အဆိုေတာ္ ေဆာင္းဦးလိႈင္ ၏ ျပည္သူ႕ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို ေတာင္းဆို တိုက္တြန္းခ်က္

အဆိုေတာ္ ေဆာင္းဦးလိႈင္ ၏ ျပည္သူ႕ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို ေတာင္းဆို တိုက္တြန္းခ်က္

အားလံုး ေဘးဘယာ ကင္းရွင္းေတာ္မူႀကပါစခင္ဗ်ာ

အဆိုေတာ္ ေဆာင္းဦးလိႈင္ဟာ ေတာ္လွန္းေရး ကာလမတိုင္ခင္ထဲက ဒီမိုကေရစီေရးမွာ ထဲထဲ ဝင္ဝင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ႕သူတစ္ေယာက္ပါ

အခု စစ္အာဏာသိမ္းတဲ႕ အခါမွာလဲ ဆက္တိုက္ တက္ႏိုင္တဲ႕ဘက္ကေန ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ေနသူလဲ ျဖစ္ပါတယ္ … အခုလဲ ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြကို တိုက္တြန္းတဲ႕ စာတေစာင္ကို အခုလို

“ ျပည္သူ ႔ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ခင္ဗ်ား “

ဒါေတာ္လွန္ေရးပါ ။ ဆႏၵျပပြဲ မဟုတ္ေတာ့ေႀကာင္း ။ စုစည္ းညီညြတ္စြ ာခုခံရမယ့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ။ ဘယ္လိုခုခံ /တြန္းလွန္ တိုက္ခိုက္ ႀကရမလဲဆိုတာ ျပည္သူေတြကို ျပတ္ျပတ္ သားသား ၊ သတၱိရွိရွိ ၊ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကား ၊ လမ္းျပ ၊ ေျပာဆိုရမယ့္ အခ်ိန္ ေရာက္ေနတာ ႀကာခဲ့ပါၿပီ ။

ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားရဲ့ အခ်က္ျပမွုကို ကၽြန္ေတာ္တို့ ေစာင့္ေနပါတယ္ ။ ညီညီညာညာ စနစ္တက်နဲ႔ ေနရအႏွံ့ အခ်ိန္ကိုက္ ေတာ္လွန္ ခုခံ တိုက္ခိုက္နိုင္ဖို့ အျမန္ဆုံ းဦးေဆာင္မွု ေပးၾကပါခင္ဗ် ာ။

P.S ျပည္သူေတြဟာ သတၱိ သိပ္ေကာင္းပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္သိပ္ရိုးသားၾကပါတယ္ ။ လက္နက္မပါ ရိုးသားစြာ ဆႏၵျပမိလို့ သတ္ျဖတ္ခံေနရတာ ျဖစ္ေၾကာင္းပါ ။ ရိုးသားတဲ့ ျပည္သူေတြကို ေတာ္လွန္ေရး ဗ်ဴဟာမ်ား အျမန္ဆုံး ေျပာျပဖို့ / သင္ျပဖို့ လိုအပ္ပါတယ္။