ေယာက္်ားေလးဆို (၃) မိနစ္ အခ်ိန္ေပးဖတ္ၿပီး၊ မိန္းကေလးဆို ခ်စ္သူေယာက္်ားျမင္ေအာင္ ရွယ္လိုက္ပါ

ေယာက္်ားေလးဆို (၃) မိနစ္ အခ်ိန္ေပးဖတ္ၿပီး၊ မိန္းကေလးဆို ခ်စ္သူေယာက္်ားျမင္ေအာင္ ရွယ္လိုက္ပါ

၁။ သင့္ဇနီးသည္ဟာ ျပည့္စုံသူ မဟုတ္လို႔ သူ႔ ကို ခြင့္လႊတ္ပါ။၂။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္အ႐ိုးထဲက အ႐ိုးျဖစ္လို႔ သူ႔ကို မ႐ိုက္ခ်ိဳး ပါနဲ႔။၃။ သင့္ဇနီး ဟာ လက္ေဆာင္ ျဖစ္တယ္၊ တန္ဖိုးထားပါ။

၄။ သင့္ဇနီးဟာ ရွားပါးတဲ့ ေက်ာက္မ်က္ အ႐ိုင္းေလး ျဖစ္တယ္၊ သူ႔ရဲ႕ မနာလို စိတ္ေလးေတြကို လမ္းမွန္ တည့္ေပးပါ ၅။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရဲ႕အေကာင္းဆုံး မိတ္ေဆြပါ၊ သူ႔ကို ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံပါ။

၆။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရဲ႕ဝမ္းေျမာက္ စရာပါ၊ သူ႔ကိုျပည့္ဝ အားအင္ ရွိေစပါ။၇။ သင့္ဇနီးဟာ ယုယမႈ ခံထိုက္ သူပါ၊ သူ႔အတြက္ ေက်နပ္ ဝမ္းသာပါ။၈။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရဲ႕အဟာရပါ၊ သူ႔ကို ယုယပါ။

၉။ သင့္ဇနီးဟာ နတ္ဆိုး တစ္ေကာင္ မဟုတ္ပါ၊ စြန႔္ပစ္မထား ပါနဲ႔။၁၀။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္လိင္မႈ ကိစ ၥအတြက္ ေလာက္သာ မဟုတ္ဘဲ၊ ကိစၥတိုင္း အတြက္ သူ႔ကိုေခၚ သြားပါ။ ၁၁။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရန္သူ မဟုတ္ပါ၊ ခြန္အားေပးပါ။

၁၂။ သင့္ဇနီးဟာ မိသားစု ရဲ႕အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္း မဟုတ္ပါ၊ သင့္ မိသားစုဝင္ေတြ အသုံးျပဳဖို႔ သူတို႔လက္ထဲ မအပ္ပါနဲ႔။၁၃။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ၿပိဳင္ဖက္ မဟုတ္ပါ၊သူနဲ႔ မယွဥ္ ပါနဲ႔။ ၁၄။ သင့္ဇနီးဟာ အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္လို႔ သူ႔ကိုေလးစားပါ။

၁၅။ သင့္ဇနီးဟာ အမ်ားဆိုင္ မဟုတ္ပါ၊ အျခားသူနဲ႔ မႏႈိင္းယွဥ္ ပါနဲ႔။ ၁၆။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္လက္ေဆးခုံ မဟုတ္ပါ၊ သူ႔ကို ႏွိပ္စက္ေနတာေတြ ရပ္ပါ။ ၁၇။ သင့္ဇနီးဟာ ထိရွလြယ္ ပါတယ္၊ ဂ႐ုစိုက္ ကိုင္တြယ္ပါ။

၁၈။ သင့္ဇနီးဟာ လွပတဲ့ မိဖုရားပါ၊ ခမ္းနားစြာ ပြဲခံပါ ၁၉။ သင့္ဇနီးဟာ တိုက္ခိုက္ေရးသမား မဟုတ္ပါ၊ သူ႔ကို မတိုက္ခိုက္ ပါနဲ႔။ ၂၀။ သင့္ဇနီးဟာ ေလ့က်င့္ေရး သဲအိတ္ မဟုတ္ပါ၊ သူ႔ကို မထိုးႀကိတ္ပါနဲ႔။

၂၁။ သင့္ဇနီးဟာ ကစားစရာ မဟုတ္ပါ၊ သူ႔ကို မကစားပါနဲ႔။၂၂။ သင့္ဇနီးကို အရင္ႏူးနပ္ပါ၊ အတင္းအဓမၼ မလုပ္ပါနဲ႔။ ၂၃။ သင့္ဇနီးဟာ ခ်ိတ္တစ္ခုပါ၊ သူနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ပါ။၂၄။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္အခ်စ္ အားလုံးစုရာပါ၊ သူ႔ကို ခ်ီးမြမ္းပါ။

၂၅။ သင့္ဇနီးဟာ အေရးႀကီး သူပါ၊ တန္ဖိုးထား ႐ိုေသပါ။၂၆။ သင့္ဇနီးဟာ သင္ပုံသြင္းတဲ့ ျဖစ္မယ့္သူပါ၊ လက္ခံပါ။၂၇။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ဝမ္းေျမာက္ စရာပါ၊ သူ႔ကို အလိုလိုက္ပါ။၂၈။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရဲ႕အေလးေပးမႈ လိုပါတယ္၊ လူၾကားထဲမွာ အရွက္မ (ခြဲ) ရပါေစနဲ႔။

၂၉။ သင့္ဇနီးဟာ ဓားတစ္ေခ်ာင္း မဟုတ္ပါ၊ ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံပါ။ ၃၀။ သင့္ဇနီးဟာ ထူးျခားတဲ့ ကိုယ္ရည္ေသြး ရွိသူျဖစ္တယ္၊ အျခားအလုပ္ေတြနဲ႔ ခိုင္းႏႈိင္းျခင္း မလုပ္ပါနဲ႔။၃၁။ သင့္ဇနီးဟာ သစၥာရွိ သူပါ။ သူ႔ကို မယုံသကၤာ မရွိပါနဲ႔။

၃၂။ သင့္ဇနီးဟာ က်ပ္မျပည့္သူ မဟုတ္ပါ၊ သူ႔အႀကံေပးခ်က္ေတြ နားေထာင္ေပးပါ။ ၃၃။ သင့္ဇနီးဟာ အဖ်က္သမား မဟုတ္ပါ၊ သူ႔ကို ထိခိုက္ေစ လိုတဲ့ စိတ္ထားေလးေတြ သိမ္းမထားပါနဲ႔။

၃၄။ သင့္ဇနီးဟာ သင္ရႏိုင္တဲ့ အေကာင္းဆုံး မိတ္ေဆြပါ၊ သူနဲ႔ရင္းႏွီးပြင့္လင္းပါ။၃၅။ သင့္ဇနီးဟာ လက္သုပ္ပုဝါ မဟုတ္ပါ၊ အသုံးျပဳပုံမမွားပါေစနဲ႔။

၃၆။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္အိမ္ေစ မဟုတ္ ပါ၊ မီးဖိုေခ်ာင္ ထဲမွာ သူ႔ကို ကူညီပါ။၃၇။ သင့္ဇနီးဟာ အခ်စ္ႀကီးသူ ျဖစ္တယ္၊ ၿပီးစလြယ္ မဆက္ဆံပါနဲ႔။ ၃၈။ သင့္ဇနီးဟာ အရမ္းအေရး ပါသူပါ၊ သူ႔ ေမြးေန႔ကို ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ပါနဲ႔။

၃၉။ သင့္ဇနီးဟာ မိဖုရားတစ္ပါးပါ၊ သူနဲ ႔စကား အျငင္းအခုန္ မလုပ္ပါနဲ႔။ ၄၀။ သင့္ဇနီးဟာ တစ္ဦးတည္းေသာ ကေလးထိန္း မဟုတ္ပါ၊ သူ႔ကို ကေလးထိန္းကူပါ။၄၁။ သင့္ဇနီးဟာ တန္ဖိုးရွိသူပါ၊ သူ႔ကို မႏွိမ္ပါနဲ႔။

၄၂။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရဲ႕တာဝန္ပါ၊ သူ႔ကိုေထာက္ပံ့ပါ။၄၃။ သင့္ဇနီးဟာ သင္ကိုယ္တိုင္ပါပဲ၊ သူ႔ကိုအိပ္ယာခြဲ မအိပ္ခိုင္းပါနဲ႔။ ၄၄။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ဘဝရဲ႕နံပတ္တစ္ပါ၊ သူ႔ေနရာကို သင့္မိခင္နဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွအစားမထိုးပါနဲ႔။

၄၅။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရဲ႕အဖိုးတန္ရတနာပါ၊ ျမတ္ႏိုးစြာထိန္းသိမ္းပါ။ ၄၆။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရဲ႕ကူညီမႈ လိုအပ္ ပါတယ္၊ သူ႔ကို ကူညီပါ။၄၇။ သင့္ဇနီးဟာသင့္ရဲ႕အာ႐ုံစိုက္မႈကို လိုအပ္ပါတယ္၊ တီဗြီကိုပဲ အာ႐ုံစိုက္ မေနပါနဲ႔။

၄၈။ သင့္ဇနီးဟာ တန္ဖိုးရွိသူပါ၊ သူ႔တန္ဖိုးကို ထပ္ေပါင္းျမႇင့္တင္ေပးပါ။၄၉။ သင့္ဇနီးဟာ သင့္ရဲ႕သရဖူပါ၊ စြန႔္ပစ္ မထားပါနဲ႔။၅၀။ သင့္ဇနီးအတြက္ ဘုရားေရွ႕မွာ သင့္တာဝန္ ရွိပါတယ္၊ ဂ႐ုစိုက္ ထိန္းသိမ္း ကိုင္တြယ္ပါ။ (မူရင္း Odebiyi Kolawole ၏ ေရးသားခ်က္ကို နားလည္ လြယ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ ဆိုသည္။) ခရက္ဒစ္

(Visited 10 times, 1 visits today)