“ပ်ားဘုရင္မကိုလက္သီးထဲစုပ္ကာ အကာအကြယ္မပါဘဲ ပ်ားမ်ားကိုလက္ေမာင္းျဖင့္ေနရာေ႐ြ႕ေပးခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသား”

ပ်ားေတြ ကို ေသတၱာထဲထည့္ရန္ ပ်ားဘုရင္မကို လက္သီးထဲစုပ္ကာ အကာအကြယ္မပါဘဲ ပ်ားမ်ားကို လက္ေမာင္းျဖင့္ ေနရာေ႐ြ႕ေပးခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသား

ပ်ားတစ္ေကာင္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ တဝဲလည္လည္လႈပ္ေနတဲ့အခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ပ်ားကို လိုက္ပုတ္ရင္း ေအာ္ဟစ္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ ပ်ားေတြဟာ အထူးသျဖင့္ သူတို႔ရဲ႕ဘုရင္မက အႏၲရာယ္ရွိေနတာကို သိတဲ့အခါ

လူေတြကို အႏၲရာယ္ျပဳတတ္ၾကပါတယ္။သို႔ေပမဲ့ ဒီ ပ်ားေမြးျမဴေရးသမားဟာ ပ်ားေတြကို သူ႔ရဲ႕လက္ေပၚတင္ၿပီး သူတို႔ကို ေၾကာက္စရာမလိုဘဲ ပ်ားေတြကို ေနရာေ႐ြ႕ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ဗီဒိုကိုဒိုမီနီကန္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံမွ ပ်ားလုပ္သားတစ္ဦးဟာ

လမ္းေပၚမွာ မၿငိမ္မသက္လမ္းေလွ်ာက္ေနစဥ္ သူ႔ရဲ႕ဘယ္ဘက္လက္အား ပ်ားမ်ားႏွင့္ဖုံးလႊမ္းေနသည္ကို ျပသခဲ့ပါတယ္။သူက ပ်ားေတြ သယ္ေဆာင္ၿပီး ၎တို႔အား ေသတၱာထဲထည့္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။၎မယုံႏိုင္စရာေကာင္းတဲ့

ျမင္ကြင္းက လူအမ်ားအား သူဘာေၾကာင့္ ပ်ားမတုပ္ခံရလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို ေမးျမန္းေစခဲ့ၾကပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ အဆိုပါပ်ားလုပ္သားက သူတို႔က သူတို႔ရဲ႕ပိုင္ရွင္ကို သိေနတယ္လို႔ ျပန္ေျဖခဲ့ၿပီး ဗီဒီယို႐ိုက္ေနတဲ့တစ္ေယာက္က ပ်ားေတြက

ဘုရင္မရွိတယ္မလား၊ သူတို႔ရဲ႕ ဘုရင္မေကာ လို႔ ေမးေတာ့ ထိုပ်ားလုပ္သားက ပ်ားဘုရင္မက သူ႔ရဲ႕လက္သီးထဲမွာ လို႔ ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။၎ဗီဒီယိုကို Reddit မွာ မွ်ေဝလိုက္ၿပီးေနာက္မွာ ၎ဗီဒီယိုဟာ လူသိမ်ားလာခဲ့ကာ လူအမ်ားက အဆိုပါ

မယုံႏိုင္စရာေကာင္းတဲ့ျမင္ကြင္းကို ၾကည့္ရင္း ဘာေၾကာင့္ သူက ပ်ားဘုရင္မကို လက္သီးထဲစုပ္ၿပီးသယ္တာေတာင္ ပ်ားေတြက ဘာလို႔မတုပ္ၾကသလို သူတို႔ရဲ႕ဘုရင္မက သူ႔လက္သီးထဲရွိေနတာကို သူတို႔ဘယ္လို သိတာလဲ ဆိုတဲ့ေမးခြန္းေတြ

ထုတ္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ အေျဖကေတာ့ Pheromones ဆိုတဲ့ အနံ႔တစ္မ်ိဳးပါဘဲ။ Pheromones ေၾကာင့္ ပ်ားေတြဟာ သူတို႔ဘုရင္မက လက္သီးထဲရွိေနတာကို အနံ႔ခံႏိုင္ၾကပါတယ္။အကယ္၍

ပ်ားဘုရင္မက အႏၲရာယ္ရွိလာခဲ့ရင္ ၎ Pheromones ကို ထုတ္လႊင့္ေပးတတ္ပါတယ္။ထို႔ေၾကာင့္ ပ်ားမ်ားက သူတို႔ရဲ႕ဘုရင္မေနာက္ကို လိုက္သြားႏိုင္ဖို႔ အဆိုပါပ်ားလုပ္သားရဲ႕လက္ကို စုအုံခဲ့ၾကပုံပါဘဲ။ Pheromones ဟာ

အျပဳအမူေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ဇီဝကမၼေဗဒဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုေဖာ္ျပရန္ ပ်ားမ်ားထုတ္လႊတ္တဲ့ဓာတုပစၥည္းမ်ားေရာစပ္ထားတဲ့ အနံ႔တစ္မ်ိဳးဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရင္မရဲ႕ Queen Mandibular Pheromone (QMP) ဟာ

ပ်ားမ်ားရဲ႕ လူမႈေရးအျပဳအမူ၊ မိတ္လိုက္ျခင္းႏွင့္ ပ်ားအုံျပဳျပင္ျခင္းကို အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစႏိုင္တာေၾကာင့္ pheromones ဟာ ပ်ားမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးပါေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားၾကပါတယ္။

(Visited 12 times, 1 visits today)