သားသမီးမ်ားႏွင့္အတူ အိပ္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီး အဓမၼျပဳ႕က်င့္ခံရသည့္ ေက်ာက္တံခါးက အျဖစ္

သားသမီးမ်ားႏွင့္အတူ အိပ္ေနသူ အမ်ိဳးသမီးကို အစ္ကိုႏွစ္ဝမ္းကြဲက သားမယားျပဳက်င့္

ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ့နယ္၌ သားသမီး၊ ခင္ပြန္းႏွင့္အတူ အိပ္ေနသူ အမ်ိဳးသမီးကို အစ္ကိုႏွစ္ဝမ္းကြဲက သားမယားျပဳက်င့္ခဲ့သည္ဆိုမွုကို အမွုဖြင့္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေမ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သိရသည္။ ေမ ၅ ရက္ေန႔ ည ၉ နာရီ အခ်ိန္ခန႔္တြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ့နယ္ ဘာလဂိုပင္ေက်းရြာေန တိုင္တန္းသူ

အသက္ ၃၀ အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးသည္ ေနအိမ္တြင္ အသက္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္၊ အသက္ ၉ ႏွစ္အရြယ္သမီး ၂ ဦး၊ အသက္ ၄ ႏွစ္အရြယ္ သားတစ္ဦးတို့ ႏွင့္အတူ ေနအိမ္ေခါင္းရင္းတြင္ အိပ္ရာဝင္ခဲ့သည္။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွာ ေနအိမ္ေျခရင္းဘက္တြင္ အသီးသီး အိပ္ရာဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို့အိပ္ေနစဥ္ ည ၁၂ နာရီ အခ်ိန္ခန႔္တြင္ လူတစ္ဦးက

ပက္လက္ဆြဲလွန္သျဖင့္ ခင္ပြန္းဟု ထင္မွတ္ကာ မ်က္လုံးဖြင့္မၾကည့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎က တိုင္တန္းသူအား သားမယားျပဳက်င့္ခဲ့ၿပီး ၁၀ မိနစ္ခန႔္ အၾကာတြင္ တိုင္တန္းသူက မ်က္လုံးဖြင့္ၾကည့္ရာ တစ္ရြာတည္းေန အစ္ကိုႏွစ္ဝမ္းကြဲေတာ္စပ္သူ ဝင္းသိန္းထြန္း(၄၀ ႏွစ္)ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္ဟု ဆိုသည္။ ထို့ေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေအာ္ဟစ္အကူညီေတာင္းခံကာ

ဝင္းသိန္းထြန္းကို ဝိုင္းဝန္းဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာသို့ လာေရာက္ တိုင္တန္းခဲ့သည္။ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ့မရဲစခန္းက(ပ)၁၅၉/၂၀၂၀ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၆ အရ အမွုဖြင့္ကာ ဒုရဲမွူးေျပၿငိမ္းမွဆက္လက္စစ္ေဆးလ်က္ရွိ​ ေၾကာင္းသိရသည္ *** သားသမီးမ်ားႏွင့္အတူ အိပ္ေနသူ အမ်ိဳးသမီးကို အစ္ကိုႏွစ္ဝမ္းကြဲက သားမယားျပဳက်င့္

ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ့နယ္၌ သားသမီး၊ ခင္ပြန္းႏွင့္အတူ အိပ္ေနသူ အမ်ိဳးသမီးကို အစ္ကိုႏွစ္ဝမ္းကြဲက သားမယားျပဳက်င့္ခဲ့သည္ဆိုမွုကို အမွုဖြင့္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေမ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သိရသည္။ ေမ ၅ ရက္ေန႔ ည ၉ နာရီ အခ်ိန္ခန႔္တြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ့နယ္ ဘာလဂိုပင္ေက်းရြာေန တိုင္တန္းသူ

အသက္ ၃၀ အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးသည္ ေနအိမ္တြင္ အသက္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္၊ အသက္ ၉ ႏွစ္အရြယ္သမီး ၂ ဦး၊ အသက္ ၄ ႏွစ္အရြယ္ သားတစ္ဦးတို့ ႏွင့္အတူ ေနအိမ္ေခါင္းရင္းတြင္ အိပ္ရာဝင္ခဲ့သည္။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွာ ေနအိမ္ေျခရင္းဘက္တြင္ အသီးသီး အိပ္ရာဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို့အိပ္ေနစဥ္ ည ၁၂ နာရီ အခ်ိန္ခန႔္တြင္ လူတစ္ဦးက

ပက္လက္ဆြဲလွန္သျဖင့္ ခင္ပြန္းဟု ထင္မွတ္ကာ မ်က္လုံးဖြင့္မၾကည့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎က တိုင္တန္းသူအား သားမယားျပဳက်င့္ခဲ့ၿပီး ၁၀ မိနစ္ခန႔္ အၾကာတြင္ တိုင္တန္းသူက မ်က္လုံးဖြင့္ၾကည့္ရာ တစ္ရြာတည္းေန အစ္ကိုႏွစ္ဝမ္းကြဲေတာ္စပ္သူ ဝင္းသိန္းထြန္း(၄၀ ႏွစ္)ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္ဟု ဆိုသည္။ ထို့ေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို

ေအာ္ဟစ္အကူညီေတာင္းခံကာ ဝင္းသိန္းထြန္းကို ဝိုင္းဝန္းဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာသို့ လာေရာက္ တိုင္တန္းခဲ့သည္။ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ့မရဲစခန္းက(ပ)၁၅၉/၂၀၂၀ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၆ အရ အမွုဖြင့္ကာ ဒုရဲမွူးေျပၿငိမ္းမွ ဆက္လက္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။