လစာ နဲ႕ ေဘာနစ့္ ေပးတာ ၾကမ္းသလို အပစ္ ေပးတာကလည္း အရမ္း ၾကမ္းတဲ့ ကိုမၸဏီ

မဂၤလာပါ ပရိတ္သတ္ ႀကီး တို႔ ေရ

Target ျပည့္ေအာင္ မေရာင္း နိုင္တဲ့ ဝန္ထမ္း မ်ားကို အဝတ္ မပါဘဲ ပတ္ေျပး ခိုင္းကာ အျပစ္ ေပးခဲ့ တဲ့ ကုမၸဏီ

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ကုမၸဏီ သည္ သူတို႔ ၏ ေရာင္း လိုအား ဝယ္လို အား စာရင္း အင္းမ်ား ကို အၿမဲ တြက္ခ်က္ တတ္ၾက သည္။

စာရင္း ၏ အေျခ အေန ေပၚ မူတည္ ၍ ကုမၸဏီဝန္ထမ္း မ်ားကို bouns ေပးျခင္း အျပစ္ ေပးတို႔ကို ျပဳလုပ္ ေလ့ ရွိပါ သည္။

ကုမၸဏီ မ်ားသည္ bouns ေပးသည့္ အခါ မ်ားတြင္ လစာ ပိုေပး ျခင္း ပစၥည္း လက္ေဆာင္ မ်ား ေပးျခင္း တို႔ ျပဳလုပ္

တတ္ၿပီး ေရာင္းလို အားမေကာင္း သည့္ အခါ မ်ားတြင္ အခ်ိန္ပို ဆင္းခိုင္းေစျခင္း လစာ ျဖတ္ျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ တတ္ေပသည္။

ယခု တြင္ေတာ့ တ႐ုတ္ နိုင္ငံမွ ကုမၸဏီ တစ္ခုသည္ ေရာင္းခ် ရမည့္ target အေရ အတြက္ ကို ေရာက္ ရွိျခင္း မရွိ သည့္ ဝန္ထမ္း မ်ားကို

အျပစ္ ေပးပုံ ဟာ အလြန္ပင္ အ႐ုပ္ ဆိုး အက်ီးတန္ လွသည္။ထို ကုမၸဏီ မွ သူေဌး သည္ ေရာင္း ခ် ရမည့္ target မျပည့္ မီသည့္

ဝန္ထမ္း မ်ားကို အဝတ္ မပါ ဘဲ ေဈးဝယ္ တစ္ခုလုံး ကို ပတ္ေျပး ခိုင္းကာ အျပစ္ ေပး ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဟာလည္း အျပစ္ေပး ခံရေသာ ဝန္ထမ္း မ်ားကို အေျခ အေန မ်ား ေမးျမန္း

ကာ သူေဌး အား ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားသည္ ဟု သိရ သည္။ပရိတ္သတ္ ႀကီး တို႔ရဲ႕ ထင္ျမင္ယူဆ ခ်က္ေလးေတြကိုလည္း မန့္ေပးခဲ့က်ပါအုံး။

စာကို ဖတ္ရႈ႕ ေပးတဲ့ ပရိတ္သတ္ ႀကီး တိုလည္း က်န္းမာ ခ်မ္းသာ က်ပါ ေစလို႔ ဆုေတာင္း ေပးလိုက္ ပါတယ္။c r d

(Visited 9 times, 1 visits today)