မႏၲေလးမဟာျမတ္မုနိဘုရားႀကီးကို Scan ဖတ္ရာတြင္ နဂိုမူလပုံေတာ္ကို ဖူးေမွ်ာ္ခြင့္ရရွိ

မႏၲေလးမဟာျမတ္မုနိဘုရားႀကီးကို Scan ဖတ္ရာတြင္ နဂိုမူလပုံေတာ္ကို ဖူးေမွ်ာ္ခြင့္ရရွိ

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာမုနိ႐ုပ္ရွင္ေတာ္ ပလႅင္ တည္တံ့ခိုင္ခံ့ေရးအတြက္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ရန္ ပလႅင္ခံဝန္ကို စမ္းသပ္ရာ ၁၅ တန္ခန္႔သာရွိေၾကာင္း သိရွိရ

ဘုရားကိုယ္လုံးေတာ္၏ အေလးခ်ိန္ႏွင့္ ကပ္လႉထားေသာ ေ႐ႊသကၤန္းထုတည္ပမာဏ အေလးခ်ိန္ကို တြက္ခ်က္ႏိုင္ရန္ Scanning ျပဳလုပ္ရာတြင္ မဟာျမတ္မုနိဆင္းတုေတာ္၏ မူလဘူတ ကိုယ္တည္ကို ယခုကဲ့သို႔ ေတြ႕ျမင္ရျခင္းျဖစ္သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာမုနိ႐ုပ္ရွင္ေတာ္ ပလႅင္တည္တံ့ခိုင္ခံ့ေရးအတြက္ ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ရန္ ပလႅင္ခံဝန္ကို စမ္းသပ္ရာ ၁၅ တန္ခန႔္သာရွိေၾကာင္း သိရွိရ

ဘုရားကိုယ္လုံးေတာ္၏ အေလးခ်ိန္ႏွင့္ ကပ္လႉထားေသာ ေ႐ႊသကၤန္းထုတည္ပမာဏ အေလးခ်ိန္ကို တြက္ခ်က္ႏိုင္ရန္ Scanning ျပဳလုပ္ရာတြင္ မဟာျမတ္မုနိဆင္းတုေတာ္၏ မူလဘူတ ကိုယ္တည္ကို ယခုကဲ့သို႔ ေတြ႕ျမင္ရျခင္းျဖစ္သည္

ေလးစားစြာျဖင့္ ခရစ္ဒက္ – Hla Po

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *