ျမ.န္.မာ့.ရိုး.ရာ အိမ္ေထာင္ဖက္ ေရြးနည္- လက္ရွိကိုယ္တြဲေနတဲ႕သူနဲ႕ တသက္တာအဆင္ေျပပါ့မလားဆိုတာ တြက္လို႕ရတာေပါ့

ျမန္႔မာရိုးရာ အိမ္ေထာင္ဖက္ ေရြးနည္း (စ-ဆုံး)

တြက္နည္း

အမ်ိဳးသားနံ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးနံ ႏွစ္ခု ေပါင္းရမည္။

ဥပမာ.. တနဂၤေႏြ(၁) +ဗုဒၶဟူး(၄) ၁+၄=၅. ျဖစ္သည္။ ရလဒ္ကို ၅ျဖင့္ ေျမာက္ရမည္ ။

၂၅ ရသည္။ ထို့၂၅ အား ၇ ျဖင့္စားရမည္။ အႂကြင္း ၄ ရပါသည္။ထို့ေနာက္ အႂကြင္း ၄ ေဟာကိန္းအား ဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေဟာကိန္း

၁ႀကြင္း ။ ႂကြင္းဧက စြဲမက္ဖြယ္ မြဲတတ္တယ္ မယိမ္း။

အလြန္ဆိုးေသာ အတြဲ ျဖစ္သည္။ ၂ ဦးေပါင္းစည္းက စီးပြား ျဖစ္ထြန္းကိန္းမရွိ၊ ေငြေၾကး စုေဆာင္း၍ မရ။ ေကာင္းက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းျခင္းမရွိပဲ တရိရိႏွင့္ ဆင္းရဲ မြဲေတတတ္သည္။ တူႏွစ္ကိုယ္ တဲအိုပ်က္ဝယ္ ဟုေသာကိန္းႏွင့္ အဆုံးသတ္ရမည္။ ႀကိဳးစားရွာေဖြေလခက္ခဲ က်ပ္တည္းေသာ အေနထားမ်ိဳးျဖစ္ေလ ဟုသာ။

၂ႂကြင္း ။ ရွိအထင္ ဒြိျမင္ကိန္း ႏွစ္သိန္းေလာက္ႂကြယ္ရာ။

အလြန္ေကာင္းေသာ အတြဲျဖစ္သည္။ စီးပြားတက္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရး သာယာခ်မ္းေျမ့မည္။ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာျခင္း၊ ျပည့္စုံသာယာျခင္း၊ အခြင့္လမ္း မ်ားစြာ ရရွိျခင္းမ်ား ၾကဳံမည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား ရာထူးဂုဏ္ရွိန္ ႀကီးမားမည္။ေမြးဖြားေသာ သားသမီးမ်ားသည္လည္းႂကြယ္ဝျပည့္စုံမည္။

၃ႂကြင္း ။ ေရႊသီတာစုံပ်ံေမႊး၊ ဂုဏ္ဟန္႔ေသး ဆင္းရဲလိမ့္သာ။

ႏွစ္ဦးေပါင္းဖက္၍ ေကာင္းေသာေက်ာ္ၾကားျခင္းမ်ားရွိေသာ္လည္း၊ စီးပြားတြင္ ျဖစ္ထြန္းျခင္းမရွိ။ ေငြ မည္မၽွဝင္ေစ ရသေလာက္ ျပန္ကုန္မည္။ စီးပြားျဖစ္လိုက္ ျပန္ကုန္လိုက္ႏွင့္ ဘဝတူ အခ်င္းခ်င္းပင္ မိမိက ပိုမို ခ်ိဳ့တဲ့သလိုျဖစ္ေနမည္။

အလုပ္စီးပြားတြင္ ေအာက္က် သလိုျဖစ္ၿပီးမွ ေတာ္သင့္႐ုံေျပလည္မည္။ ႏွစ္ဦးပူးတြဲေနက ေငြကုန္မ်ားမည္၊ လုပ္ငန္းသေဘာအရ ခြဲခြာ လုပ္ကိုင္က ေငြစုေဆာင္းမိမည္။ သားသမီးမ်ားအား ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာပ်ိဳးေထာင္ ရမည္။ သားသမီးေကာင္းက်ိဳးကိုျဖင့္ ခံစားရမည္။

၄ႂကြင္း ။ ေလးစတု ထင္ရွားစြာ။

အထူးေကာင္းေသာ မိတ္ဖက္ျဖစ္သည္။ ေက်ာ္ၾကားေအာင္ျမင္ျခင္း၊ စီးပြားျဖစ္ထြန္းျခင္း အထင္ရွားရွိမည္။ ဘဝတူတန္းတူမ်ားၾကား အသာစီးရမည္။ လူတမ္းေစ့အထက ျျပည့္စုံစြာေနထိုင္ရမည္။ တဦးေသာ္ေကာင္း ၊ ၂ဦးလုံးေသာ္ေကာင္း နာမည္ႀကီး ၊ ထင္ရွားေက်ာ္ေဇာျခင္းမ်ား ရရွိမည္။ ေမြးဖြားေသာ သားသမီးမွလည္း ေက်ာ္ေဇာေစ၍အက်ိဴးေပးမည္ ျဖစ္သည္။

၅ႂကြင္း ။ ႂကြက္ဇီဝါ ဆင္းရဲကင္း။

အလြန္ေကာင္းေသာ မိတ္ဖက္ျဖစ္ပါသည္။ ဆင္းရဲျခင္းကင္းစင္၍ ႂကြယ္ဝ ျပည့္စုံၿပီး သာယာေသာ မိသားစု ဘဝေလးအား ပိုင္ဆိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးဂုဏ္ရွိန္ျမင့္မားမည္။ အသက္ႀကီးေလ စီးပြားတိုးေလျဖစ္ပါသည္။ ေႁခြရံသင္းပင္းေပါမ်ားမည္။
သားသမီးအက်ိဳး ခံစားရမည္။ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ျမဲမွု့မ်ိဳး ၾကဳံရေပမည္။

၆ႂကြင္း။ ျပင္ပပူးမင္းက သူေဌးမွန္ၿငိမ္းလိမ့္ႏွစ္တန္။

ႏွစ္ဦးေပါင္းဖက္က သူေဌးသူႂကြယ္ဘဝရရွိမည္။ ထီေပါက္ျခင္း ၊ အေမြရျခင္း ၊ ေငြအစုလိုက္ ဝင္ျခင္း၊ေငြေၾကးစုေဆာင္းမွု့မ်ားရွိကာ ေပး၍မကုန္ လွူ၍မခန္းျဖစ္မည္။ အတြင္းမီး အျပင္မီး ၿငိမ္းေအး၍ ေလာကီ ေလာကုတၱရာႏွစ္ျဖာေသာ ကုသိုလ္အက်ိဳးမ်ား ခံစားရမည္။ သားသမီးမ်ား ေကာင္းက်ိဳး ခံစားရမည္။

၀ ႂကြင္း။ သုညက်န္လၽွင္ လုံမေမာင္ႏွံအို ဆုံးနိုင္မၽွေလး။

အလြန္ဆိုးေသာ အတြဲျဖစ္သည္၊ ပင္ပန္းႀကီးစြာႏွင့္ စီးပြားဥစၥာ ရွာေဖြရမည္။ ႏွစ္ဦးေပါင္းဖက္သည့္ နဂိုကာလမွစ၍ တေျဖးေျဖးက်ဆင္းေစတက္သည္။ ဝင္သမၽွေငြမွာ အဖက္မတင္ေစတတ္ပါ၊ အက်ိဳးျမတ္ရရွိ၍ စီးပြားျဖစ္ထြန္းလာေသာ္ျငားလည္း တခုမဟုတ္တခု စိတ္ေသာကေရာက္စရာမ်ား ႀကဳံေစတတ္သည္။

နိဂုံး

မိတ္ေဆြအေနျဖင့္ ဆိုးေသာအတြဲမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ေနပါက၊ စိတ္အေနာက္ယွတ္ႀကီးစြာျဖစ္ရန္မလိုပဲ ကံ၊ဥာဏ္၊ဝီရိယ၊ သီလ သမာဓိ၊ပညာ ၊ ဤ၆ပါးျဖင့္ျပည့္စုံစြာျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ဘဝကို ျဖတ္သန္းေသာ္ ဒုကၡဆင္းရဲကင္းစင္နိုင္ပါေၾကာင္း……….🤗

မွတ္သားဖူးေသာ ပညာရပ္တခုအား တင္ျပေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ခ်မ္းသာ ကိုယ္စိတ္ ျမဲၾကပါေစ။

ေန႔နံ နံပတ္ေတြ

တနဂၤေႏြ ၁

တနလၤာ ၂

အဂၤါ ၃

ဗုဒၶဟူး ၄

ၾကာသာပေတး ၅

ေသာၾကာ ၆

ေစန ၇ or ၀

ရာဟု ၈

ကိတ္ ၉

crd-WinLwinDicaprio