ေဒး ဗစ္လားကိုျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရသာမကပဲ ခရစ္ယာန္ ဂိုဏ္းေတာ္ႀကီးမ်ားက အစြန္းေရာက္ဘာသာေရးေဟာေျပာမႈနဲ႔ တရားစြဲလိုက္

ေဒး ဗစ္လားကိုျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရသာမကပဲ ခရစ္ယာန္ ဂိုဏ္းေတာ္ႀကီးမ်ားက အစြန္းေရာက္ဘာသာေရးေဟာေျပာမႈနဲ႔ တရားစြဲလိုက္

17-5-2020 အဲ့လို ဆရာ ၊ ဆရာမ အမည္ခံ လူလိမ္ေတြ အမ်ားႀကီးပါ … အျမန္ဆံုး တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ ေဖာ္ထုတ္ၾကပါ 👍👍👍100% ဝူဝူသည္ လူယုတ္မာေတြကို ေဖာ္ျပေပးခဲ့နိုင္အိ ။ ေက်းဇူးပါ ဝူဝူ 😘😘😘

အားလံုးသိေအာင္ မွ်ေ၀ေပးပါအံုးဗ်ာ..

”ကြၽန္ေတာ္ လုံးဝအာမခံရဲတယ္။ ဘုရားသခင္ကို ယုံသူေတြဟာ ဒီေရာဂါ လုံးဝ ဝင္မလာရေစဘူး” ဟုလည္းေကာင္”ဆရာဝန္ေတြ ေဆးေတြက Resources ေတြ အနာေရာဂါကို တကယ္ၿငိမ္းေစတာက ဘုရားပဲ၊ ယုံၾကည္လိုက္ပါ ယုံၾကည္မႈဟာ ပိုက္ဆံမေပးရပါဘူး၊ လွည့္စားခံထားရလို႔ မယုံတာေပါ့” ေဒးဗစ္လား၏ အစြန္းေရာက္စကား တပိုင္းတစ…

(Visited 37 times, 1 visits today)