အင္းစိန္ေထာင္အတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါး ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးရမိ

အင္းစိန္ေထာင္အတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါး ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးရမိ

၂၀၂၀ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔ အက်ဥ္းသား သက္ဦး (ခ)သက္ႏိုင္ဦး (ဘ) ဦးရန္ေအာင္၏ ထြက္ဆိုခ်က္အရ ရံုးထြက္ရံုးျပန္ ႐ွာေဖြေရးျပဳလုပ္သည့္ မိလႅာ၃ခန္း၏ ပိုက္လံုးေအာက္တြင္ ဖူဂ်ီဆပ္ျပာ (၃)ဗူးျဖင့္ WY စိတ္ႂကြေဆးျပား မ်ားႏွင့္ ICEမ်ားအား ေျမက်င္းတူး၍ ဖြက္ထား ​ေၾကာင္း၊ ၎ႏွင့္အတူ အက်ဥ္းသား

ေနလင္းဦး (ဘ) ဦးတင္ေအာင္မိုးႏွင့္၊ အက်ဥ္းသား ေက်ာ္ဇင္ဦး (ခ) ဘိုဘို (ဘ) ဦးစီုးဝင္း ၃ဦးေပါင္း ဖြက္ထားေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း…… ပိုင္႐ွင္မွာ ၅ေဆာင္၊ ၁ခန္းမွ အက်ဥ္းသား မ်ိဳးေဇာ္ (ဘ) ဦးဘေမာင္ႏွင့္ ၂၀၂၀ ဧၿပီလ ၁၇ရက္ေန႔မွ က်င့္ ၄၀၁ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္သည့္ အက်ဥ္းသား တင္ကိုကို (ခ) တင္လိွဳင္ (ဘ) ဦးေက်ာ္စိန္၏

ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ သၾကၤန္မတိုင္မီကပင္ ဖြက္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း….ထြက္ဆိုခဲ့။ အက်ဥ္းသား သက္ဦး (ခ) သက္ႏိုင္ဦး (ဘ) ဦးရန္ေအာင္၏ ထြက္ဆိုခ်က္အရ WY စိတ္ႂကြေဆးျပား မ်ားႏွင့္ ICEမ်ားအား ဦးစီးအရာရိွ ဦးစီုးမင္းေအာင္ဦးစီးေသာ အဖြဲ႔မွ အဆိုပါေနရာတြင္႐ွာေဖြရာ WY စိတ္ႂကြေဆးျပာ ပန္းေရာင္ (၄၂၀၈)ျပား၊

အစိမ္းေရာင္ (၃၁၆)ျပား၊ ေပါင္း (၄၅၂၄)ျပားႏွင့္ ICE(၁၄၃ ဒႆမ ၅) ဂရမ္ခန္႔အား ေတြ႔ရိွရၿပီး သက္ေသခံပစၥည္းမ်ားအား မူးယစ္တပ္ဖြဲ႔စု (၄၀) ဒုရဲမွဴး စိုးႏိုင္ႏွင့္အဖြဲ႔ထံသို႔ ၂၂၁၅နာရီခ်ိန္တြင္အပ္ႏွံ၍ ကြင္းဆက္တရားခံမ်ား​ေဖၚထုတ္ႏိုင္ေရး စစ္ေဆးလွ်က္ ရိွေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။ YMH

(Visited 9 times, 1 visits today)