အင္းစိန္ GTI မွာ Quarantine ဝင္တဲ့သူမ်ားက Volunteers ေတြကို ေပးသြားတဲ့ လက္ေဆာင္…

အင္းစိန္ GTI မွာ Quarantine ဝင္တဲ့သူမ်ားက Volunteers ေတြကို ေပးသြားတဲ့ လက္ေဆာင္…

အင္းစိန္ GTI မွာ Quarantine ဝင္တဲ့သူမ်ားက ကြၽန္ေတာ္တို႔ Volunteers ေတြကို အိမ္အျပန္လက္​ေဆာင္ေပးသြားေသးတယ္.. အခန္းထဲမွာ မစင္စြန႔္ အမႈိက္ေတြကို စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ပစ္တယ္…

ဒီေလာက္လိုေလေသးမရွိ ​အစားအေသာက္၊ သန႔္ရွင္းေရး ၊က်န္းမာေရး ၊ ကုတင္ေစာင္ျခင္ေထာင္ ၊ ေရခ်ိဳးခန္းအိမ္သာ WiFi ကအစ အားလုံးျဖည့္စည္းေပးတာေတာင္ စည္းကမ္းရွိရွိ မေနထိုင္ၾကဘူး…

ေနာက္အသုတ္ ထိုင္းႏိုင္ငံက ျပန္လာတဲ့ျပည္ေတာ္ျပန္မ်ားကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ အင္းစိန္ Quarantine Crnter ကေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုအုံးမွာပါ..

အင္းစိန္ GTI မွာ ေနာက္လာေရာက္မည့္ Quarantine ဝင္တဲ့သူမ်ား စည္းကမ္းရွိစြာေနထိုင္ ေစခ်င္ပါတယ္…

Thurein Tun

(Visited 3 times, 1 visits today)