ျမဆည္းဆာမွ ဖိုးဖိုး ဖြားဖြားေတြ ႏွင့္ ပတ္ဝန္က်င္မွ လူမ်ားကို သနားပါအံုး

ျမဆည္းဆာမွ ဖိုးဖိုး ဖြားဖြားေတြ ႏွင့္ ပတ္ဝန္က်င္မွ လူမ်ားကို သနားပါအံုး

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ့၊ မုေရာင္းေက်းရြာမွ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ အမွိုက္ႀကိတ္စက္ အေဆာက္အဦးဟာ ျမဆည္းဆား ဘိုးဘြားရိပ္သာနဲ႔ ေပ ၅၀ ဝန္းက်င္သာ ကြာေဝးပါတယ္။

ျမဆည္းဆာ ဘိုးဘြားရိပ္သာနဲ႔ ေပ ၅၀ ဝန္းက်င္ အကြာမွာ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ အမွိုက္ႀကိတ္စက္ကို အမွိုက္စြန္ပစ္တဲ့ စည္ပင္ဧရိယာ အစြန္းဘက္မွာတည္ေဆာက္သင့္ပါတယ္။

စည္ပင္ရဲ့အမွိုက္စြန္႔ ဧရိယာက ဧက ၃၀ ေက်ာ္ေလာက္က်ယ္ဝန္းတဲ့ အေနအထားေတြ႕ရတာေၾကာင့္ လူနဲ႔ေဝးရာ အစြန္းနားမွာ တည္ေဆာက္ျခင္းက ပိုမိုသင့္​ေတာ္ပါတယ္။

ေဒသဖြံၿဖိဳးေရးကိစၥေတြ လုပ္သင့္ပါတယ္။ ေဒသခံလက္ခံေသာ၊ အမ်ားျပည္သူ မထိခိုက္ေသာ၊ ေရရွည္တည္တန္႔ေသာ ေနရာမွာလုပ္သင့္ပါတယ္။

လက္ရွိ​ေတာ့ ေဒသခံ ၁၄၀ ဦးဝန္းက်င္က သူတို့ေနရာနဲ႔နီးေနတယ္လို့ ကန္႔ကြက္ထားပါတယ္။ သို့​ေသာ္လုပ္ငန္း ေျပာင္းေရႊ႕မူေတာ့ မေတြ႕ရေသးပါဘူး။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *