အေဆာင္လခေလ်ာ့ေပးသည့္ လႈိင္သာယာမွအေဆာင္ပိုင္ရွင္မ်ားကိုဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပး

အေဆာင္လခေလ်ာ့ေပးသည့္ လႈိင္သာယာမွအေဆာင္ပိုင္ရွင္မ်ားကိုဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပး

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၌ အေဆာင္လခမ်ား ေလ်ာ့ေပးသည့္ အေဆာင္ပိုင္ ၆၀ ကို ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

COVID-19 ေရာဂါကူးစက္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေနစဥ္ ကာလအတြင္းအေဆာင္ေန အလုပ္သမားမ်ား သက္သာမႈရရွိေစရန္ ပရဟိတဆရာေတာ္ ဦးေကသရ(သစ္ပင္ငယ္)မွ ဦးေဆာင္ကာ အေဆာင္ပိုင္ရွင္မ်ားကို တိုက္တြန္းရာမွ က်ယ္ျပန႔္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ ၂ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးျမတ္မင္းသူကေျပာသည္။

” အေဆာင္ပိုင္ရွင္ေတြကို အစည္းအေဝးေခၚၿပီး အေဆာင္ခေလ်ာ့ေပးပါဆိုတာမ်ိဳး လုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး၊ ဆရာေတာ္က အေဆာင္ပိုင္ရွင္ေတြကို ေမတၱာရပ္ခံရာကေန ပူးေပါင္းသူေတြ မ်ားလာေတာ့ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမွ ာလက္မွတ္ထိုးၿပီး ထုတ္ေပးရတာေပါ့ ” ဟု၎ကေျပာသည္။

တခ်ိဳ႕ေသာ အေဆာင္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ အေဆာင္ေနသူမ်ားကို အေဆာင္ခေလ်ာ့ေပးသည့္အျပင္ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား စသျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားပါ လႉဒါန္းမႈမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၌ အေဆာင္ ၆၀ ေက်ာ္မွအခန္းေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိ အေဆာင္ေနသူမ်ားကို အေဆာင္လစာ တဝက္ေလွ်ာ့ခ်ယူျခင္း၊ အေဆာင္ခ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ားျဖင့္ အေဆာင္ပိုင္ရွင္မ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္လာၾကေၾကာင္း ဆရာေတာ္ဦးေကသရ (သစ္ပင္ငယ္)က မိန႔္သည္။

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၌ စက္မႈဇုန္မ်ားတည္ရွိၿပီး အေျခခံလက္လုပ္လက္စား ျပည္သူမ်ားျပားကာ လူေနအေဆာင္မ်ား ငွားရမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမွ ာတြင္က်ယ္ၿပီး တစ္လလွ်င္ အေဆာင္ခ ၄၀၀၀ က်ပ္မွသိန္းဂဏန္းဝန္းက်င္အထိရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ေလးစားစြာျဖင့္ ခရစ္ဒက္ –Myitphyar Irra – ျမစ္ဖ်ားဧရာ