နကၡတ္ပညာရွင္ ေဟာကိန္းထုတ္ထားတဲ႕ ၂၀၂၁ မတ္လ ၂၉ တြင္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ႏိုင္ငံ၏ ကံႀကမၼာ

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔ (တေပါင္းလဆုတ္ ၂ ရက္) တြင္ ႏိုင္ ငံေရးအေျပာင္းအလဲျဖစ္ မည္ဟု နကၡတ္ပညာရွင္ေဟာကိန္း ထုတ္

နကၡတ္လျပည့္ခ်ိန္တြင္ အဂၤါၿဂိဳလ္ကို ရာဟုအရိပ္မည္းဖုံးလႊမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇယ်ာကို (နကၡတ္ဥယ်ာဥ္) က ေဟာၾကားထားၿပီး …. အဆိုပါျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာေနာက္ဆုံးအႀကိမ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းနန္းက်ၿပီး အထိန္းအသိမ္း ခံခဲ့ရသည္ဟု သိရသည္။

လာမည့္ ၂ဝ၂၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၉) ရက္၊ တနလၤာေန႔၊ နကၡတ္လျပည့္ခ်ိန္ နံနက္ (၁) နာရီ (၁၈) မိနစ္အခ်ိန္တြင္ အဂၤါႏွင့္ရာဟုၿဂိဳလ္မ်ား ဒီဂရီတိက္ျစာ ပူးယွဥ္ၾကမည္ဟု နကၡတ္ပညာရွင္က ဆိုသည္။ ထိုသို႔ပူးယွဥ္မႈမွာ ျမန္မာ့အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ မ်ားစြာလႊမ္းမိုးပတ္သက္လာႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

(၁၈) ႏွစ္လွ်င္ (၁) ႀကိမ္ပူးယွဥ္ေလ့ရွိေသာ ၎ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္သည္ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၂) ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔၊ နကၡတ္လကြယ္ခ်ိန္တြင္ ပူးယွဥ္ခဲ့သည္ဟု ပညာရွင္က ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိျဖစ္ပူးယွဥ္ေသာရာသီသည္ ၿပိသရာသီပင္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး ထိုကာလအနီးနားတြင္ ဦးေနဝင္းမိသားစုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ႏိုင္ငံေတာ္ ပဋိပကၡျပသနာ ေပၚထြန္းျခင္း၊

တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲျဖစ္သူ ဦးေနဝင္းနန္းက်မႈ ႏွႏွင့္အထိန္းသိမ္းခံရမႈ ျဖစ္စဥ္၊ ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာ နယ္စပ္စစ္ေရး ပဋိပကၡျပသနာ တင္းမားမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားစြာ ဖန္တီးခဲ့ရမႈအျဖစ္အပ်က္မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ သည္ဟု သိရသည္။

အဂၤါၿဂိဳဟ္သည္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဇာတာအရၿဗိစာၦလဂ္သခင္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ အဂၤါ ႏွင့္ရာဟု နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ်ပိုမို သိသာထင္ရွားလာႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။ ၿဂိဳဟ္နီ အဂၤါအား ရာဟုၾကတ္ေသာျဖစ္စဥ္ဟု ဆိုထားသည္။

အဂၤါ၏ လတၱီတြဒ္ တည္ေနရာေျမာက္လတၱီတြဒ္၂၄ဒီဂရီ ၀၂မိနစ္ျဖစ္သျဖင့္အဂၤါၿဂိဳဟ္ျမန္မာႏိုင္ငံ ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕ေပၚမွ ျဖတ္သန္းေနခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု ေရးသားထားသည္။ ထိုေန႔ရက္ အနီးနားတြင္ ျမန္မာျပည္အတြက္

ထူးျခားသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္။ ႏိုင္ငံေရး ရႈပ္ေထြးမႈ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ေၾကကြဲ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ျဖစ္စဥ္ အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

တန္ခူးလကုန္ဆုံးၿပီးခ်ိန္ ဧၿပီလကုန္ေနာက္ပိုင္းမွသာ ႏိုင္ငံေရးတည္ ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမ်ား ျပန္လည္ ရယူႏိုင္မည္”လို႔ ဆရာ ဦးေဇယ်ာကိုက ေဟာကိန္းထုတ္ထားသည္။