ရွားရွားပါးပါး ေယာကၡမႏွင့္ ေခြ်းမႀကားက သံေယာဇဥ္ အျဖစ္ပ်က္

ရွားရွားပါးပါး ေယာကၡမႏွင့္ ေခြ်းမႀကားက သံေယာဇဥ္ အျဖစ္ပ်က္

တ႐ုတ္နိုင္ငံ Hubeiျပည္နယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ မဂၤလာပြဲရွိ ေခၽြးမႏွင့္ ေယာကၡမျဖစ္သူတို့ဧ။္

ပုံရိပ္ေလးသည္ လူတိုင္းရဲ့ရင္ထဲကို ထိမိေစခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ေခၽြးမေလးသည္ ကံဆိုးစြာျဖင့္

သူမဧ။္ခင္ပြန္းသည္မွာ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ၿပီး ဆုံးပါးသြားခဲ့ရာ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ႏွင့္

ကေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္အတူ မုဆိုးမဘဝကို ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ ေယာကၡမျဖစ္သူသည္

သားျဖစ္သူဆုံးပါးသြားေသာ္လည္း ေခၽြးမေလးကို သမီးရင္းခ်ာတစ္ေယာက္လို ျပဳမူဆက္ဆံေပးၿပီး

ဂ႐ုစိုက္ခ်စ္ေပးခဲ့ရာ အသက္ကလည္း အငယ္ေလးရွိေသးတာေၾကာင့္ ၅ႏွစ္အၾကာတြင္

ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ မိန္းကေလးလည္း ေယာကၡမျဖစ္သူ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ဆိုၿပီး

စကားနားေထာင္သည့္အေနျဖင့္ သေဘာက်ေပးစားတဲ့သူႏွင့္ မျငင္းဆန္ပဲ လက္ထပ္ခဲ့လိုက္ၿပီး

ခင္ပြန္းသစ္ေနာက္လိုက္ပါသြားခ်ိန္မွာေတာ့ ေယာကၡမျဖစ္သူမွာ ဝမ္းနည္းငိုေႂကြးရင္း ႏွုတ္ဆက္ခဲ့သည္။

(Visited 22 times, 1 visits today)