အ.ာဆီ.ယံ.ႏို.င္ငံေတြက .စ.စ္ေ.ကာင္.စီ.ကို ဘာလို႕ ေထာက္ခံခ်င္တဲ႕ အရိပ္ေယာင္ေတြ႕ေနရတာလဲ

အာစီယံ နိုင္ငံေတြက ျမန္မာနိုင္ငံမွာ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္တာကို ေထာက္ခံၾကမွာေပါ့ လက္ခံၾကမွာေပါ့ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ရင္ ျမန္မာေတြ ဆင္းရဲမယ္

အိမ္နီးခ်င္း နိုင္ငံေတြမွာ ကၽြန္သြားခံရမယ္ အိမ္နီးခ်င္း နိုင္ငံေတြမွာ အလုပ္သမားေပါမယ္ ျမန္မာနိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီရသြားရင္ ျမန္မာနိုင္ငံ တိုးတက္သြားရင္ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံေတြက အလုပ္သမားအားနည္းသြားမယ္

အလုပ္သမားရွားသြားမယ္ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြကို ေပးရတာထက္ ၃ ဆေလာက္ လစာေတြေပးၿပီး သူမ်ားနိုင္ငံက အလုပ္သမားေတြထက္ ကိုယ့္နိုင္ငံက အလုပ္သမားေတြကို သူတို့ေပးရေတာ့မယ္

ဒီအေရးေတြကို ျမင္လို့ ျမန္မာနိုင္ငံ စစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္တာကို အိမ္နီခ်င္းေတြက ေထာက္ခံေနၾကတာ သူတို့နိုင္ငံမွာ မုန္႔ဖိုးေလာက္ပဲ ကုန္က်ေငြကို ျမန္မာအလုပ္သမားေတြကို ေပးခိုင္းေနရတာကို သူတို့အလြန္ ေက်နပ္ေနတယ္

ဒီစစ္အာဏာရွင္ကို မတြန္းလွန္နိုင္ရင္ေတာ့ ကိုယ့္နိုင္ငံမွာလည္း ဆင္းရဲမယ္ သူမ်ားနိုင္ငံမွာလည္း မ်က္ႏွာငယ္နဲ႔ ကၽြန္သြားခံရမယ္ ျမန္မာနိုင္ငံသားလို့ ေျပာလိုက္တာနဲ႔ ကၽြန္တစ္ေယာက္လို အဆက္ဆံခံရမယ္ မတရားမွု မွန္သမၽွ ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြကိုပဲ လက္ညိဳထိုးၾကမယ္

ဒီေတာ္လွန္ေရးနိုင္ခဲ့ရင္ေတာ့ နိုင္ငံတကာ အလည္မွာ ျမန္မာေဟ့ဆိုၿပီး ေခါင္းေမာ့ ရင္ေကာ့ေနလို့ရမယ္ လူမွုေရး စီးပြားေရး တစ္ေျဖးေျဖးနဲ႔ သူမ်ားနိုင္ငံေတြနဲ႔ ရင္ေဘာင္သန္းနိုင္မယ္

အသက္ရွင္လၽွက္နဲ႔ ဘဝေတြေသေနမယ့္အျဖစ္ကို ေနာင္လာ ေနာက္သားေတြထိ မရွိေစခ်င္ဘူး မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး

crd💪💪💪🎍🌷🎍🌾🌾🌾