ခရီးသြားေနစဥ္ အိမ္တြင္းရွိ ခန္႕မွန္းေျခသိန္း ၅၀ေက်ာ္ တန္ဖိုးရိွပစၥည္းမ်ား ခိုးယူျခင္းခံခဲ့ရတာေျကာင့္ ငိုျပီးအကူအညီေတာင္းခံလာတဲ႕ သ႐ုပ္​ေဆာင္ဖူးပြင့္သခင္

ခရီးသြားေနစဥ္ အိမ္တြင္းရွိ ခန္႕မွန္းေျခသိန္း ၅၀ေက်ာ္ တန္ဖိုးရိွပစၥည္းမ်ား ခိုးယူျခင္းခံခဲ့ရတယ္ဆိုတဲ႕ သ႐ုပ္ေဆာင္ ဖူးပြင့္သခင္

သ႐ုပ္ေဆာင္ ဖူးပြင့္သခင္ ကခရီးသြားေနစဥ္ အိမ္တြင္းရွိ ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ား အဝတ္အထည္အသစ္မ်ားနဲ႔ လက္ဝတ္ရတနာမ်ား ခိုးယူျခင္းခံခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းကို အခုလိုပဲေျပာျပထားပါတယ္

ကၽြန္မ 17.12.2021 မွ 20.12.2021 ခရီးသြားေနစဥ္အခ်ိန္ ကၽြန္မအိမ္တြင္ အလုပ္လုပ္သူ ေဒၚေအာင္ေမဆန္း(ေခၚ) ေမျမတ္နိုးႏွင့္ သူမရဲ့အမ်ိဳးသား ေက်ာ္ဇင္တို့ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ကို ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ

အိမ္ကို အပ္ႏွံထားခဲ့ရာမွ ကၽြန္မ မရွိစဥ္အခ်ိန္ 20.12.2021 ေန႔ရက္တြင္ ကၽြန္မ၏ အိမ္တြင္းရွိ ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ား အဝတ္အထည္အသစ္မ်ား လက္ဝတ္ရတနာမ်ား ေဖာက္ယူခိုးပီး ထြက္ေျပးသြားပါသည္။

ပစၥည္းမ်ား၏ တန္းဖိုးမ်ားမွာ ယခုခန႔္မွန္းေျခသိန္း ၅၀ ေက်ာ္ခန႔္ခိုးယူထြက္ေျပးသြားပါသည္။ ခိုးယူထြက္ေျပးသြားေသာ လင္မယားႏွစ္ေယာက္အားေတြ႕ရွိပါက ဖုန္း 09768904502 အေၾကာင္းၾကားေပးပါရန္ ေမတၱာရက္ခံအပ္ပါသည္။

ေခၚယူလက္ခံထားေသာ သူမ်ာအား ဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာ အေရးယူပါမည္။ ေက်းဇူးျပဳပီး အခုတင္ထားေသာ post ေလးအား ကူညီပီး share ေပးၾကပါရွင္။ 🙏🙏🙏 ဆက္သြယ္ေပးသူအားလဲ ေက်းဇူးဆပ္ပါမည္…

ရုပ္သံျကည့္ရန္

(Visited 15 times, 1 visits today)