သူ႕လို ရွားရွားပါးပါး လယ္သမားမ်ဳိးကို တန္ဖိုးထားေပးႀကပါ…လူႀကီးမင္းတို႔ ခင္ဗ်ာ

အခုလို ေခတ္ကာလမွာ သူ႕လို ရွားရွားပါးပါး လယ္သမားမ်ဳိးကို တန္ဖိုးထားၾကပါ

အမွတ္ ၇ လမ္းမေဘးမွာ လယ္ဧက ၈၀ ပိုင္တ့ဲသူငယ္ခ်င္း အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္ရွိတယ္…

တစ္ခ်ိဳ႕ေတြကေတာ့လယ္ေတြဝယ္ၿပီး လယ္မလုပ္ၾကဘူး.. အျခားနည္းသုံးစြဲခြင့္ေလၽွာက္ၿပီး စက္ရုံတို႔ဂိုေထာင္တို႔လုပ္ၾကတယ္.. သူကေတာ့အဲတာေတြမလုပ္ဘူး.. လယ္ပဲစိုက္တယ္.. အင္ဂ်င္နီယာလယ္သမားဆိုေတာ့ ေဖာက္ထြက္ေတြးတတ္လုပ္တတ္တယ္.. လယ္ကို စက္အားန႔ဲေျမညႇိတယ္.. ေရသြင္းေရထုတ္ေကာင္းေအာင္လုပ္တယ္.. ရိတ္သိမ္းေႁခြေလွ႕စက္သုံးတယ္..

သဘာဝပိုးသတ္ေဆးကိုယ္တိုင္ ေဖာ္စပ္ၿပီးသုံးတယ္…စပါးစိုက္လို႔အဆင္မေျပတ့ဲေနရာေတြမွာ ငွက္ေပ်ာန႔ဲအျခားအပင္ေတြစိုက္တယ္.. ေရနက္ကြင္းေနရာမွာ ငါးကန္တူးတယ္.. သူ႔ကိုယ္ပိုင္ ဆန္စက္ရွိတယ္.. စပါးအေျခာက္ခံစက္ရွိတယ္.. စက္မႈလယ္ယာအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လၽွပ္စစ္မီးလိုတယ္.. မီးလိုင္းက သူ႔လယ္ေရွ႕မွာပဲရွိတယ္.. ဒါန႔ဲသူမီတာေလၽွာက္တယ္ မရဘူးတ့ဲ..

လယ္ယာေျမကို လၽွပ္စစ္မီးမေပးဘူးတ့ဲ…ဒါေပမ့ဲအသနားခံစာတင္ပါတ့ဲ.. သူမတင္ေတာ့ဘူး.. ဥပေဒျပင္မွေလၽွာက္ေတာ့မယ္တ့ဲ.. အခုေတာ့ဆိုလာမီးန႔ဲသုံးေနတယ္…လယ္ထဲမွာ လူေနဖို႔န႔ဲ ရုံးအျဖစ္သုံးဖို႔ ႏွစ္ထပ္အေဆာက္အဦးေဆာက္တယ္.. စည္ပင္က လာတားတယ္.. လယ္ယာေျမမွာ အေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္ခြင့္မရွိဘူးတ့ဲ.. ဒီဥပေဒေတြက ဒီဖက္ေခတ္န႔ဲ မကိုက္ေတာ့ဘူး..

လယ္သမားဆိုရင္ လယ္ေစာင့္တဲေလးေျခတံရွည္န႔ဲပဲေနရမလိုျဖစ္ေနတယ္…လယ္ယာေျမေတြကို ဆိုင္ရာပိုင္ရာန႔ဲေပါင္းၿပီး အျခားနည္းသုံးစြဲခြင့္ေလၽွာက္ၿပီး ေစ်းႀကီးႀကီးန႔ဲေရာင္းစားရင္ေတာ့ အဆင္ေျပမယ္.. တကယ္အလုပ္လုပ္မ့ဲသူေတြမွာေတာ့ ဟန္မက်ဘူးျဖစ္ေနတယ္..အခုလို ကိုဗစ္အလြန္ကာလမွာ သူလိုလယ္သမားႀကီးေတြက တိုင္းျပည္ရ႕ဲအားေတြပါ..

သူတို႔အလုပ္လုပ္ခ်င္လာေအာင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အားေပးခ်ီးေျမႇာက္ေပးေစလိုလို႔ ဒီစာေလးေရးလိုက္တာပါ.. အမတ္မင္းမ်ားလည္း အားကိုးပါရေစခင္ဗ်ား…(Charlie Soe)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *