မန္းက်ီးရြက္တက္ခူးသည့္အမ်ိဳးသား ဓာတ္ႀကိဳးႏွင့္ထိေနေသာမန္းက်ီးကိုင္းကိုဆြဲမိ၍ ဓာတ္လိုက္ေသဆုံးမွုျဖစ္ပြား

မန္းက်ီးရြက္တက္ခူးသည့္အမ်ိဳးသား ဓာတ္ႀကိဳးႏွင့္ထိေနေသာမန္းက်ီးကိုင္းကိုဆြဲမိ၍ ဓာတ္လိုက္ေသဆုံးမွုျဖစ္ပြား

မႏၲေလး၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ့နယ္၊ အိုးဘိုေရႊက်င္ရပ္ကြက္၊ မွိုင္းလုံဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအနီးတြင္ ေမ(၅)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၁)နာရီခန႔္က အမ်ိဳးသားတဦးသည္ မန္းက်ီးပင္ေပၚသို့ မန္းက်ီးရြက္တက္ခူးရာမွ ဓာတ္ႀကိဳးႏွင့္ထိေနေသာ မန္းက်ီးကိုင္းကိုဆြဲမိ၍ ဓာတ္လိုက္ေသဆုံးမွုျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ေမလ ၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီခန႔္က မွိုင္းလုံဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအနီးရွိ

မန္းက်ီးပင္ေပၚတြင္ အမ်ိဳးသားတဦး ဓာတ္လိုက္ေသဆုံးေၾကာင္း သတင္းအရ အမွတ္(၂)နယ္ေျမရဲစခန္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက သြားေရာက္စစ္ေဆးရာ ေသဆုံးသူမွာ မန္းက်ီးပင္ေစာင့္ေက်းရြာမွ ခ်စ္စန္းေမာင္ျဖစ္ၿပီး မန္းက်ီးပင္ေပၚသို့အရြက္တက္ခူးစဥ္ ဓာတ္ႀကိဳးႏွင့္ထိေနေသာ မန္းက်ီးကိုင္းအား လွမ္းဆြဲရာမွ ဓာတ္လိုက္ကာ မန္းက်ီးပင္ေပၚတြင္ လက္ႏွင့္ ဒူးမ်ားတြင္ ညိဳမဲအရာမ်ားျဖင့္

ေသဆုံးလ်က္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဓာတ္လိုက္ေသဆုံးသူ ခ်စ္စန္းေမာင္အား ဓမၼတာအတိုင္းေသဆုံးျခင္း ဟုတ္ မဟုတ္စစ္ေဆးနိုင္ရန္အတြက္ အမွတ္(၂) နယ္ေျမရဲစခန္းတြင္ ေသမွုေသခင္းအမွတ္စဥ္ ၁၇/၂၀၂၀ ျဖင့္ အမွုေရးဖြင့္စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ဦးရာဇ မန္းက်ီးရြက္တက္ခူးသည့္အမ်ိဳးသား ဓာတ္ႀကိဳးႏွင့္ထိေနေသာမန္းက်ီးကိုင္းကိုဆြဲမိ၍

ဓာတ္လိုက္ေသဆုံးမႈျဖစ္ပြား မႏၲေလး၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ အိုးဘိုေရႊက်င္ရပ္ကြက္၊ မွိုင္းလုံဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအနီးတြင္ ေမ(၅)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၁)နာရီခန႔္က အမ်ိဳးသားတဦးသည္ မန္းက်ီးပင္ေပၚသို႔ မန္းက်ီးရြက္တက္ခူးရာမွ ဓာတ္ႀကိဳးႏွင့္ထိေနေသာ မန္းက်ီးကိုင္းကိုဆြဲမိ၍ ဓာတ္လိုက္ေသဆုံးမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ေမလ ၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီခန႔္က

မွိုင္းလုံဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအနီးရွိ မန္းက်ီးပင္ေပၚတြင္ အမ်ိဳးသားတဦး ဓာတ္လိုက္ေသဆုံးေၾကာင္း သတင္းအရ အမွတ္(၂)နယ္ေျမရဲစခန္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက သြားေရာက္စစ္ေဆးရာ ေသဆုံးသူမွာ မန္းက်ီးပင္ေစာင့္ေက်းရြာမွ ခ်စ္စန္းေမာင္ျဖစ္ၿပီး မန္းက်ီးပင္ေပၚသို႔အရြက္တက္ခူးစဥ္ ဓာတ္ႀကိဳးႏွင့္ထိေနေသာ မန္းက်ီးကိုင္းအား လွမ္းဆြဲရာမွ ဓာတ္လိုက္ကာ မန္းက်ီးပင္ေပၚတြင္ လက္ႏွင့္

ဒူးမ်ားတြင္ ညိဳမဲအရာမ်ားျဖင့္ ေသဆုံးလ်က္ ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဓာတ္လိုက္ေသဆံုးသူ ခ်စ္စန္းေမာင္အား ဓမၼတာအတိုင္းေသဆုံးျခင္း ဟုတ္ မဟုတ္စစ္ေဆးနိုင္ရန္အတြက္ အမွတ္(၂) နယ္ေျမရဲစခန္းတြင္ ေသမႈေသခင္းအမွတ္စဥ္ ၁၇/၂၀၂၀ ျဖင့္ အမႈေရးဖြင့္စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မူရင္းတင္ေပးသူ ဦးရာဇအားေလးစားစြာ ခရက္ဒစ္ေပးပါတယ္ခင္ဗ်ာ