သတိထားရန္ ျမန္မာျပည္သို့ မုန္တိုင္းျဖတ္သန္းမည့္ ေဒသမ်ာ

သတိထားရန္ ျမန္မာျပည္သို့ မုန္တိုင္းျဖတ္သန္းမည့္ ေဒသမ်ား

ဧၿပီ ၂၉.ညသ န္းေခါင္ယံအခ်ိန္တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေအာက္ဘက္ ေျမပုံၿမိဳ႕ ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ ၾကားေလာက္မွေန၍ ကုန္းေပၚသို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး … မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ကမၼၿမိဳ႕ကို လည္းေကာင္း ထိုမွတစ္ဆင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မုံ႐ြာၿမိဳ႕အနီးသို႔ လည္းေကာင္း အထက္ဘက္သို႔ ဦးတည္ျဖတ္သန္းသြားႏိုင္ၿပီး

ကမၼၿမိဳ႕အနီးတြင္ ေလတိုက္ႏႈန္း တစ္နာရီလွ်င္ ၇၅ ကီလိုမီတာခန႔္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕အနီးတြင္ ေလတိုက္ႏႈန္း တစ္နာရီလွ်င္ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ ခန႔္ ရွိႏိုင္ၿပီး မုန္တိုင္းျဖတ္သန္းရာတေလွ်ာက္တြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ႐ြာသြန္းႏိုင္ သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေတာင္က်ေရျပင္းထန္စြာ စီးဆင္းျခင္း ႏွင့္

ေျမၿပိဳျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ ၿပီး ပို၍သတိထားရန္မွာ မုန္တိုင္းဝင္မည့္အခ်ိန္သည္ ညဥ့္နက္သန္းေခါင္ ေက်ာ္ ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အားလုံး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းၾကပါေစ… ။မစုသက္မႉး (ျမန္မာ့အသံ) ျမန္မာ စံေတာ္ခ်ိန္ နံက္ ၄ နာရီ တိုင္းတာခ်က္မ်ား အေပၚ ခန႔္မွန္းမ်ားအရ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ မုန္တိုင္းငယ္သည္

ျမန္မာျပည္သို႔ ဉီးတည္ေနပါသည္ ကိုကိုကြၽန္း အေရွ႕ဖက္ကမွ ေျမာက္ဖက္သို႔ လွ်င္ျမန္မာစြာ ေ႐ြ႕ရွာရင္း ေမ ၄ ရက္ အကူး ကာလမွာ ၁ နာရီ မိုင္ ၇၀ ႏႈံး နဲ႔ ဧရာဝတီတိုင္း ကဒုံကနိ ကမ္းေျခမွ ဘိုကေလး မအူပင္ ေညာင္တုန္း သာယာဝတီ လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ကုန္းေပၚ တက္ကာ အားေပ်ာ့သြား ႏိုင္ပါသည္။ ယာယီ ခန႔္မွန္းခ်က္သာ ျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ ခရက္ဒစ္