ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ မီယာမီၿမိဳ့က ႐ဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြဟာ ေဒါသထြက္ေနတဲ့ဆႏၵျပည္သူေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဒူးေထာက္၍ အသနားခံေတာင္းပန္ေန

ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ မီယာမီၿမိဳ့က ႐ဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြဟာ ေဒါသထြက္ေနတဲ့ဆႏၵျပည္သူေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဒူးေထာက္၍ အသနားခံေတာင္းပန္ေနပုံ

တပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္ရဲ့ လူမည္းတစ္ဦးအေပၚ လည္ပင္းကို ဒူးေထာက္ၿပီး ဖိသတ္ခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တစ္ခုလုံးရဲ့ဂုဏ္သိကၡာကို ညႇိုးႏြမ္းက်ဆင္းေစၿပီး မဆိုင္တဲ့ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြက ဒူးေထာက္၍ ေတာင္းပန္ေနၾကရွာတယ္..

တစ္ခ်ိဳ့လည္း အျပန္အလွန္ ေပြ႕ဖက္လို့ ျငိမ္း​ခ်မ္းစြာ နားလည္မွုယူၾကတယ္ ဒူးေထာက္ပုံျခင္း ကြာျခားပါသည္ ကာလာခြဲ အသားအေရာင္ခြဲျခားမုန္းတီးစိတ္ေတြဟာ အစြန္းတစ္ဖက္ေရာက္လြန္းမက ေရာက္သြားရင္

အေသးအဖြဲကေန ျပသနာအႀကီးႀကီးအထိ ပဋိပကၡအသြင္းသ႑န္ကို ေခၚေဆာင္သြားတတ္ဆိုတာ သခၤန္းစာယူဘို့ေကာင္းပါသည္ ။ ငါးခုံးမတစ္ေကာင္ေၾကာင့္ တစ္ေလွလုံးပုတ္ရတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳး…ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ ကမၻာေျမ Photo Credit