မီးပ်က္တာ မ်ားလာတာေၾကာင့္ ကုိဗစ္စက္တဲ့ စက္ႀကီး အလုပ္ စမလုပ္ႏုိင္ဘဲ ရပ္ထားရ

မီးပ်က္တာ မ်ားလာတာေၾကာင့္ ကုိဗစ္စက္တဲ့ စက္ႀကီး အလုပ္ စမလုပ္ႏုိင္ဘဲ ရပ္ထားရ

ကိုဗစ္-19 ေရာဂါပိုးကို အဓိကဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးေနသည့္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္)( NHL)တြင္ 500 KVA မီးစက္အႀကီးတစ္လုံး အဓိက လိုအပ္ေနေၾကာင္း ကိုဗစ္-19 ေရာဂါ ရွာေဖြျခင္းတာဝန္ခံ ပါေမာကၡ ေဒၚေဌးေဌးတင္က ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

“အခုတေလာ ရန္ကုန္မွာ မိုး႐ြာပါတယ္။အဲေတာ့ မီး​ေတြပ်က္ပါတယ္ ။ အခုလည္းပဲ ႐ုံးကေျပာပါတယ္။ မီးစက္ႏွလုံး မီးမဝင္ပါဘူး။အဲေတာ့ Cobas စက္က မစႏိုင္ပါဘူး”ဟု ကိုဗစ္-19 ေရာဂါ ရွာေဖြျခင္းတာဝန္ခံ ပါေမာကၡ ေဒၚေဌးေဌးတင္က ရွင္းျပပါတယ္။

ဧၿပီ ၃၀ ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ Video Conferencing လုပ္၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ သူမက တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မီးမ်ားပ်က္မႈေၾကာင့္ ကိုဗစ္-19 ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားေပၚေပါက္လာၿပီး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မ်ားကုန္ကာ ညေနပိုင္းတြင္ ေသြးက်န္မ်ားေတြ႕ရွိရသည္ဟုလည္း အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) (NHL)မွ သိရပါတယ္။

မီးစက္လိုအပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ မွတ္ထားမည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ “မွတ္ထားပါမယ္။ မီးစက္တစ္လုံးကေတာ့ သိပ္ၿပီးေတာ့ အခက္အခဲမရွိဘူးလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုလုိက္ပါတယ္။

500 KVA မီးစက္ရခဲ့ပါက တတိယလိုင္းအေနျဖင့္ အရံထပ္မံလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆင္ေျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုဗစ္-19 ေရာဂါ ရွာေဖြျခင္းတာဝန္ခံ ပါေမာကၡ ေဒၚေဌးေဌးတင္က ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိတြင္ ကိုဗစ္-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ားကို အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္)ႏွင့္ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (DMR)တို႔က စစ္ေဆးေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။