မိုးကရြာ ခ်က္ႀကိဳးတန္းလန္းျဖင့္ စြန္႔ပစ္ခံခဲ့ရသည့္ ေမြးကင္းစကေလး

မိုးကရြာ ခ်က္ႀကိဳးတန္းလန္းျဖင့္ စြန္႔ပစ္ခံခဲ့ရသည့္ ေမြးကင္းစကေလး

မေကြၽးႏိုင္ေပမဲ့ အသက္နဲ႔ရင္ပီး ေမြးထုတ္ေပးခဲ့တဲ့ အတြက္ ေက်ဇူးတင္ပါတယ္ မိခင္။

မိုး ေန လ မထိ ေအာင္လို႔ စိုးရိမ္စိတ္ေလနဲ႔ ထီး ေလးမိုးေပးခဲ့တဲ့အတြက္လည္း……. ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ မိခင္။

မိခင္အေပၚ ေရာင္လိုေတာင္ စိတ္ေလးနဲ႔ အျပစ္မတင္ပါဘူး ကိုယ့္ ကံ တရားက အရင္ဘဝ တည္ေထာင္ခဲ့တာ မွားခဲ့ေလးေတာ့… .. ကိုယ့္ ခံရတဲ့ အလွည့္က်ေတာ့ မစားသာပါဘူး ကိုယ့္ ခံရမယ္ အလွည့္ ေက်ေက်နပ္နပ္ႀကီး အခု ခံယူထားၿပီး။

အမွတ္မထင္ ကံတရားက မ်က္ႏွာသာေပးလို႔ အျပင္မွာ အေမကို ​ေတြ႕စုံခြင့္ရခဲ့မယ္ဆိုရင္ မိခင္ကို မိခင္ပါလို႔ ေခၚခြင့္ေလးေပးၿပီး ေမြးေက်းဇူးေလးေတာ့ဆပ္ခြင့္ေပးပါ အေမ။

အခုေတာ့ ေနာက္ဆုံးစည္းမွာ လင္ သား ျပစရာမရွိသားငယ္ရင္ေသြး လူကေလးကို စိတ္ကေလးထဲက မထားခ်င္ေပမဲ့ အရွက္အတြက္ ငဲ့ကြက္ ေက်ာခိုင္းသြားတဲ့ မိခင္ကို

ဘာပဲဖစ္ဖစ္ မျမင္ရေပမဲ့ လဲ လက္ဆယ့္ျဖားထိပ္မမို႔လို႔ ႐ိုခိုးကန္ေတာ့လိုက္ပီး ေက်းဇူးတင္ေနပါတယ္