ျမန္မာအလုပ္သမား ၁၀၀၀ နီးပါးအား မဲဆာက္နာမည္ႀကီး အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမွ အလုပ္ရပ္စဲလိုက္

ျမန္မာအလုပ္သမား ၁၀၀၀ နီးပါးအား မဲဆာက္နာမည္ႀကီး အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမွ အလုပ္ရပ္စဲလိုက္

မဲေဆာက္ၿမိဳ႕႐ွိ နာမည္ႀကီး အထည္ခ်ဳပ္ရံုႀကီး မွ MOU ျဖင့္ ေခၚထားေသာ ျမန္မာလုပ္သား (1000)နီးပါးခန္႔အား အလုပ္မွရပ္နားလိုက္ၿပီ လို႔ ေျပာလာတဲ့ အတြက္

မည္သို႔ေ႐ွ႕ဆက္ရမည္ လဲ AAC အဖြဲ႔ထံ အကူအညီေတာင္းခံလာ ပါတယ္၊ ကိုဗစ္ကာလအစပိုင္းမွာ အလုပ္ရံုတာဝန္႐ွိသူ မ်ားက အလုပ္မွ ခဏနားပါ အေျခအေနၿငိမ္ သက္ရင္ အလုပ္ျပန္ေခၚ မယ္လို႔ ေျပာခဲ့ေပမဲ့

ယခုေတာ့ အလုပ္ျပန္ဆင္းခြင္မရေတာ့တဲ့ MOU လုပ္သားမ်ားမွ စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္း မ်ားအတိုင္း ေျဖ႐ွင္းေပးဖို႔ AAC အဖြဲ႔ထံ အကူအညီေတာင္းခံလာရာ AAC မွ မဲေဆာက္ သံအရာ႐ွိဦးေဝလင္းေမာင္အား သတင္းပို႔ထား ျပီး

ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ အလုပ္သမားမ်ားဟာ အလုပ္ႏွစ္လခန္႔ ရပ္နား ခံခဲ့ရၿပီး ဝင္ေငြမ႐ွိပဲ ယခုခ်ိန္မွာေတာ့ စားဝတ္ ေနေရးအခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေနၾကပါၿပီ။

ပံု- ကိုဗစ္အေၾကာင္းျပ အလုပ္မွ ရပ္နားခံ လိုက္ရေသာ နာမည္ႀကီး ျမန္မာေအဂ်င္စီႀကီး သံုးခုမွ တရားဝင္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား …. ရဲမင္း(AAC မဟာမိတ္အဖြဲ႔) အလုပ္သမားကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးေကာ္မတီ