အခ်စ္စစ္ဆိုတာကိုသက္ေသျပတဲ႕အမ်ိဳးသား (သို႕) ဆယ္ႏွစ္အတြင္း တျခားသူေနာက္ ႏွစ္ဆယ္ငါးႀကိမ္ လိုက္ေျပးတဲ႕ဇနီးကို ေမတၲာမပ်က္ဆက္ခ်စ္ေပးသူ

ဇနီးျဖစ္သူမွာ ၁၀ႏွစ္အတြင္းကို အျခားေသာအမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ၂၅ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ခိုးရာလိုက္ေျပးခဲ့ေသာ္လည္း ေမတၱာမျပတ္ခ်စ္ေနဆဲျဖစ္ေသာ ခင္ပြန္းသည္

အိႏၵိယႏိုင္ငံ အာသံျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ အသက္ ၄၀ႏွစ္အ႐ြယ္ အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ခင္ပြန္းႏွင့္

သားသမီး ၃ေယာက္ရွိကာ သာယာေပ်ာ္႐ႊင္ေသာ မိသားစုကမာၻေလးကို ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ္လည္း တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

ခင္ပြန္းျဖစ္သူသည္ ကားေမာင္းသမားျဖစ္၍ မိသားစုစားဝတ္ေနေရးအတြက္ ပူပန္စရာမလိုပဲ

သားသမီး ၃ေယာက္ႏွင့္ ဇနီးျဖစ္သူကို ေ႐ႊလိုဥထားၿပီး အိမ္မွာဇိမ္ေလးနဲ႔ေနေစခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးသည္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူအလုပ္သြားေနခိုက္ အျခားေသာ

လူပ်ိဳလူလြတ္အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္အတူ ေဖာက္ျပန္ေနခဲ့ၿပီး အိမ္ေထာင္သက္တမ္း ၁၀ႏွစ္အတြင္းကို ၂၅ႀကိမ္ ခိုးရာလိုက္ေျပးခဲ့သည္။

ခင္ပြန္းျဖစ္သူသည္ သူဧ။္ဇနီးသည္မွာ အႀကိမ္ေပါင္းမနည္း အိမ္မွာစုေဆာင္းထားတဲ့ ေ႐ႊေငြေတြအကုန္ယူကာ

ခိုးရာလိုက္ေျပးခဲ့ၿပီး ဒုကၡေရာက္ခ်ိန္မွသာ အိမ္သို႔ျပန္လာခဲ့ေသာ္လည္း တစ္စက္ကေလးမွ

အျပစ္မျမင္ရက္သည့္အျပင္ ေမတၱာမျပတ္ ခ်စ္ေပးဂ႐ုစိုက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

(Visited 10 times, 1 visits today)