စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္ … ဆရာမႀကီး အျမန္က်န္းမာပါေစ…

ဒီေန႔အတြက္ ဝမ္းနည္းစရာသတင္း၊ ဆရာမႀကီး အျမန္က်န္းမာပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းလုိက္ရပါတယ္။

ကိုဗစ္ကူးစက္ခံထားရတဲ့ ဆရာဝန္ႀကီး ေဒၚျမင့္ျမင့္စိန္ တတိယအႀကိမ္ေဆးစစ္မႈ အေျဖထြက္ေပၚလာပါၿပီ။ ဒီေန႔အတြက္ စိတ္မေကာင္းစရာသတင္း တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္ တတိယအႀကိမ္စစ္ေတာ့ ပုိးရွိေသးတယ္ဆုိတဲ့ အေျဖ ျပန္ထြက္ေပၚ လာတဲ့ ဆရာမႀကီး၊ ခြန္အားရွိသမွ်တြန္းလွန္ပါ ဆရာမႀကီး

လူနာနံပါတ္ ၃၀ ျပည္ၿမိဳ႕မွ ေရွ႕တန္းတိုက္စစ္မႉး ေမ့ေဆးအထူးကုဆရာဝန္ႀကီး ေဒၚျမင့္ျမင့္စိန္ ပထမအႀကိမ္ စစ္တုန္းက ပုိးရွိတယ္လုိ႔ အေျဖ ထြက္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ေတာ့ ပုိးမရွိေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ အေျဖ ထြက္ၿပီးမွ အခု တတိယအႀကိမ္ မွာေတာ့ ပုိးရွိတယ္လုိ႔ အေျဖ ျပန္ထြက္ေပၚလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တႏုိင္င္လံုးက ျပည္သူမ်ားကလည္း ဆရာမႀကီး အျမန္ဆုံး ေနျပန္ေကာင္းလာေအာင္လို႔ ဆုေတာင္းေပးၾကပါ