ေယာက္်ားေတြက ေရွ႕ တန္း ထြက္ မိန္းမေတြကေနာက္မွာ မ ဒိ န္း အက်င္ခံေနရတဲ႕ တ ပ္ တြ င္း အ ေ ျခ ေ န

အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္အတြင္း ​ေရွ႕တန္းထြက္​ေန​ေသာ အရာရွိ၊တပ္သားမ်ား၏ ဇနီးမ်ားကို အဓမၼျပဳက်င့္သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ေပၚ​ေပါက္​ေန

အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီတပ္၏ ဗိုလ္မွူးအဆင့္အပါ အဝင္ အရာခံဗိုလ္မ်ားႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးထြက္ေနသည့္ တပ္သား၏ဇနီးမယားမ်ားကို အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ ႀကံစည္မွုမ်ားျပဳလုပ္သျဖင့္ အေရးယူခဲ့ရသည့္ တပ္တြင္းလၽွို့ဝွက္စာမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။

တပ္ရင္း၊တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ အရာရွိႏွင့္ စစ္သည္မ်ားအေနျဖင့္ တပ္တြင္း၊တပ္ျပင္စည္းလုံးညီညြတ္ေရးကို ထိခိုက္ပ်က္ ျပားေစသည့္ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္မွု၊ လူမွုေရး ေဖာက္ျပန္မွုမ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည့္အတြက္ မျဖစ္ပြားေရး စည္းကမ္းတက် ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ရန္ အဆိုပါစာတြင္ ညႊန္ၾကားထားသည္။

လၽွို့ဝွက္စာတြင္ အခင္းျဖစ္စဥ္ ငါးခုပါရွိၿပီးအာဏာသိမ္းၿပီး​ေနာက္ယခုႏွစ္ ဇြန္လမွစ၍ ေအာက္တိုဘာအတြင္း စစ္ေကာင္စီတပ္တြင္း ေဖာက္ျပန္မွုမ်ား ျဖစ္သည္။

အမွတ္ (၁၄၂) ေျခလ်င္တပ္ရင္းမွ ျပန္တမ္းဝင္အမွတ္ ၾကည္း (၄၅၄၁၀) ဗိုလ္မွူးတင္ကိုထက္သည္ ဌာနခ်ဳပ္၏ တပ္ခြဲမွူးတာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ တစ္တပ္တည္း​​​ေန ဒုတပ္ၾကပ္သံေခ်ာင္း၏ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚေဘာက္မိုင္ကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ မက္ဆင္ဂ်ာမွ ခ်စ္ႀကိဳက္ေၾကာင္းအျပန္အလွန္​ေျပာ ျခင္း၊ဗီဒီယို ေကာအျပန္အလွန္ေခၚျခင္းႏွင့္ ေနအိမ္လိုင္းခန္းအား အဝင္၊ အထြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ စစ္စည္းကမ္းအရ အေရးယူခဲ့သည္ဟု ပါရွိသည္။

အလားတူ ေျခလ်င္တပ္ရင္း အမွတ္(၁၂၁)မွ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္ (၂၉၂၁၂) ဒုတိယ အရာခံဗိုလ္ထြန္းေအာင္ေက်ာ္သည္ တစ္တပ္တည္းေနသည့္ စစ္ဆင္ေရးတာဝန္ထြက္ေနေသာ တပ္သားဇင္ကိုရွိုင္း၏ ဇနီးေရႊဇင္ထြန္း ႏွင့္အတူ ႏွစ္ဦးသ​ေဘာတူႏွစ္ႀကိမ္ ကာမစက္ယွက္မွုျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း အဆိုပါလၽွို့ဝွက္စာတြင္ ပါရွိသည္။

ထို့အျပင္ အမွတ္ (၄၃၇)ေျခလ်င္တပ္ရင္းမွ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္ တ (၂၅၇၅၈၃) တပ္ၾကပ္ ဇာနည္ေအာင္သည္ အနံ့ ေပ်ာက္သည္ဟုဆိုကာ အရက္ေသာက္၍ တစ္တ​ပ္တည္းေန စစ္ဆင္ေရး ထြက္ေနေသာ ဒုတပ္ၾကပ္သန္းထိုက္၏ ေနအိမ္သို့သြားေရာက္ကာ ၎၏ ဇနီးေဒၚသဲသဇင္ထြန္းႏွင့္ ကာမစပ္ယွက္ရန္ သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ရဲေဘာ္၊ရဲဘက္စိတ္ကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ ညီရင္းအကို စိတ္ ဓာတ္ကင္းမဲ့ေသာေၾကာင့္ အေရးယူမွုမ်ားျပဳလုပ္ကာ အရာရွိ၊စစ္သည္မ်ား၏ သြားလာေနထိုင္မွုကို သုံးသပ္၍ မျဖစ္ပြားမီႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္လည္း လၽွိုဝွက္စာတြင္ ညႊန္ၾကားထားသည္။

Source – People’s Spring

(Visited 90 times, 1 visits today)