ေဒးဗစ္လားထံမွ ျမန္မာျပည္သူတို႔ ရရွိရမည့္အေႀကြးစာရင္း အမ်ားသိေအာင္ရွယ္ေပး

ေဒးဗစ္လားထံမွ ျမန္မာျပည္သူတို႔ ရရွိရမည့္အေႀကြးစာရင္း

ေဒးဗစ္လား ေဘာင္ခ်ာ – ကူးစက္သူ ၁၀၂ ေက်ာ္

တခါစစ္ ၂ သိန္း ပါတ္၀န္းက်င္ ၂ ခါစစ္ = သိန္း 408 သိန္း

သီးျခားခြဲေန ၂၁ ရက္ – တရက္ကို ၅၀၀၀ X ၁၀၂ = ၁၀၇ သိန္း

အင္းစိန္ ရပ္ကြက္ ၄ ခု ၂၁ ရက္ ပိတ္ဆို့ လူ ၅ ေသာင္းေက်ာ္၀င္ေငြမရ တရက္ တေယာက္ကို ၅၀၀၀ x 50000 = တရက္ သိန္း ၂၅၀၀ x 21 = ဘီလီယံ ၅.၂၅၀ ဘီလီယံ

စုစုေပါင္းဆို ဗမာေငြ ၅ ဘီလီယံေက်ာ္ ကုန္က်သလို – ျပည္သူတရပ္လုံးဟာ စိုးရိမ္ပူပန္မွု့ေတြ ျဖစ္ၾကရပါတယ္

ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ဆီကို ေဘာင္ခ်ာ ပို့လိုက္ပါၿပီ ပါးပါးေလးပဲ တြက္ျပထားတာပါ… crd ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္

(Visited 39 times, 1 visits today)