ေရႊေခ်ာင္း နဲ႔ေငြေၾကးမ်ား ျပန္လည္အပ္ႏွံမည္ ဟု အာ ဏာ ရွ င္ေဟာင္းမိသား စုကမ္းလွမ္း…

ေရႊေခ်ာင္း နဲ႔ေငြေၾကးမ်ား ျပန္လည္ အပ္ႏွံမည္ ဟု အာ ဏာ ရွ င္ေဟာင္းမိသား စုကမ္းလွမ္း

တိုင္းျပည္ ရဲ့ဘက္ဂ်က္လိုေငြျပမွုအား အတိုင္းအတာတခုထိ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ ေရႊေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ေငြေၾကးမ်ား ျပန္လည္အပ္ႏွံလိုေၾကာင္း အာဏာရွင္ေဟာင္းမိသားစုမွ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

နိုင္ ငံေတာ္အား ႏွစ္ ၂၀ ၾကာအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလအတြင္း ၁၀ ဘီလ်ံခန္႔မတရားရယူထားေၾကာင္း ျပည္သူအမ်ား၏သံသယျဖစ္ခံရေသာ အာဏာရွင္ေဟာင္း မိသားစုမွ အံ့အားသင့္ဖြယ္ရာ ကမ္းလွမ္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါကမ္းကမ္းလွမ္းမွုအား လက္ခံသြားမယ္လို့လဲ လက္ရွိသမၼတ မွေၾကျငာထားပါတယ္။ “ဒါဟာႀကိဳဆိုရမဲ့ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါတယ္။တခ်ိန္ကအာဏာရွင္ျဖစ္ခဲ့ေပမဲ့ အခုလိုတိုင္းျပည္အေပၚေစတနာျပန္ထားတာကေတာ့ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ့လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္”

ကမ္းလွမ္းသူမွာ အာဏာရွင္ေဟာင္းမားကိုစ့္ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိသမၼတ မွာ ဒူတာေတးျဖစ္ပါတယ္။

ဖိလစ္ပိုင္မွာပါခင္ဗ်။

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *