သမဝါယမဦးစီးဌာနက COVID-19 ေရာဂါေၾကာင့္ ေရာင္းခ်ရန္ ခက္ခဲေနသည့္ သီးႏွံမ်ားဝယ္ယူေပးမည္ဟု ကုန္သြယ္မႈဌာနစု ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚခင္မာေအးေျပာ

သမဝါယမဦးစီးဌာနက COVID-19 ေရာဂါေၾကာင့္ ေရာင္းခ်ရန္ ခက္ခဲေနသည့္ သီးႏွံမ်ားဝယ္ယူေပးမည္ဟု ကုန္သြယ္မႈဌာနစု ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚခင္မာေအးေျပာ

COVID -19 ေရာဂါေၾကာင့္ ေတာင္သူေတြ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ဖိဳ႕ အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ သီးႏွံေတြကို စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဌာန၊ သမဝါယမ ဦးစီးဌာနက ဝယ္ယူေပးမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သမဝါယမဦးစီးဌာနက ေဒသခံ ေတာင္သူေတြဆီ ကြင္းဆင္းဝယ္ယူၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႕ ျပည္နယ္ဆယ္ခုက ျပည္သူေတြကို မူရင္းကုန္က်တဲ့ ေဈးႏႈန္းအတိုင္း ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေပးသြားမယ္လို႔ သမဝါယ မ ဦးစီးဌာန ကုန္သြယ္မႈဌာနစု ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚခင္မာေအးက ေျပာပါတယ္။

“ၿခံေတြအေရာက္ သြားဝယ္ပါမယ္။ အဲဒီဝယ္ရင္းေဈးနဲ႕ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္ေပါင္းၿပီးေတာ့ မူရင္းေဈးနဲ႕ ျပန္ေရာင္းမယ္။ လုံးဝအျမတ္တင္ျခင္းမရွိပါဘူး”ဟု ေဒၚခင္မာေအးက ဆိုပါတယ္။

အခုလို ေဆာင္႐ြက္ေပးတာဟာ အခက္အခဲျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေတာင္သူေတြကို ကူညီေပးတာလို႔ သူကဆက္ လက္ေျပာပါတယ္။

ေဒသထြက္ သီးႏွံေတြကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်ဖိဳ႕ အခက္ အခဲ ျဖစ္ေနတဲ့ ေတာင္သူေတြရွိရင္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ သမဝါယမဦးစီးဌာနနဲ႕ သမဝါယမ အသင္းေတြဆီ ဆက္သြယ္နိုင္တယ္ လို႔လည္း သိရပါတယ္။

လက္ရွိမွာ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ေဂၚဖီေတြ၊ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးမွ ၾကက္သြန္၊ ဘူးသီးနဲ႕ စိန္တလုံးသရက္သီးေတြကို ကြင္းဆင္းဝယ္ယူၿပီး ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ေပးေနဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ Ref: One News Myanmar

သမဝါယမဦးစီးဌာနက COVID-19 ေရာဂါေၾကာင့္ ေရာင္းခ်ရန္ ခက္ခဲေနသည့္ သီးႏွံမ်ားဝယ္ယူေပးမည္ဟု ကုန္သြယ္မႈဌာနစု ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚခင္မာေအးေျပာ

COVID -19 ေရာဂါေၾကာင့္ ေတာင္သူေတြ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ဖိဳ႕ အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ သီးႏွံေတြကို စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဌာန၊ သမဝါယမ ဦးစီးဌာနက ဝယ္ယူေပးမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သမဝါယမဦးစီးဌာနက ေဒသခံ ေတာင္သူေတြဆီ ကြင္းဆင္းဝယ္ယူၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႕ ျပည္နယ္ဆယ္ခုက ျပည္သူေတြကို မူရင္းကုန္က်တဲ့ ေဈးႏႈန္းအတိုင္း ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေပးသြားမယ္လို႔ သမဝါယ မ ဦးစီးဌာန ကုန္သြယ္မႈဌာနစု ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚခင္မာေအးက ေျပာပါတယ္။

“ၿခံေတြအေရာက္ သြားဝယ္ပါမယ္။ အဲဒီဝယ္ရင္းေဈးနဲ႕ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္ေပါင္းၿပီးေတာ့ မူရင္းေဈးနဲ႕ ျပန္ေရာင္းမယ္။ လုံးဝအျမတ္တင္ျခင္းမရွိပါဘူး”ဟု ေဒၚခင္မာေအးက ဆိုပါတယ္။

အခုလို ေဆာင္႐ြက္ေပးတာဟာ အခက္အခဲျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေတာင္သူေတြကို ကူညီေပးတာလို႔ သူကဆက္ လက္ေျပာပါတယ္။

ေဒသထြက္ သီးႏွံေတြကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်ဖိဳ႕ အခက္ အခဲ ျဖစ္ေနတဲ့ ေတာင္သူေတြရွိရင္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ သမဝါယမဦးစီးဌာနနဲ႕ သမဝါယမ အသင္းေတြဆီ ဆက္သြယ္နိုင္တယ္ လို႔လည္း သိရပါတယ္။

လက္ရွိမွာ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ေဂၚဖီေတြ၊ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးမွ ၾကက္သြန္၊ ဘူးသီးနဲ႕ စိန္တလုံးသရက္သီးေတြကို ကြင္းဆင္းဝယ္ယူၿပီး ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ေပးေနဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ Ref: One News Myanmar

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *