ေမာ္လၿမိဳင္၁၀ၿမိဳ့နယ္အေဆာင္ CBFQရွိေမာ္လၿမိဳင္အေဆာင္မွ လင္မယားစုံတြဲႏွစ္ဦးထြက္ေျပး ေတြ႕ရွိပါက သက္ဆိုင္ရာကို အေႀကာင္းေပးႀကပါ

ေမာ္လၿမိဳင္၁၀ၿမိဳ့နယ္အေဆာင္CBFQရွိေမာ္လၿမိဳင္အေဆာင္မွလင္မယားစုံတြဲႏွစ္ဦးထြက္ေျပး

၂၆.၄.၂၀၂၀ ည၇:၃၀အခ်ိန္ ေမာ္လၿမိဳင္၁၀ၿမိဳ့နယ္အေဆာင္ Community Based facility Quarantine CBFQရွိ ေမာ္လၿမိဳင္အေဆာင္ အခန္း(၁၅)ရွိ လင္းမယားစုံတြဲႏွစ္ဦး ေရခ်ိဳးခန္းသြားရင္ ထြက္ေျပးသြားေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ အဆိုပါ လင္းမယားစုံတြဲႏွစ္ဦးသည့္ ျမဝတီနယ္စပ္ၿမိဳ့တဆင့္

ရိုးဂို‌ေက်းရြာ မွ၁၉.၄.၂၀၂၀ ရက္ေန႔တြင္ Quarantine ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ထြက္ေျပးသြားသည့္ စုံတြဲႏွစ္ဦးအမည္မွ ၿမိဳ့ဝတီၿမိဳ့ေန ေမာင္ဝင္းမင္းထြန္း အသက္(၁၆)ႏွစ္ အဘဦးေသာင္းဝင္း မတြယ္တာထြန္း အသက္(၁၅)ႏွစ္ အဘ ဦးခန္းပိုင္း ေမာင္ဝင္းမင္းထြန္းရွိ ထင္ရွားသည့္အမွတ္သားမွာ မ်က္ႏွာညာဘက္ပါးတြင္

ဝက္ၿခံဘုႀကီးတခုရွိေနၿပီ ေခ်ာင္းအနည္းငယ္ဆိုးေနေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ လင္းမယားစုံတြဲႏွစ္ဦးေပ်ာက္ဆုံးေနသည့္ကို ည၁၀ေက်ာ္မွ ဖခင္ျဖစ္သူမွ သတင္းပို့လာသျဖင့္ CBFQရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေဈးႀကိဳအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူးအဖြဲ႕မ်ား၊လူမူကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ မ်ား လိုက္လံရွာေဖြခဲ့ေသာ္လည္းမေတြ႕ရွိခဲ့ပါ။

ေတြ႕ရွိပါက နီးစပ္ရာရဲစခန္းသို့အေၾကာင္းၾကားေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ ေမာ္လၿမိဳင္၁၀ၿမိဳ့နယ္အေဆာင္CBFQ