တပ္မေတာ္မွာမ႐ွိေတာ့ဘူးလားဗ်ာ(ဒီလိုတပ္ၾကပ္ႀကီးမ်ိဳး)

တပ္မေတာ္မွာမ႐ွိေတာ့ဘူးလားဗ်ာ(ဒီလိုတပ္ၾကပ္ႀကီးမ်ိဳး)

ျမန္မာျပည္မွာ သူ႔လို႔စိတ္ဓာတ္မ်ိဳး ရွိသူ တစ္ဦး သာ လိုအပ္ ပါသည္။ က်ည္ တစ္ေတာင့္ ဘဲ လိုတာပါ။ တူရကီ ႏိုင္ငံ ကို ကယ္တင္ ခဲ့တဲ့ သူရဲေကာင္း။ သူကတပ္ၾကပ္ႀကီး Omer Halisdemir ပါ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မွာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တစ္ေယာက္ အာဏာသိမ္းဖို႔ႀကိဳးစားတဲ့ညမွာ သူကအဲ့ဒီစစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ ေခါင္းကို ေသနတ္ နဲ႔ ပစ္သတ္ လိုက္တာပါ။ အာဏာသိမ္းဖို႔ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္က အထူးတပ္ဖြဲ႕ ကို အမိန႔္ေပးလိုက္တဲ့ အခ်ိန္

သူက သူရဲ႕အိမ္ကိုျပန္တဲ့ လမ္းမွာရွိေနခဲ့ပါတယ္။ အာဏာသိမ္းမယ့္အေၾကာင္းကို သိသြားေတာ့ စစ္ဌာန႐ုံးခ်ဳပ္ကို ျပန္ခိုးဝင္ သြားၿပီး အားလုံးအလုပ္ရႈပ္ သတိမထားတဲ့အခ်ိန္မွာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အခန္းထဲဝင္သြားၿပီး ပစ္သတ္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

သူ ပစ္သတ္ၿပီး အထူးတပ္ဖြဲ႕က အေနာက္ ကေန လိုက္ရွင္းတာ ခံလိုက္ရတယ္😢 ။ ဒီလိုနဲ႔ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ က်ဆုံးမူက အာဏာ သိမ္းမႈ မေအာင္ျမင္တဲ့ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္။ သူရဲ႕ရဲရင့္မႈ ေၾကာင့္ အျမင့္ဆုံး သူရဲေကာင္း ဆုတံဆိပ္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

တိုင္းျပည္အတြက္ ေတြးေတာတတ္ၿပီး စဥ္းစားဆင္ျခင္ဉာဏ္ ရွိခဲ့တဲ့ လူတစ္ေယာက္ ႏွင့္ က်ည္တစ္ေတာင့္ေၾကာင့္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသက္ေဘးႏွင့္ ဒုကၡေပါင္းစုံမွ ကင္းေဝးခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာလည္း အခုအေျခအေနကေန ေျပာင္းလဲခ်င္ရင္ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ က်ည္တစ္ေတာင့္ပဲ လိုပါတယ္။

We Want Our National Hero!

crd,