မယံုႏိုင္စရာပါပဲဗ်ာ…နာမည္ႀကီး ထိုင္း TG ေလေၾကာင္းလိုင္း ေဒဝါလီခံလိုက္ရပါျပီ

နာမည္ႀကီး ထိုင္း TG ေလေၾကာင္းလိုင္း ေဒဝါလီခံ

ထိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၏ အဓိက ဘုတ္အဖြဲ႕တစ္ခုက ၄င္းတို႔၏ အစီအစဥ္ကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ Thai Airways ေလေၾကာင္းကုမၸဏီသည္ တရား႐ုံး၌ ေဒဝါလီခံျခင္းမွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန္ နီးစပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ၄င္းအစီအစဥ္ကို ေမ ၁၉ ရက္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕က သုံးသပ္စဥ္းစားမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ကလုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မူဝါဒမ်ားကို ႀကီးၾကပ္သည့္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္က အဆိုပါေလေၾကာင္းကုမၸဏီအေနျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ျပန္လည္ နာလန္ထေရးအစီအစဥ္ကို ရွာေဖြသင့္ေၾကာင္း သေဘာတူထားသည္ဟု အစိုးရအဖြဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရအမ်ိဳးသမီး နာ႐ုမြန္ပင္ယိုဆင္ဝပ္က ေမ ၁၈ ရက္တြင္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကမာၻတစ္လႊားရွိ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားသည္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈက ခရီးသြားမႈဆိုင္ရာ ဝယ္လိုအားႏွင့္ ေလယာဥ္ကြင္းသို႔ ဆင္းသက္မႈမ်ားကို က်ဆင္းေစခဲ့ၿပီးေနာက္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား ျပန္လည္ နာလန္ထူေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ျမႇဳပ္ႏွံေပးခဲ့သည္။ အေရးအေပၚ အေျခအေနေၾကညာခ်က္ေအာက္၌ ထိုင္းနယ္စပ္မ်ားကို ေမလကုန္အထိ ထိန္းခ်ဳပ္ကန႔္သတ္ထားဆဲျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းခရီးစဥ္အခ်ိဳ႕ ျပန္လည္စတင္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ားကို ဇြန္လကုန္ထိ ပိတ္ပင္ထားသည္။

ထိုင္းဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ရွယ္ယာအမ်ားစု ပိုင္ဆိုင္သည့္ Thai Airways သည္ စံခ်ိန္တင္အျဖစ္ ဘတ္ေငြ ၅၂ ဘီလ်ံခန႔္ အေႂကြးတင္ေနၿပီး ယင္းတို႔အနက္ ၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္ကို ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသူမ်ားက ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း Bloomberg က စုေဆာင္းထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

S&P Global Ratings ကုမၸဏီက တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပိုင္ဆိုင္ေသာ Tris Rating က “ေဒဝါလီခံလ်က္ ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈအား အာဏာပိုင္မ်ားက စဥ္းစားေနသည့္အခ်က္သည္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအားလုံးကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ျပည့္စုံေစေရးအတြက္ ထိုင္းကုမၸဏီမ်ား စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ အစိုးရက လိုအပ္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟူသည့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ယုံၾကည္မႈကို ပ်က္စီးေစခဲ့ေၾကာင္း ” ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္၌ ေျပာၾကားထားသည္။

Tris Rating သည္ Thai Airways ကို အဆင့္အတန္း ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈကို A အဆင့္မွ BBB အဆင့္သို႔ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ “Thai Airways ရဲ႕ စာခ်ဳပ္ေတြကို ကိုင္ေဆာင္ထားသူေတြအေနနဲ႔ ကုမၸဏီရဲ႕ ျပန္လည္နာလန္ထေရး အစီအစဥ္ အေသးစိတ္ေတြကို အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါတယ္” ဟု Kasikornbank ဘဏ္ကုမၸဏီ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ သီတီတန္တီကူလာနန္က ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “Thai Airways ရဲ႕ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ေတြ အမ်ားစုကို အကန႔္အသတ္ရွိတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကိုပဲ ေရာင္းခ်ထားတာမို႔ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ေစ်းကြက္တစ္ရပ္လုံးအေပၚ သက္ေရာက္မႈဟာ အကန႔္အသတ္ရွိပါတယ္” ဟုလည္း ၄င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Thai Airways သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ႏွစ္ပတ္လည္အရႈံးစာရင္းမ်ားကို ႏွစ္တိုင္းနီးပါး ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါေလေၾကာင္းကုမၸဏီသည္ COVID-19 ေရာဂါကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ မျဖစ္ပြားမီကတည္းကပင္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖိအားမ်ားေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။အဆိုပါကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာမ်ားသည္ ေမ ၁၈ ရက္တြင္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းသြားၿပီး တစ္လေက်ာ္အတြင္း အနိမ့္ဆုံးျဖစ္သည္။ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားသည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ အျမင့္ဆုံးသို႔ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္ နိမ့္ဆင္းလာျခင္းျဖစ္သည္။ေလးစားစြာျဖင့္ ခရစ္ဒက္ …..Eleven

(Visited 10 times, 1 visits today)