အေရးေပၚ ကိုယ္တိုင္ oxygen အိုး တပ္ဆင္အသံုးျပဳဖို႕ လိုလာလွ်င္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ oxygen အိုး တပ္ဆင္အသံုးျပဳနည္း

” ေအာက္ဆီဂ်င္အိုး အသုံးျပဳပုံ ” ကို ျပန္လည္မၽွေဝေပးလိုက္ပါတယ္။

ပုံ ( ၁ ) တြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ေအာက္ဆီဂ်င္ပါေသာ စလင္ဒါအိုးႏွင့္အတူ Flowmeter Set တစ္ဘူး တစ္ခါတည္း ပါရပါမည္။

ပထမဦးစြာ Flowmeter ဘူးကို ဖြင့္လိုက္လၽွင္ ပုံ ( ၂ ) တြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း A,B,C ပစၥည္း ( ၃ ) မ်ိဳး ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

ထို့ေနာက္ ပုံ ( ၃ ) တြင္ျပထားသကဲ့သို့ “A” ပစၥည္းျဖစ္ေသာ ေရဘူးကို အဖုံးလွည့္ဖြင့္ပါ။ ထိုဘူးထဲသို့ ေရျဖည့္ပါ ။( Lower level ႏွင့္ Upper level ၾကား)၊ အဖုံးကို လုံေအာင္ျပန္လွည့္ပိတ္ပါ။

ထို့ေနာက္ ပုံ ( ၄ ) တြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ေရထဲ့ထားသည့္ ေရဘူး”A” ကို မီတာပါသည့္ အစိတ္အပိုင္း “B” တြင္ ျမႇားျပထားသည့္ေနရာ”AB” မွ လွည့္၍ တပ္ဆင္ပါ။ ထို့အျပင္ ေရဘူး”A”၏ ငုတ္ေလးတြင္ ေအာက္ဆီဂ်င္ ရွူသည့္ပိုက္ “C” ကို ျမႇားျပထားသည့္ “AC” ေနရာတြင္ ထိုးထဲ့ကာ တပ္ဆင္ပါ။

ထို့ေနာက္ ပုံ ( ၅ ) တြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ေအာက္ဆီဂ်င္အိုး ႏွင့္ Flowmeter ၏ “A” အစိတ္အပိုင္းတို့အား ျမႇားျပထားသည့္ ေနရာမွ လက္ျဖင့္ လွည့္၍ တပ္ဆင္ပါ။

ထိုသို့တပ္ဆင္ထားသည္ကို ပိုမိုေသျခာေစရန္အတြက္ ပုံ ( ၆ ) တြင္ ျပထားသကဲ့သို့ ဂြရွင္ကိုအသုံးျပဳၿပီး တင္းက်ပ္စြာ တပ္ဆင္ပါ။ ( ျဖစ္နိုင္လၽွင္ ၁၀ လက္မ ဂြရွင္တစ္ေခ်ာင္း ေဆာင္ထားသင့္ပါသည္) အိမ္တြင္ ဂြရွင္ မရွိလၽွင္ ေအာက္ဆီဂ်င္အိုး ငွါးသည့္ေနရာတြင္ အကူအညီေတာင္းပါ။

ထိုအခါ လူနာမွ ေအာက္ဆီဂ်င္ရွူရန္အတြက္ ေရဘူးမွထြက္သည့္ ပိုက္ေပ်ာ့၏ အျခားတစ္ဖက္မွ ငုတ္ႏွစ္ခုကို လူနာ၏ နာေခါင္းေပါက္ တစ္ဖက္တစ္ခု ေတ့ကာထဲ့ေပးထားပါ။ ( လိုအပ္လၽွင္ ၎ပိုက္မျပဳတ္ေစရန္အတြက္ လူနာ၏ ပါးျပင္တြင္ ပိုက္ကို ပလာစတာျဖင့္ ယာယီတြဲကပ္ထားသင့္သည္)

ထို့ေနာက္ ပုံ ( ၇ ) တြင္ ျပထားသကဲ့သို့ ေအာက္ဆီဂ်င္အိုး၏ မိန္းဘား “D”ကို ( ၂ ) ပတ္ခန႔္ လွည့္ဖြင့္ပါ ။ ထိုအခါ မီတာ ဒိုင္ခြက္တြင္ လက္တံသည္ အေပၚသို့ တက္လာသည္ကို ေတြ႕ရမည္။

ထို့ေနာက္ ပုံ ( ၇ ) တြင္ျပထားသည့္အတိုင္း Flowmeter ၏ ထိန္းညႇိဘား “E” ကို ေျဖးညင္းစြာ လွည့္ဖြင့္ပါ ။ ထိုအခါတြင္ ဖန္ႁပြန္ေခ်ာင္း “F” ထဲတြင္ ေဘာလုံးအေသးေလး အေပၚသို့ တက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထိန္းညႇိဘား ” E ” ကို မ်ားမ်ားဖြင့္လၽွင္ ေဘာလုံးအေပၚပိုတက္၍ နဲနဲဖြင့္လၽွင္ ေဘာလုံးသည္ ေအာက္နားတြင္သာ ရွိေနမည္။

ပုံမွန္အားျဖင့္ ၎ေဘာလုံးေလးသည္ ဖန္ႁပြန္ေခ်ာင္းတြင္ပါေသာ နံပတ္ ( ၂ ) တြင္သာရွိေနရန္ ခ်ိန္ထားၿပီး ေအာက္ဆီဂ်င္ကိုရွူနိုင္ေသာ္လည္း လိုအပ္ပါက ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားသည့္ နံပတ္တြင္ထား၍ ရွူရမည္ျဖစ္သည္။

မူရင္းေရးသားသူအား Credit ေပးပါသည္။

(Visited 36 times, 1 visits today)