုပ္သိမ္းေပးဖို့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၁၀)ဦးက လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ဒီကေန႔က်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ အဆိုတင္သြင္းလိုက္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအဆိုကို ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္

ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီဝင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းထြန္းစိန္က တင္သြင္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး တင္သြင္းခဲ့တဲ့အဆိုနဲ႔စပ္လၽွဥ္းၿပီး ပါဝင္ေဆြးေႏြးလိုတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရွိရင္ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔ ညေနကို ေနာက္ဆုံးထားၿပီး အမည္စာရင္းေပးသြင္းနိုင္တယ္လို့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က

လႊတ္ေတာ္ကို ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၂၁ အရ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌနဲ႔ ဒုတိယဥကၠဌေတြဟာ နိုင္ငံေတာ္ရဲ့ ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္း၊ အက်င့္သိကၡာပ်က္ျပားျခင္း၊ ဥပေဒအရ ေပးအပ္တဲ့တာဝန္ေတြကို

ေက်ပြန္စြာ မေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္းေတြရွိလာရင္ သတ္မွတ္နည္းလမ္းေတြနဲ႔အညီ တာဝန္ကေန ႐ုပ္သိမ္းနိုင္တယ္လို့ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အခုလို ဥကၠဌျဖဳတ္ခ်ေရးမွာ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ၾကတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္(၁၁၀)ဦးဆိုတာ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ စုစုေပါင္းရဲ့ ေလးပုံတစ္ပုံျဖစ္လို့

ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္နဲ႔လည္း ညီညြတ္မွုရွိေနပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးတီခြန္ျမတ္အေနနဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၁ ပါ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ေတြကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္းနဲ႔ ဥပေဒအရ ေပးအပ္တဲ့တာဝန္ေတြကို ေက်ပြန္စြာ မေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္းဆိုတဲ့ အခ်က္၂ ခ်က္နဲ႔

ညႇိစြန္းေနတာေၾကာင့္ တာဝန္ကေန ႐ုပ္သိမ္းေပးဖို့ အဆိုလႊာတင္သြင္းရတာျဖစ္တယ္လို့ ဦးစိုင္းထြန္းစိန္က အဆိုတင္သြင္းခ်ိန္မွာ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္ေပးပါသည္

(Visited 4 times, 1 visits today)